2連続型大全

อะไรบางอย่าง / something 何か変だなมีอะไรบางอย่าง ผิดปกตินะ
วัวควาย  牛・家畜cow ; bull;cattle
วงกลม  丸・円形・リング状circle ; ring ※走り回るวิ่ง รอบๆ
แอบแฝง / [to] hide ; conceal
ไขมัน / 脂肪 fat ; grease
ไข่ยัดไส้ / 詰める
ไข้หวัด / cold ; flu
ใกล้ชิด / near ; close รักแท้แพ้ใกล้ชิด
กลับคืน / [to] 元に戻すput back ;引き戻す restore
คัดเลือก / 選ぶ[to] select ; pick ; choose
คัดลอก / [to] copy ; transcribe コピーアンドペーストคัดลอกแล้ววาง
คุ้นเคย / [to] be familiar
เขินอาย kĕrn aai / [to be] embarrassed ; shy
กล้าแข็ง / tough; strong
ก่อสร้าง / [to] build ; construct
โกรธเคือง gròht keuang / [to] be angry ; be annoyed
ค้นหา / 探す[to] search ; look (for something/someone)
เจ็บช้ำ / [to] suffer ; mental pain ; hurt deeply
เสียดายนะ / die [to] regret ; feel sorry
เสียหาย / [to be] damaged ; ruined
เสื่อมเสีย / 錆びやすいtarnishable สมองเสื่อมอยู่
สุดท้าย 最後
สอดใส่ / [to] insert ≒ เสียบ ; แทรก [ แซก ]; แซม ; สอด fail.in.th 
ตัดสิน / [to] decide ; judge
ตัดรอน / 関係を断つ (切る)
ได้รับ / [to] receive ; take ; obtain
จิตใจ / mind ; mind ; heart
จนถึง / までuntil ; till to ; up to
ชื่นชอบ  好き[to] admire ; like คู่ชื่น / lover ; husband and wife (好き同士) 
แตกต่าง / [to] be different ; be unlike
แตกหัก / ①粉々に②決定的に (割れる・折れる)
แตกร้าว / 割れる[to] split up ; break up ; separate
เด็กทารก taa-rók / 幼児infant ; 赤ちゃんbaby
แท้จริง / truly ; really ; actually
เต้นรำ / [to] dance
ตัวเอง / self ; oneself
ทุกข์ทรมาน / 苦しみ[to] suffer ; be distressed ความทุกข์ทรมาน
ถูกเป๊ะ / correct
เติมเต็ม / 満たす(加える・いっぱい) [to] fulfill ; complete
ดมกลิ่น / [to] smell ; scent ; sniff หนูน้อยกู้อีจู้ - มะขวิด、มังคุด、มะพร้าว
ถ้อยคำ ≒ คำศัพท์ / เหนือกว่าถ้อยคำ 言葉を越えて ให้มันชัดถ้อยชัดคำแบบนี้!(แสบสนิท)
นิ่งเงียบ / [to] keep silence ; remain quiet ความเงียบ
น้อยลง / [to] be smaller ; 少なくなるlessen ≒ เสื่อม
พักผ่อน / [to] rest ; relax
บีบคั้น / 絞る・押し潰す[to] squeeze ; press オレンジジュース น้ำส้ม คั้น
ผิวหนัง / skin ; peel
เพื่อให้ / ためにin order that ; in order to ≒ ให้แก่
ปวดเมื่อย / [to] have pains and aches ; ache ※เหนื่อย / fatigued; tired; exhausted
เพิ่มเติม / 追加する
เพิ่มให้ /加える・追加する [to] add ; give something extra
ฝึกหัด / 練習する[to] practise ; exercise อ่อนหัด / 未熟[to be] inexperienced ; unskilled
ห่วงใย / [to be] care about ; be concerned about
เปลี่ยนแปลง
ภูเขา / hill ; mountain
พูดคุย / [to] chat ; talk
ผูกมัด / 縛る[to] bind ; tie มัด(ปากถุง) ผูก ผูกมัด(ด้วยกฎหมาย) 敷金มัดจำ
ผูกพัน / 関係する ความผูกพัน / 関係性relationship ; 繋がりconnection
พัวพัน / 伴う・巻きこむ[to] involve ; implicate ; relate
ประชาชน / people ; inhabitants ; residents
เผลอผิด / [to] err ; make a mistake เผลอ / [to be] careless ; absent-minded
เปลือกหอย / 貝shell ≒ ปอกเปลือก
พึ่งพิง / 頼る・頼む・寄り掛かる[to] depend on ; rely on ≒ รับการช่วยเหลือ, ขึ้นอยู่กับ
แบบอย่าง / model ; pattern ; example ≒ สเป็กด์ (spec/specification)
พบปะ / [to] meet ≒ พบเจอ
หอมแก้ม / [to] kiss ; "sniff kiss"
ผ่อนคลาย / [to] relax ผ่อนคลายใจ [to] feel relieved ; feel comfortable
บอกเล่า / บอกเล่าเก้าสิบ
หมวดหมู่ / classification ; category ; grouping
เหม็นคาว / [to be] stinking ; 不快な臭いoffensive-smelling
เหมาะสมนะคะ / [to be] suitable สมแล้ว!「さすが!」
อยู่อาศัย / [to] live ; reside ; dwell
ยอมรับ / [to] accept
โยนทิ้ง / 投げ捨てる[to] toss away ; throw something away
รักษาไว้  ≒ เก็บรักษา / 維持する[to] keep
หลับนอน / ①[to] sleep ②[to] have sex ノนอนหลับ / [to] sleep
หลั่งไหล / [to] flow in
เหนือกว่า / over ≒ เหลือเกิน あまりにも・・・ ความรู้สึกเหนือกว่า / 優越感 
รูปร่าง / appearance ; external looks
ลุกขึ้นซิ / [to] get up ; rise ; stand up
ลื่นไหล / 流れる[to] flow ลื่น / 滑る、すべすべした[to] slip; slide
แลกเปลี่ยน / [to] exchange ; trade ; change
อัตราแลกเปลี่ยน 為替レート・換金率exchange rate
รอคอย / [to] wait (for)
ล้มเลิกเลิกล้ม / [to] abolish ; cancel def:[ไม่ทำต่อไป] ※ลม / 風wind; air
หงอยเหงา / [to] be lonely ; feel lonely 
関連記事
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR