今日の一言

ที่เรียกว่าการพูด
演説と言われる。

ทุกคนนต้องการให้คุณได้ยินเรื่องของตัวเอง
誰しも人は自分の話を聞いて欲しい

恋愛とは … 狂った共依存関係

連休

สงกรานต์ とgolden-week は連休と言う意味で近い感覚らしい。

社会問題になった มันเป็นปัญหาสังคม

ไว้เจอกันชาติหน้านะ
①ここでは「現世では二度と会うことはないでしょう≒ さようなら」の意味
②これを別れ際に言うと「二度とここには来ないよ」と言う意味になりทะเลาะกันになりそう。
③何か用事を頼まれてこう返すと、「来世で≒ 今はやらない」と言う意味になりทะเลาะกันに...

สงกรานต์
ขออโหสิกรรม... (BTLS)

จิ๋ว jĭw / midget ; miniature ; very small
จังหวัดมหาสารคาม

คับฟ้า / ทำตัวใหญ่

อย่าพยายามทำตัวให้ใหญ่หรือคิดว่าตัวเองใหญ่คับโลกคับฟ้า
เพรายังไงถึงเวลาที่คุณตายขึ้นมาโลงที่ใส่ก้อนใหญ่กว่าคุณอยู่ดี

http://th-th.facebook.com/Emotionallydraining/posts/248352425208138

สอบไม่ได้ ไปรามคำแหง (学費が安いから、入りやすいから、でも出るのは難しい)

หิวแต่กินไม่ลง
หิวๆกินลง

น้ำหนักลดฮวบ (急激に減る เครียดมาขึ้นなどの理由で)
ฮวบ hûap / drastically ; rapidly ; suddenly (口語)

จะไปเมืองไทยเดี๋ยว (ちょっと行って来る)
จะไปเมืองไทยเดี๋ยวๆ (一瞬行って来る)

◎クレヨンしんちゃん
子供に相応しくない ไม่เหมาะกับเด็ก
親が好きだから子供も一緒に見る คุณพ่อคุณแม่ชอบ คุณลูกก็เลยดูด้วย
※文頭のเพราะを省略した形 無くても因果関係を説明できているから不要


ไม่มีใครคบ
ไม่มีใครมาจีบ 口説く人がいない
何クスクス笑ってんの?ขำอะไร?
お腹がゴロゴロ ท้องอืด
歌が上手 (文語的≒ เพราะ ) เพลงไพเราะ
ไพเราะ pai rór /
[to be] melodious ; sweet ; sweet-sounding
sweetly ; pleasingly (for something heard or read)

言葉通り受け取ってはいけない

お断りの電話をした時、相手から
「仕方ないですね」と一言。
ってそりゃ平静を装いますよね、大人ですから。
でも内心
「ふざけんなよ」
ってそりゃあ思いますよね。
断られて気分がいい人なんていませんから。
会社の代表者ともなれば、尚更秘めたプライドも相当高いはず。
最初の大事な一言
「お力になれず申し訳ありませんでした」
が出てきませんでした。
「残念でしたね」という自分が発した言葉の中に
たとえ「申し訳ありませんでした」と言うコトバの意味が含まれていたとしても
相手がそのように受け取るとは限りません。
温和そうな方だったので、余計気が緩み
軽く考えていました。

日頃失言が多い私ですが、
今日はコトバの足りなさを痛感しました。

手段の一つに過ぎない
言葉を「額面通り取るな」ということ

ラッチ 破錠

ラッチ

声調概論 / 平声調、不規則声調、声調調和

声調の種類には大きく分けて、①平声調と②不規則声調がある。

平声調 / 平らに続く音のこと。
「中音平声調」 
ぺん、うーん(他)、たおだい、たおかん(等しい)、ぱーんだい(どのくらい)、
ぺんにゃん(なぜ)

「高音平声調」 やや高めの中域に始まり,そのまま平らに持続する。
ぼ・めーん、たおかん(等しい)、ちゃっくすあもーん(何時間)、てぃー(関係代名詞)


不規則声調 / 途中から上昇・または下降する音。出だしの音の高さで幾つかに分類。

「低下降声調」 やや低めの中域,ないし次低域に始まり,低域まで緩やかに下降する。
ຂ້າ [khaa21〜31 ] 「殺す」

「下降声調」 高域から次低域あたりまで一気に下降する。
ຄ້າ [khaa52 ] 「商う」

「中高声調」
中高調[34] で,音節が平音節のとき,中域に始まり,次高域までわずかに上昇。
ຄາ [khaa34 ] 「とどまる」
高昇調[45]で, 音節が促音節のとき,次高域に始まり,高域までわずかに上昇。
ຂັດ [khat45 ] 「磨く」

「上昇声調」 次低域に始まり,高域まで緩やかに上昇。
ຂາ [khaa25 ] 「脚」


【声調調和】
音節が単独で発音されないとき,つまり複音節語の語末以外の音節であるか,
あるいは複音節語の語末の音節でも,
文中にあるときには,声調は一般になだらかに平滑化されます。
これを「声調調和」と言います。

ຫຼັງ      /lǎŋ/ [laŋ25 ] 「背中」
ຫຼັງຄາ   /lǎŋkháa/ [laŋ22 kháa34 ] 「屋根」
※第1音節(ラン)が上がりきる前に第2音節(カー)という音が連続するため、
結果として第1音節(ラン)の音が平音声調として平滑化されている。

続きを読む

噂が本当になった ข่าวลือเป็นจริง

ข่าวลือเป็นจริง (rumor become true) ≒ เล่าลือ

สถาปนิก sà-tăa-bpà-ník / architect アート系
วิศวกร / engineer ; mechanic 実務系

สวย ใช้ได้แต่ไม่ค่อยดี / キレイだけど使いづらい
น่าจะรู้สึกเหมือนกัน / (動物園の動物と)同じ気持ち

เกือบ100%หายแล้ว (ほぼ100%治った)
ประเพณี bprà-pay-nee / tradition ; custom ※งานเทศกาล
สงกรานต์
รถติด 20กม/ชม 渋滞で時速20kmしか走らない
ตั๋ว(ขึ้นไปบน)หลังคา
1回で充分 ครั้งเดียวก็พอ
เปียกสนุก
濡れたくなければ外出禁止 ห้ามออกจากบ้าน

จังหวัดลำปาง の地形はแอ่งกะทะ (湖?鍋のような盆地)

เครียดมาขึ้น / ストレスが上がったため(ผอมลง痩せた)
そうじゃないと眠れない ไม่ยังงั้น นอนไม่หลับ
どこで食べる?家で เดี๋ยวจะไปที่ไหน? / ที่บ้าน

5000万円 ห้าสิบล้าน (50・100万) ! ลดอน่อยได้ยั้ย?

時間感覚 / 10分の遅刻でケンカはおかしい(不思議)
いまどこ? (まだ)家 ตอนนี้อยู่ไหน? / อยู่บ้าน
日本にいて慣れた(身についた) อยู่ญี่ปุ่นเจนชิน
เจน / [to] be skilled at ; be practiced of
ชิน / [to] be used to ; be familiar with
ソンクラーン สงกรานต์
きっと面倒で億劫ขี้เกียจ なんと醜いน่าเกลียด ストレスความเครียด
only, single, just a miniute เดียว เดี่ยว เดี๋ยว
にー 伝統, 風習・娼婦 ประเพณี โสเภณี
ลด รถ รส

http://www.masslogue.com/archives/2009/07/11_1654.html

悪いのは 電波それとも本性? สัญญาณ สันดาน

個性 สันดาน / nature ; character ; personality
本性(を表す) ลายออก / [to] reveal (someone's) bad behaviour


สัญญาณ(ดาน)ไม่ดี - กางเกง
สัญญาณไม่ดี 電波が悪い さんやーん
สันดานไม่ดีด้วย 性格も悪い さんだーん

http://blogs.yahoo.co.jp/amarinnitibhon/51521572.html
約束・電波・知識/ 知恵 สัญญา สัญญาณ ปัญญา ศัลยกรรม
show one's true colors(本性を現す、本音を言う)

หมอดูบอกว่าไม่เป็นไร เพราะ.....

はじめまして / ยินดีที่ได้รู้จัก
どうぞ、よろしく / ฝากเนื้อฝากตัวด้วย
こちらこそ / เช่นเดียวกัน

<เป็นไง?>
最近どう? ช่วงนี้เป็นไง 
ช่วงนี้ง่วงบ่อย ≒ ยุ่งมาก ≒ เหนื่อย
ง่วง ≒ ง่วงนอน / [to] be tired ; be sleepy

โรงแรมที่ไปพักเป็นไง?(行って泊まったホテルどうだった?/ 過去)
ถ้าเปรียบเทียบ แท็กซี่เมืองไทยเป็นไง
ขับรถหวาดเสียว / 運転が荒い
หวาดเสียว wàat sĭeow / 冒険好き[to] be adventurous ; 魂を奮わせるbe soul-stirring 

<ขึ้น, ลง>
อ้วนขึ้น ⇔ ผอมลง → nativeも間違う
痩せる ≒ 数字(㎏)として下がる ≒ 痩せた「成果」として上がる
※「下がる」に悪い意味のニュアンスが伴うから
หนาวขึ้น (感覚的にはこっち)
หนาวลง (数字的【気温が下がるから】・ニュースの原稿的にはこっち)

มีเรื่องตลก(面白い話がありました)
Q.คุณแม่ปรึกษากับใคร?
A.หมอดู
หมอดูบอกว่าไม่เป็นไร
เพราะกำหนดการของคุณ
มันถูกกำหนดให้ตายปีที่แล้ว
แต่ตอนนี้คุณอยู่แล้ว    
(ไม่อยากรู้ / 知りたくなかった)

ดวงจะดีขึ้น / Luck will be getting better.
แม่น mâen / accurately ; exactly 当たる(占い、ビジネスの予想・推測)
เดาถูก / เดาแม่น 当たってる!(よく使うらしい)
เดาแม่นขึ้น30% / 予測の精度が30%上がる(上がった)
เดา dao / [to] guess ; estimate

เวลาเกลียด อะไรๆก็แย่

วินมอเตอร์ไชค์
ซึ่งคำว่า "วิน" นั้น มันจะมีหลายความหมาย ก็แล้วแต่สถานะนั้นๆด้วย
ส่วนวินมอเตอร์ไซค์อาจเป็นชื่อเรียกของพวกวัยรุ่นก็ได้นะครับ
ทำไมถึงเรียก "วินมอเตอร์ไซค์" ?  "win/ 勝利"にかかっているらしい 

แมลงวัน / 蝿・ハエ
แมลงสาบ / ゴキブリ
โรงพยาบาลเอกชน àyk-gà-chon / 私立病院
お茶の話
ไม่มีรสชาติ / 味が無い
รสจืด jèut / 味が薄いtaste is thin
ไม่ใส่น้ำตาล น้ำตาลเทียม / 人工甘味料
เทียม tiam / 人工的なartificial ; 偽造counterfeit
→ ปลอมより悪い印象は弱い

野菜・休む/ 泊まる ผัก พัก
円形・月・高速・注意 ดวง เดือน ด่วน เตือน
きっと面倒で億劫ขี้เกียจ なんと醜いน่าเกลียด
恋に落ちてตกหลุมรัก [to] fall in love
感じる・4分の1・淡い เซียว เสี้ยว เสียว
サープ・セープ・サブー ทราบ สาบ ศัพท์ สับ แซบ แสบ สบู่
寺・風邪・恐れ・描く วัด หวัด หวาด วาด
偽の ・ 準備 ปลอม พร้อม

「時間」の表現 เมื่อ / ตอน / เวลา

~になったら
เมื่อหนูโตขึ้น หนูจะเป็นอะไร? 大きくなったら、何になるの?(表現P68)
~の頃
เขาไปเรียนนอก เมื่อผมยังเป็นเด็ก まだ子供の頃

ตอนเที่ยง/ 正午
~ときは(時間)
ตอนที่มีเวลา อยากจะให้อยู่ด้วยกัน 時間があるときは
คุณไปเยาวราชตอนไหนล่ะ? ตอนดึกๆ 
เครื่องบินออกตอนเย็น 夕方
คุณจะมีธุระช่วงไหน? ช่วงบ่าย 午後 (ตอน ≒ ช่วง)ช่วงนี้ / 最近

ทันเวลา/ 間に合う
หมดเวลาแล้ว タイムアップ!
ยิ่งเวลาผ่านไป ก็จะยิ่งเก่งขึ้นเอง
時が経過すれば、自ずと上手になるだろう
~するときは(機会)
葬式の時は เวลาไปงานศพ ผู้หญิงใส่ชุดดำ
登山に行く時は เวลาไปเที่ยวภูเขา เอากล้องถ่ายรูปไป
お腹を壊した時は เวลาท้องเสีย ไม่อยากทำอะไร
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR