不(ふ) ไม่ ผิด ไร้ ขาด เสีย

ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ( สำหรับฉัน) Lula
ア不安(ふあん)に ≒ 心配 ห่วงใย [to be] care about ; be concerned about
イ不意(ふい)に ≒ 突然 โดยกะทันหัน  suddenly ; unexpectedly
カ不確実(ふかくじつ)な ไม่แน่นอน ไม่เป็นจริง  [to be] uncertain ; unsure
カ不可思議(ふかしぎ)な ยากจะอธิบายได้, คิดเท่าไรก็ไม่เข้าใจ [to be] strange ; unusual
キ不機嫌(ふきげん)อารมณ์เสีย อารมณ์ไม่ดี [to] have a bad temper
キ不規則(ふきそく)ผิดปกติ irregular
キ不吉(ふきつ) โชคไม่ดี โชคร้าย
ケ不潔(ふけつ)ความสกปรก ความไม่สะอาด dirtiness
ケ不潔(ふけつ)な ≒ 汚い สกปรก ไม่สะอาด [to be] dirty ; unclean
ケ不健康(ふけんこう)สุขภาพไม่ดี Health is not good
コ不幸(ふこう)ไม่มีความสุข Misfortune
ゴ不合格(ふごうかく)สอบตก สอบไม่ผ่าน Failure
コ不公平(ふこうへい)ไม่เป็นธรรม mâi bpen-tam / [to] be unfair ≒ 不公正 ≒ 不正
ゴ不合理(ふごうり)≒理屈に合わない ขาดเหตุผล ไร้เหตุผล ไม่มีเหตุผล 
[to] have no reason ; be unreasonable ไร้ / [to] lack ; be devoid of ; be without
サ不在(ふざい)ไม่อยู่(บ้าน) ไม่อยู่ที่นั้น not exist there
サ不作法・無作法(ぶさほう)การไร้มารยาท maa-rá-yâat / no manners
シ不自然(ふしぜん)に ผิดธรรมชาติ ไม่ธรรมชาติ unnaturally ; irregularly
シ不親切(ふしんせつ)ความไม่ใจดี no kindness
セ不鮮明(ふせんめい)ไม่ชัดเจน not be clear ชัดเจนมั้ย? (แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า)
ソ不足(ふそく)ไม่พอ not enough ≒ 不十分(ふじゅうぶん)
ゾ不揃い(ふぞろい)ไม่ครบ ขาดไม่ครบ  not enough 
チ不注意(ふちゅうい)อย่างไม่ได้ระวัง โดยไม่ระวัง ไม่ระวังพอ Carelessness
ツ不都合(ふつごう) ความไม่สะดวก [to be] inconvenient ; uncomfortable
デ不出来(ふでき)ทำไม่ได้ ไม่เก่ง no good
ト不当(ふとう)ความไม่ถูกต้อง ความไม่เป็นธรรม It is unfair
ト不得意(ふとくい)ไม่เก่ง
ド不道徳(ふどうとく)ขาดคุณธรรม ไม่มีคุณธรรม ไร้คุณธรรม kun-ná-tam
ト不透明(ふとうめい)ไม่ใส
ト不特定(ふとくてい)ไม่ได้ระบุอะไรเป็นพิเศษ  indefinite
ナ不慣れ(ふなれ)ไม่คุ้น ไม่คุ้นเคย [to] be unfamiliar ; be unaccustomed
ニ不似合い(ふにあい)ไม่สมกัน ไม่เข้ากัน ไม่เหมาะกัน [to] no fit ; be unsuitable
ヒ不評(ふひょう)ไร้ชื่อเสียง ชื่อเสียงไม่ดี ชื่อเสียงเสีย
ヒ不必要(ふひつよう)≒ 不要(ふよう) ไม่จำเป็น no-need
ホ不法(ふほう)ความไม่ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย Illegality 法律違反ละเมิดกฎหมาย
マ不満(ふまん)การไม่พอใจ       [to] break the law ; violate the law
マ不真面目(ふまじめ)ไม่จริงจัง
ム不向き(不向き)≒ 不似合い ไม่สมกัน ไม่เข้ากัน ไม่เหมาะกัน
メ不明(ふめい)ไม่รู้จัก 
メ不名誉(ふめいよ)ความเสื่อมเสีย dishonour ※เสื่อมสมอง (หนูน้อยกู้อีจู้:ออกัส)
メ不明瞭(ふめいりょう)ไม่ใส
メ不明朗(ふめいろう)ไม่ใส
モ不毛(ふもう)ไม่ได้ผล
ユ不愉快(ふゆかい)ไม่สนุกสนาน ไม่น่าอภิรมณ์
ヨ不要(ふよう)≒ 不必要 ไม่เอา / no-need
ヨ不用意(ふようい)ซุ่มซ่าม / [to be] clumsy おっちょこちょい ประมาท / [to be] careless
ヨ不用心(ぶようじん)に ไม่ระมัดระวัง / not carefully ประมาท / [to be] careless
リ不利(ふり)เสียเปรียบ / [to] be disadvantageous (負ける・比較してเปรียบเทียบ )
り不良(ふりょう)(สินค้า)ไม่ดี ชั่ว ใช้ไม่ได้ (คน)เลว
不倫(ふりん)นอกใจ love affair
ロ不老不死(ふろうふし)ไม่มีแก่ไม่มีตาย / Agelessness and deathlessness
ワ不和(ふわ)ไม่ถูกกัน break off relations
関連記事
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR