PEN กับ HAI - ไม่รู้ ว่าเป็นอะไร?

【PEN】
Condition How? The answer is...
เป็นต้น : などなどetc. ; and so on ; for example
เป็นต้นว่าอะไร? 例えば何?
เป็นอะไร?
เป็นอะไรยะ?
เป็นยังไง?/ กรุงเทพจะเป็นยังไง? バンコクの様子はどう?
มันเป็นยังไง? それってどういう事?
มันเป็นยังไงกัน? どういう関係?(間柄?);Bird
เป็นยังไงบ้าง? : "How's it going?" "How do you feel?"

เป็นแฟนกัน/ เคยเป็นแฟนกัน (BTLS) かつて恋人同士でした
(ขอ)เป็นแฟนกันได้มั้ย? 恋人(の状態)になってくれる?
เป็นคนที่เธอรัก/ แค่อยากเป็นคนที่เธอรัก (คนที่ถูกรัก:Bodyslam) あなたに愛される人
เป็นแค่คนอื่นคนไกลของเธอ ただの他人・あなたとはキョリのある
เป็นเพื่อน/ รู้จักกันไว้ก็ดีนะ จะได้เป็นเพื่อนกัน 友達になっておくのもいいかもね
เป็นพ่อ/ มันเร็วเกินไปที่จะเป็นพ่อ まだ早すぎる・父親になるのは
เป็นโสด/ ยังเป็นโสดครับ 独身です
เป็นคนญี่ปุ่น / มีคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนญี่ปุ่น ฮ่าๆ 会議で日本人に勘違いされた。

เป็นมา : to happen; to occur/ ไม่รู้เป็นมาอะไร 何が起きたのか分からない
เป็นร้อยเป็นพัน (100,1000): many ; in great quantity たくさんの
เป็นที่นิยม : popular ≒ กำลังฮิต(hit), กำลังดัง ヒット中
เป็นหนึ่ง : [to] be number one ; top ナンバーワン
เป็นหนึ่งในประเทศที่ ... / ... の国の一つです。
เป็นประวัติการณ์ bprà-wàt gaan : record-breaking 破天荒
เป็นประจำ/ เป็นประจำอยู่ : regularly いつもどうり・定期的な/ 常駐
เป็นความผิด/ มันเป็นความผิดของฉันเอง わたしの不手際でした
เป็นน้ำ : fluently 流暢な
เป็นเวลา : [is] on time; not late 時間どうり
เป็นเวลานาน : [to be] for a long time 長期間
เป็นโอกาสสุดท้าย : last chance 最後のチャンス ※ ในที่สุด とうとう、ついに
เป็นเครื่องใหม่ค่ะ : It's new ⇔ มือสอง (used) 新品です/ 中古です
เป็นปกติ/ เป็นธรรมดา 普通
เป็นพิเศษ 特別 มีอะไรอยากกินเป็นพิเศษไหม?
เป็นหมู่ : in groups 群れ
เป็นแถว : ①in rows ; ②in large numbers 列で/ たくさん(の状態)
กินอาหารเป็นพิษ 食中毒
ขากลับหลับเป็นตายในรถชิงกังเซ็น ตื่นมารู้สึกสดชื่น 帰りの新幹線でぐっすり寝て、すっきり。
เป็นไทยแก่ตัว : to be free; to be independent なにものにも縛られない
เป็นตาราง : tabular ※ ตารางเวลา:time table 表の(状態) 
เป็นเรื่อง : [to] get into trouble ; make a mess of things 
もめごとトラブルを起こす・もめる
เป็นแบบนี้ : something like that そんな感じ
ทำไมเป็นคนแบบนี้ ทำไมยังทำเแบบนี้ (นิโคล เทริโอ)なんでそんな人・なんでそんなことするの?
เป็นปีๆ : for years 何年も
เป็นอะไร : [to] have something wrong ; have a problem トラブルあり
เป็นอยู่ : [to] exist 存在する
เป็นส่วนเกินในชีวิตเธอ ที่เธอไม่ต้องการ (ส่วนเกิน) あなたの人生には不要な余りのようなもの
เป็นรำคาญ/ ทำอะไรให้ไปเท่าไร แต่กลายเป็นรำคาญ 
何をどれだけしても煩わしいだけ(の存在な私)
เป็นจริง : true, to be real マジ
เป็นตาของดุณ あなたの(順)番 ตา:①目 ②turn ; time
เป็นกันเอง / 気楽にしてください,人懐っこくinformally ; friendly ; intimately
ได้พูดโทรศัพท์เป็นภาษาไทย 「ไทย語で電話をしました」前置詞として
เอาหนังสือเป็นหมอน(Ao Nansuu Pen Moon)「本持ってきて枕にする」
เขียนจดหมายเป็นภาษาญี่ปุ่น (Khien CotMaai Pen PasaaIipun)「日本語で手紙を書く」

【Disease】
เป็นหนองใน : [to] have pus 膿がある
เป็นหวัด : [to] have a cold 風邪を引いた
เป็นไข้ : [to] have a fever ; get a flu 熱がある
เป็นโรค : [to] be sick ; have a disease 風邪引いた
เป็นแผล / ทำไมนิ้วเป็นแผล? なんで指怪我してるの?
เป็นลม ≒ เวียนหัว めまいがする ふらふらする
http://blogs.yahoo.co.jp/kettototo/36047547.html

เป็น can
เป็นค่ะ "Yes, I can."
เป็นไปไม่ได้ : is impossible 不可能だ・そんなのムリ
เป็นเอามากกก! : [is] serious, very important 重要です!

ทำเป็น : [to] pretend ふりをする
ทำเป็นว่าไปเรียนมา แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ไป 
学校に行ったふりをして実は行ってない
ทำเป็นคนไทย แต่โดนเก็บค่าเข้า 
ไทย人のふりをしたけど、入場料を取られた
เขาทำเป็นว่าไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น แต่ก็ฟังรู้หมด 
分からないふりをしているけど、本当は全部わかっている

จำเป็น: need to (do something)/ ของจำเป็น 必需品
ความจำเป็น : necessity ; need 必要性 

คำเป็น ⇔ คำตาย

*สองคนสองใจ สองวัยสองอัน 二人の人間 二つの心 世代も二つ
รวมกัน เป็นหนึ่ง ( รวมกัน เป็นหนึ่ง )一緒にすればひとつ(併せればひとつ)
สองคนสองใจ สองวัยสองอัน 二人の人間 二つの心 世代も二つ
รวมกัน เป็นหนึ่ง ( รวมกัน เป็นหนึ่ง)一緒にすればひとつ(併せればひとつ)
บนเส้นทางเดียวกัน ฝันเดียวกัน 同じ道の上 同じ夢を見る
http://ameblo.jp/daisybird/entry-10528155238.html

【HAI】ให้やจนは以下を節のように訳してみるほうが楽(ให้節みたいな)
5つの用法
①let/ make (使役) ある状況に変化させる ทำอาหารให้กิน
訳し方:日本語は1)2)3)で表現に強弱があるが、基本ให้のひとつで表現できる
1)~させるให้ทำ
2)~てほしいอยาก(ใคร)ให้ทำ
3)~てもらう(OKですか?)ให้(ใคร)ทำได้มั้ย?
②with ~の状態で ある形容を説明する ทำอาหารให้อร่อย
③for ある人・物のために    ทำอาหารให้คุณ
④give 単純動詞としての「あげる」
⑤動詞(V)+ให้ Vしてあげる จะซื้อมาให้นะ 買って来てあげる ※③の省略形            
ให้+動詞[to] let ; have (someone to do something)
make someone/something change it's condition
วิธีแปล:~させる、อยากให้ / ~て欲しい、望む・ให้以下 ~を (ให้ 節)
ให้以下がS+V(adj)節をとるときは・・・
1)S+V(adj)の状態に「変化させる」と訳す場合
2)S+V(adj)の状態を「望む」または「にしたい」と訳せる場合がある

※อยากให้+V (~てほしい)
※อยากให้+S+V (~に~ってほしい)
อยากให้รู้ 分からせる・たい⇒ 分からせたい⇒ 分かって欲しい
อยากให้น้องกินตับ お前にレバーを食べさせたい(食べてほしい)
อยากให้ช่วยฟังเรื่องของฉันก่อนนะ とにかく話を早く聞かせる・たい ⇒ 聞かせたい ⇒ 聞いてほしい
อยากให้เธอรักฉัน 私を好きにさせる・たい ⇒ 好きにさせたい ⇒ 好きになって欲しい
อยากให้ถึงอาทิตย์หน้าเร็วๆ 早く来週・到着させる・たい ⇒ 到着(≒来)させたい ⇒ 来てほしい
⇒ 早く来週(が)来ないかなあ ⇒ 「来週が楽しみ!」
※ให้+S+Vได้มั้ย?(~に~してもらってもいい?) 
ให้เขาถ่ายรูปอีกครั้งได้มั้ย?もう一回、写真を撮ってもらってもいい?
น้องลืมยิ้ม ดูไม่สวย 笑うのを忘れちゃった。綺麗に見えないでしょ。

http://thai-letter.jugem.jp/?eid=1704
※อยากให้+S+V (~に~させたい)≒~てほしい
อยากให้น้องกินตับ お前にレバーを食べさせたい (食べてほしい) 
ทำให้สบาย : make you feel good 気持ち良くさせる
ทำให้สบายดีขึ้น เก่งนะ 気分を盛り上げる
ให้เช่า : let someone rent 貸す(借りさせる)
ให้เค้าเขียน 書かせる(書いてもらう)
ทำให้เข้าใจ : make you know 分からせる(分かってもらう)
ทำให้เสียใจ : make you sorry 悲しませる
ทำให้มีความสุข : make you happy 幸せに(心地よく)させる
ความรักทำให้โลกหมุนไป หมุน / [to] 進化evolve ; 回転revolve ; 循環circulate
Love makes the world go round 愛が地球を動かす
Love is what makes the world go round この世を動かしているのは愛である
ขอโทษที่ให้เป็นห่วง : make you worry ごめん・心配させて
ไม่อยากให้ทำงานดึกๆ 望まない・遅くまで仕事をさせるのは
ไม่อยากให้กลับบ้าน 望まない・帰らせる ⇒ 帰したくない
能動表現と受動表現、主客逆転することで表現の強さが異なる仕組み
「彼に書かせる」という日本語は強制を感じさせる強い表現。しかし主客逆転すると
「私が(彼に)書いてもらう」というやわらかい表現になる。これは同意の文である。
文末にได้มั้ย?を付ける事によって、そのやわらかさが明確になる。
日本語で細分化されている表現で、他言語では1表現で両側面を兼ねる
というパターンはよくあるのかもしれない。丁寧・謙譲・尊敬表現等
複雑な日本語表現に引きずられると、他に別の表現があるのではと迷うが、
実は、シンプルな言葉で足りる、または間に合うという場面が少なからず
ある。

英語で「お前は俺を破滅させる気か!」はYou ruined me!である。
英語で「(オレは)お前にしてやられたよ!」はyou beat me!である。
日本語と他言語では主客逆転しているケースは多く、日本語表現に
受動表現(~される)が多いのは特徴的である。被害者意識が強いのか?
一方、別の見方をすれば、他言語の表現は「事の原因はお前にある」
という表現方法だ。You ~!決して謝ることをせず、あくまで非は相手にある
とするこの言い方は、逆の意味で象徴的である。


ยาที่ทำให้หน้าอกใหญ่ขึ้น 薬・胸を大きくさせる
ทำให้งง : [to be] confused 困惑させる
พ่อตายแม่ตาย ไม่น่างงครับ (32ธันวา)
ทำให้ฉันรู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกว่ะ (เพื่อนสนิท)
心地よさを感じる(感じさせる)んだ・言葉では表現できないような
ให้ใช้ร่วมกัน : shared 供用させる⇒ シェアする
"มันไม่ให้ฝนตก มันให้แต่แล้ง" แล้ง: 日照り
ความรักทำให้คนตาบอด/ บอด : blind; unable to see 盲目にさせる
ทำตัวให้เข้ากับคนไทย ไทย人に合わせる
ทำตัวให้เข้ากับคนที่ทำงาน 仕事の同僚に合わせる
ทำตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่ 新しい仕事に合わせる

ให้以下がS+V(adj)節をとるときは・・・
1)S+V(adj)の状態に「変化させる」と訳す場合
2)S+V(adj)の状態を「望む」または「にしたい」と訳せる場合がある
ฉันก็แค่อยากให้พี่ชอบฉันอ่ะ (32ธันวา)
1)したかっただけ・私を好きにさせる(状態に)→ 私を好きになって欲しかっただけ
2)望んだだけ・ให้節以下の状態を(あなたが私を好きな状態)→ 私を好きになる・を望んだだけ
อย่าทำให้ฉันรักเธอ させないで・あなたを好きに
ยาที่ทำให้หน้าอกใหญ่ขึ้น 薬・胸を大きくさせる

ให้+形容詞with【Condition】
※ขอให้+V(adj) ~(なり)ますように (願い)
ขอให้รวยๆ お金持ちになりますように
ขอให้มีความสุข 幸せになりますように

เที่ยวให้สนุกนะ よい旅行を!(P224)
กอดฉันให้นานนานได้ไหม? 長めに
เดินให้ระวังหน่อย! 注意して(歩いて)!
พูดให้สั้นๆหน่อย! 短く
ทำให้ดีๆ! 行儀よく
ดื่มให้หมด / กินให้หมดซิ! 最後まで
จงรู้จักฟังให้ดี learn to listen 聴くことを学びなさい จง / must ; have to ; should
Learn to listen. Opportunity could be knocking at your door very softly.
Anonymous (詠み人知らず)
กรุณาเขียนให้ชัด / はっきり書いて下さい
กรุณาปิดประตูให้เรียบร้อย / きちんと戸を閉めて下さい
กรุณาพูดค่อยๆ / 静かに話して下さい (省略)
ผูกเชือกแบบหลวมๆ / ひもを緩やかに結ぶ
การพูดจาอย่างคมคาย / 聡明な話しぶり
เก็บเอาไว้ให้เรียบร้อย / ちゃんとしまっておきなさい
ขอเบียร์สามแก้วครับ / ビールを三杯下さい (使わない)
ไขว้ขายืนอยู่ / 足を組んで立っている (動作の連続性)

※慣用表現は省略されるのが普通
กรุณาขับรถช้าๆ / ゆっくり運転して下さい
ขออันยาวๆกว่านี้ / もっと長いのを下さい
ทำดีๆนะ!
นั่งดีๆซิ!
ไปดีๆนะคะ
เดินดีๆนะคะ เด็กๆ แถวดีๆนะ
กลับบ้านดีๆนะ
ฝันดีๆนะ

④GIVE
ยิ่งให้ ยิ่งได้ 与えるほど良い
ไม่ให้ あげない
ให้ทิปเท่าไร? チップいくらもらった?(「いくらあげた?」主客逆でも使える)
ขอโทษนะ ให้colaได้วันละ3คนนะ 
คุณเอาไปเหอะ ฉันให้ (ลี่:BTLS) You keep it. It's yours.
แกใช่มั้ย ที่เอารูปไปให้นักข่าว? (ลี่:BTLS) マスコミ
ไม่ได้ให้นักข่าว แต่เอาไปลงHi5
ใจให้ไป (นิโคล เทริโอ): album[Beautiful Life] 心をあげる
เราซื้อให้หมูเลยเล่มหนึ่ง (นุ้ย : เพื่อนสนิท) ムーに一冊買ってあげる
เดี๋ยวเพลินสืบให้ก็ได้ (เพลิน:BTLS) สืบ: [to] detect ; find out 
プルンが調べてあげる
กูไม่ได้ยุให้มึงมีแฟนใหม่ แต่กูให้มึงมีแฟนเพิ่ม (32ธันวา)
あなたをそそのかして(ยุ:扇動する)いるわけじゃない・新しい恋人を作れと
恋人を増やせと言っているのさ

ให้+名詞(人)ためにFOR - to ; for ; so that
จะสอนให้(คุณ) 教えてあげる
จะซื้อมาให้(คุณ)นะ 買って来てあげる
ถอดกางเกงให้(คุณ) 脱がせてあげる・ズボンを
ฉันเอาไปซ่อมให้(คุณ)มั้ยคะ (ลี่:BTLS) 持って行って直してあげましょうか
How about I get that fixed(repair) for you?
เดี๋ยวฉันจัดการให้(ผม)ดีกว่า (ลี่:BTLS) 自分でします
เดี๋ยวฉันเอาไปให้(คุณลุง)ที่ออฟฟิศนะ (ลี่:BTLS) オフィスまで持っていきます(行ってあげます)
กระเป๋าไว้ให้คุณลุงด้วยละกันนะคะ (ลี่:BTLS) ルンさんのカバン 動詞+ให้+人(for人)
ฝากพี่จดข้อความอะไรให้เค้าด้วยได้มั้ยคะ? (ลี่:BTLS) 動詞+ให้+人(for人)
彼にメッセージを残してもらえますか?
ขอให้(เธอ)โชคดี あなたに幸がありますように
ขอให้(คุณ)มีความสุข あなたに幸がありますように 
ช่วยให้(คุณ)ไหม? 手伝いましょうか(手伝ってあげましょうか)?

ตอนที่มีเวลา อยากจะให้(เค้า)อยู่ด้วยกัน 今は時間がある限り 一緒にいてあげたい

⑤V+ให้で文末が終わる → 日本語の「V+あげる」と同じ使い方 
※③の動作を向ける相手を省略した形
※時制(過去か未来のことか)や主語・動作を向ける相手(主客)の省略はある意○○語の基本

จะสอนให้ 教えてあげる
จะซื้อมาให้นะ 買って来てあげる
ถอดกางเกงให้ 脱がせてあげる・ズボンを
ฉันเอาไปซ่อมให้มั้ยคะ (ลี่:BTLS) 持って行って直してあげましょうか
How about I get that fixed(repair) for you?
เดี๋ยวฉันเอาไปให้ที่ออฟฟิศนะ (ลี่:BTLS) オフィスまで持っていきます(行ってあげます
ช่วยให้ไหม? 手伝いましょうか(手伝ってあげましょうか)?

言って聞かせる
関連記事
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR