Laos Festival 2012 in 代々木公園

n4.jpg

続きを読む

らくらくタガログ語【基本編】

tagarogu1


tagarogu2

tagarogu3

https://store.line.me/stickershop/product/1179977/ja

https://store.line.me/stickershop/product/1410584/ja フィリピンおやじのフィリピン語

続きを読む

カラバオคาราบาว 来日を記念して

活動30周年ワールドツアーの一環として来日
タイフェスティバル2012東京 5/13(日)16.30-18.30
会場:渋谷区代々木神南2 代々木公園イベント広場 会場MAP

カラバオคาราบาวとはフィリピンのタガログ語で“水牛”を意味する。水牛はつらい農作業を
共にすることから、農民の苦しみや忍耐などを表す言葉でもある。
以下詳細サイト
บัวลอย (タイポップスの部屋)※ブアカーオ選手が入場曲として使用 คุณ namtaa
ขวานไทยใจหนึ่งเดียว プレーンタイ (タイの歌)คุณ yoo
ทะเลใจ タレーチャイ(心の海)
.....มนุษย์เรานี่ความโลภเป็นตัวที่นำพาไปสู่หายนะ ถ้าเราสามารถก้าวพ้น
ความอยากของเราในใจอันนี้ได้ถึงจะมีความสุข มันก็อยู่ในใจเรานี่เอง
แต่ช่างกว้างใหญ่อย่างกับทะเล ลึกเกินหยั่งถึง กว้างกว่าที่จะข้ามได้
แต่ถ้าทำได้เราก็ชนะ 
(แอ๊ด คาราบาว )
カラバオバンドの歴史/ประวัติวงคาราบาว (1)~(3) Diary Krungtheep (คุณ namkeng)
ユンヨン・オーパークン (ボーカル:エート・カラバオ)Wikipedia
             
บัวลอย intro.jpg
บัวลอย (ブア=蓮、ローイ浮かぶ)  大株主の一人らしい。プロデュースもしてる。   

続きを読む

地図 - ສະບາຍດີ ຫຼວງພຣະບາງ の資料として -

チャンパーサック La-mapNN.png
 
チャンパーサック県 (Champasak Province) ແຂວງຈໍາປາສັກ
ユネスコの世界遺産(文化遺産、チャンパサック県の文化的景観にあるワット・プーと
関連古代遺産群)に指定されたワット・プーのほか、川幅が15kmにも及ぶメコン河の
中州群シーパンドーン(「四千の中州」の意)、川イルカウォッチングなど一大観光拠点
としてもにぎわっている。
県都:パークセー郡 (ປາກເຊ)
サワンナケートと並んでラオス第2の都市。南部の交通の要衝。
シーパンドン(ດໂກະນ ສກິ ຜກະນ Si Phan Don)
現地の言葉で「シーパン」は4000を、「ドン」は島を表す。

ヴィエンチャンວຽງຈັນ (英語:Vientiane 漢名:永珍,万象) は、ラオス人民民主共和国の首都。
人口は推計70万人(2005年)。
メコン川をはさんでタイのノーンカーイ県の国境に面していて、ヴィエンチャンの郊外から対岸の
タイ領へ行く船が出ており、ヴィエンチャンの住民はビザ無しでノーンカーイまで行くことが
国際協定によって許されている。
ノーンカーイには、1994年4月に開通したタイ=ラオス友好橋(ミタパブ)を渡っても行くこと
ができ、ヴィエンチャン発バンコク行きなどの国境を越えるバスも運行されている。
なお、2008年7月には、友好橋を渡る鉄道も竣工した。タイのノーンカーイ駅から
線路を約5キロ延長し、川に架かる友好橋を通ってラオス側に延長し、ヴィエンチャン郊外に
ターナレーン駅を設置した。

ボーリカムサイ県ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
県都:パークサン郡 ປາກຊັນ [pȁːk sán]Paksane District

ルアンパバーン県ແຂວງຫລວງພະບາງ
県都:ルアンパバーン郡ເມືອງຫຼວງພະບາງ Luang Phabang(Luang Prabang)
ラオス北部に位置する古都。
ルアンパバーン王国の1975年まで首都として機能。
市街地自体が文化遺産としてユネスコの世界遺産(ルアン・パバンの町)に登録されている。
ラオスの首都ビエンチャンからメコン川を約 400 キロメートル上流にさかのぼったカーン川
との合流場所に位置する。人口約 60,000 人。

以上Wikipediaより

※ラオスは東南アジアの国で唯一海に面していない。

どこがどうしてだめなんだろう

1)「学校に行かなかった」ไม่ได้ไปโรงเรียน 過去の否定文
2)「夕べのパーティー行った?」หรือเปล่าとไหม 過去の疑問文 意志動詞ไป
3)「先月、チェンマイへ行った」แล้วの使い方 完了と過去
4)「もうごはんを食べましたか?」หรือยังとไหม 完了の疑問文
5)「一緒に映画でも行かない?」หรือเปล่าとไหม 勧誘の疑問文
6)「パクチーが嫌いだなんて知らなかった」意志動詞รู้ 過去の否定文ไม่รู้
7)「私は英語が下手です」พูดไม่เก่ง 語順
8)「コーヒー飲む?」「いいえ結構です、ありがとう」疑問詞のない疑問文の答え方ไม่ค่ะ
9)「(電話で)ノーイさんはいますか?」มีとอยู่
10)「彼女は結婚しています」อยู่とแล้ว

11)「この映画もう見た?」意志動詞ดูหนัง 返答แล้ว/ ยังไม่とยังไม่ได้ดูครับ
12)「彼の息子は中学2年です」学年の決まった言い方ลูกชายเขาอยู่ / เรียน ม.2
13)「時間がなくて、会えなかった」ไม่มีเวลา ก็เลยไม่ได้เจอกัน 語順
14)「このトイレきれいじゃない」ห้องน้ำที่นี้ไม่สะอาด 「きれい」สวยとสะอาด
15)「留学すると聞きましたが」ได้ยินว่าคุณจะไปเรียนต่อ 「聞く」ฟังとได้ยิน
16)「昨日彼をアソークで見かけた」ฉันเห็นเขาที่อโศกเมื่อวานนี้ 意志動詞ดูと状態動詞เห็น
17)「僕の時計は5分遅れている」นาฬิกาผมช้า5นาที 「遅れる」ช๊า 「進んでいる」เร็ว
18)「まず手を洗ってから食べなさい」ล้างมือก่อนแล้วค่อยกินนะ 順番を強調する表現
19)「今すぐ降りて行きます」จะลงไปเดี๋ยวนี้ครับ 語順
20)「彼は今食事中」ตอนนี้เขากำลังกินข้าวอยู่ 「今」เดี๋ยวนี้とตอนนี้

21)「彼に僕が5分遅れると言ってください」 พูดとบอก
22)「ワイシャツが2枚足りない」เสื้อเชิ้ตไม่ครบค่ะ ขาดไป2ตัวค่ะ 定型表現
23)「明日あなたに電話します」ผมจะโทรไปหาคุณพรุ่งนี้ 人の場合、場所の場合
24)「どこにかけるの?」「会社に」จะโทรไปไหนเหรอ?จะโทรไปที่บริษัท 場所の場合
25)「彼はけさ課長に怒られた」เขาถูกหัวหน้าดุเมื่อเช้านี้ 「怒る」โกรธとดุ
26)「口を聞いてくれない、怒ってるかも」คงจะโกรธผม 不機嫌などあまり外に出さない怒り方โกรธ
27)「あのう、大丈夫ですか?」เป็นอะไรมั้ย?เป็นไรมั้ย?
28)「多すぎて食べ切れません」 เยอะไป กินไม่หมด 語順(2番目の動詞の前にไม่)
29)「彼はからだが丈夫ではありません」เขาร่างกายไม่แข็งแรง 「からだ」ตัวとร่างกาย
30)「彼は私と同じ会社で働いています」「私たちは同じ階に住んでいます」เดียวกัน

31)「彼と僕は別々の会社で働いている」 เขากับผมทำงานคนละบริษัท
32)「子供は何人いますか?」「一人です」คนเดียว 慣用表現 อย่างเดียวค่ะひとつで結構です
33)「彼と私は同じ身長です」 เขากับผมสูงเท่ากัน
34)「主人は私と体重が同じです」 สามีฉันหนักเท่ากับฉัน
35)「雨季はもう終わりですか」 หมดหน้าฝนแล้วเหรอคะ? 慣用表現
36)「雨季が始まった(雨季になった)」 เข้าหน้าฝนแล้ว 慣用表現
37)「彼女は眼が大きい」 เขาตาโต ※ใหญ่ではない
38)「こういう飲み物はあまり栄養がない」 มีประโยชน์ ※เป็นประโยชน์ではない
39)「もう結構、私少食なんです」 พอแล้วครับ ผมทานน้อย ※หน่อยではない
40)「この車はだれのですか?」 รถคันนี้เป็นของใคร 類別詞คันを忘れずに!

41)「このたれは焼き鳥のためのものです」 น้ำจิ้มอันนี้สำหรับไก่ย่าง
42)「夜更かしは健康のためによくない」 หอนดึกไม่ดีต่อสุขภาพ
43)「家族のために(目的)」 เพื่อครอบครัว
44)「娘のために時計を買ってあげたい」 อยากจะซื้อนาฬิกาให้ลูกสาว
45)「彼はすぐ怒るんです」 人の癖・性格を表す ขี้โมโห
46)「彼の携帯番号知ってる?」รู้เบอร์มือถือเขามั้ย? 「知る」รู้とรู้จักの使い方
47)「私は彼をよく知っている」ผมรู้จักเขาดี 特定の物・人・場所はรู้จัก
48)「いくらですか?」「わかりません」 เข้าใจとรู้
49)「もう一度言ってくださいませんか?」 ช่วยพูดอีกครั้งได้มั้ยครับ? ※ขอではない
50)「子供のことで悩んでいる」กลุ้มใจเรื่องลูก 「~について」の表現の仕方 เกี่ยวกับとเรื่อง

51)「マジで理解できない」 ไม่เข้าใจจริงๆ ※เข้าใจไม่ได้ではない
52)「夕べ電話をした?」「いいえ、してません」เมื่อคืนนี้โทรมาหรือเปล่า?เปล่า ไม่ได้โทร
53)「あのひとかわいそうね」 เขาน่าสงสารจังเลย
54)「私、お皿を割っちゃった」 ฉันทำจานแตก 語順 ※ทำแตกจานではない
55)「もうみんな揃ってますか」แล้วหรือยัง「まだあと二人来てません」ยังค่ะ ยังไม่มาอีก2คนค่ะ
56)「友達にもらったんです」 ⇒友達がくれた เพื่อนให้มาค่ะ / เพื่อนซื้อมาให้ค่ะ
57)「彼が行かないから、私が代わりに行かなければならない」ฉันก็เลย 語順 ก็เลยฉันではない
58)「彼は学校の友達です」 เขาเป็นเพื่อนที่โรงเรียน ※ของではない
59)「あなたも一緒にいけてうれしい」 ดีใจจังที่คุณไปกับเราได้ ※ว่าではない
60)「彼は僕らに嘘をついているのではと(彼を)疑っている」ผมสงสัยว่าเขาโกหกเรา※ที่ではない

道・広げる・異なる ทาง ถ่าง ทาน ต่าง

ทาง taang / way ; path ; route
ถ่าง tàang / [to] widen ; spread ; open wide
ทาน taan / [to] eat 召し上がるรับประทาน ráp bprà-taan(超丁寧語) 食うแดก
ต่าง dtàang / [to] be different ; be seperate ; differ ≒ แตกต่าง
⇔ เดียวกัน be on the same page(同じ考えである;共通の認識を持つ) 
ธนิยะกับสุขุมวิทมีบรรยากาศต่างกัน
タニヤとスクンビットって雰囲気が違うね
http://www.fuzoku-resort.com/thailanguage/t0018/

ทางเข้า 入口entrance ทางออก 出口exit
ทางขึ้น 上りのライン(ゴルフ用語) ทางลง 下りのライン(ゴルフ用語)
ขึ้นทางด่วน 「高速道路に上る(≒ 乗る)」
ทางนี้นะคะ こちらへどうぞ
ทางบริษัทบอกว่า 会社の意見では... (เวลาสมัครงาน 仕事に応募する時)
ทางบริษัทบอกว่าต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย1ปี
กินอาหารข้างทางบ่อยๆครับ
屋台で食べることが多いです。※わき道→屋台を指す

ถ่างตา / [to] keep the eyes open ; stay awake
ถ่างขาหน่อย ลึกกว่านี้ซิ ลุกขึ้นหน่อย
足を広げて。もっと奥まで。そして体を起こす。
ถีบขาให้ถ่าง ถีบ / (力をこめてぐいと)押す,突く; 押しやる[to] shove away (with foot)
ถีบรถで自転車をこぐ[to] pedal a bicycle รถถีบで自転車(จักรยาน) 
มานั่งถ่างขาให้คุณดู คุณจะรู้สึกอย่างไร
ลึก / [to be] deep ⇔ ตื้น dtêun; ตื้นๆ 浅い・表面的なshallow
ลุก / [to] get up ; rise ; stand up

ต่างประเทศ 外国 ต่างจังหวัด 他県
ต่างหาก / 別々にseparately
หน้าต่าง / window
セットする ・ 間に合う ・ 全部で ตั้ง ทัน ทั้ง
円形・月・高速・注意 ดวง เดือน ด่วน เตือน
Position - time and place - ข้างทาง : by the side of the road

ソンクラーン สงกรานต์

สงกรานต์ sohngR graanM / Songkran, the Thai New Year festival
สงคราม sohngR khraamM / 戦争war; battle
สงขลา sohngR khlaaR / จังหวัด(南部)マレーシアとの国境を有する ハジャイもここ
สองครั้ง saawngR khrangH/ 2回twice

สงครามนางฟ้า 天使の戦争 「エアホステス」の原題 2551(2008)
น้ำตากามเทพ 天使の涙(Making of BTLS)
「ソンクラーン」というのは、サンスクリット起源の言葉で、”通過する”、
”移動して入って行く”というほど意味である。
ランナー・タイさんより

air1.jpg air2.gif

ロイクラトン ลอยกระทง ลอย ร้อย รอย

ลอย / [to]浮く・浮かべる・漂流する float ;漂う drift
ร้อย / 100 hundred ローイエット県จังหวัดร้อยเอ็ด
รอย / 爪跡scratch ; マークmark ; 手掛かり・余波trail

ลอยกระทง : กระทง/ ①バナナの皮で作った灯篭 ②節・章・句・区分(11月)
วันเพ็ญเดือนสิบสอง เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง วันลอยกระทง (陰暦12月の満月)
สะพานลอย / 歩道橋flyover ; overpas (橋・浮く)
แผงลอย / 屋台(店・漂流する)※露店・売店・間仕切りの部屋(馬小屋などの)stall ; stand
≒ ร้านริมทาง
อัตราร้อยละ / percentage

รอยยิ้ม / 笑顔smile
รอยสัก / 刺青tattoo
รอยเท้า / 足跡footprint ; footmark ≒ รอยพระบาท
รอยแยก / 割れ目chasm ; ヒビ・裂け目crack ; クレバスcrevasse
รอยเลือด / 血痕bloodstain
รอยจูบ / kiss mark

ลอยกระทง 
 ※花輪・花飾り มาลัย
 ※裂く/ 割れる・食べる
 ※刺青する・洗う・引く
 ※壊れる・1000・スピンする・パン
 ※後ろ側・下側・100万回の

続きを読む

かんくーん お泊り・夜間⇔昼間

お泊り ค้างคืน / remain for the night; stay overnight
昼間 กลางคืน / 夜間night ; nighttime ⇔กลางวัน 日中

ค้าง / [to be] unfinished ; remaining ; unsettled
ค้างคืนได้ไหม?

ครึ่งๆกลางๆ / 中途半端partially ; unfinished ; incompletely

กลับซะเช้าเชียว
You get home in the morning
ตอนนี้ใครเค้าก็เม้าท์กัน ※mouse
Everyone's gossiping about you now
ว่าแกเป็นผูหญิงกลางคืนหมดแล้ว
being a midnight woman. (BTLS)


ขึ้นคาน kêun kaan くんかーん / [to] be an old maid
30代以上で彼氏がいない独身女性のことだそうです。
http://blogs.yahoo.co.jp/amarinnitibhon/56074488.html

เบญจเพส bayn-jà-pâyt / 25歳twenty five years old ベンジャペート)
http://blogs.yahoo.co.jp/kettototo/34553438.html

卓上調味料4点セット พวงเครื่องปรุง

พวงเครื่องปรุง 房・調味料

砂糖(ナムターン)น้ำตาล - หวาน
ナンプラーน้ำปลา - เค็ม
トウガラシ(プリック)พริก - เผ็ด
お酢(ナムソム)น้ำส้ม - เปรี้ยว

ปรุง / [to] cook ; mix วิธีปรุง 調理法
ปรุงรส 味見をする
รสชาติ / 味わいtaste ; flavour ; savour
ผงชูรส / 化学調味料monosodium glutamate ; seasoning powder

この食事のルールは
味加減を客に委ね、相手の好みを尊重しているとは取れないだろうか。
「いいかげん」も時として「好い加減」とは思いませんか?

味を調整しないのか?ไม่ปรุงนะครับ?

ทำอะไรตามใจคือไทยแท้
ทำแล้วแต่คนก็คือไทยด้วย

調味料 調味料1

ほしい・したい・のぞむ・必要 เอา ขอ ขอร้อง อยาก อยากได้ อยากให้

เอา / [to] want ; desire
ขอ / [to] ask for ; request for
ขอให้ / [to] request (to be) ; beg ; ask
ขอร้อง / [to] beg ; ask ; request ; appeal 嘆願する 拝み倒す / お願い!
อ้อน ôn / [to] implore ; plead ; beg
อยาก / [to] want to 独り言・願望
อยากได้ / [to] want to get ; want to have ; want to obtain
อยากจะ / [to] want to ; would like to
ต้องการ / [to] want ; need(จำเป็น) ; require
ต้อง / have to ; must
ไม่ต้อง / [to] do not have to ; no need to ; not necessary to

เอามั้ย? アオ スペシャル マイ? 「ん~、マイアオ。マイ サペック。」
ไม่เอา!ไม่อยากได้
เอาอันนี้ I'll take it
ขออันนี้ I'll take it
เอาผู้หญิงมั้ย?คนไหน? ≒ ชอบผู้หญิงแบบไหน?
กอดหน่อยได้ไหม? ※助動詞を使わなくても言えるということ

ขอคิดดูก่อน
ขอจูงมือ/จับมือได้มั้ย?
สุขสันต์วันเกิด ขอให้มีความสุขกับความรัก.
Happy Birthday! Wish you be happy with your love.
ขอให้สนุก I wish (I hope) you have fun
ขอให้หายเร็วๆ I wish you will get better soon
ขอให้สุขภาพแข็งแรง
ขอให้โชคดี I wish you good luck
ขอให้รวยๆ / request (for you)to be rich
ขอยืมผ้าเช็ดตัวหน่อย
ขอให้เชื่อผมนะ

ผมอยากให้คุณพูดภาษาไทย
I want you to pseak thai language
เค้าอยากให้อากาศดีทุกวัน
He wants the weather to be good every day
ฉันไม่อยากให้ฝนตก
I don't want it to rain
เขาไม่อยากให้ฉันพูดภาษาอังกฤษกับเขา
He doesn't want I speak english with him

ฉันอยากได้อันนี้ これ欲しい
ฉันอยากเอาอันนู้น(อันโน้น)
I want to take that one(oxer there)

ฉันจะบอกอะไรไว้เลยว่าฉันนะ
ก็ไม่ได้อยากทำตัวเรียบร้อยนักหรอก
ฉันน่ะ ก็อยากซ่า อยากแรด
อยากโวยวาย อยากหัวเราะเสียงดังๆ 9)[นุ่น]ヌンの本音 

ต้องรีบไปแล้ว! gatta go!

終助詞 「な」 懇願・要望 「それくださいな」ขออันนี้นะค่ะพี่
PEN กับ HAI อยากให้รู้ 分からせる・たい⇒ 分からせたい⇒ 分かって欲しい

県จังหวัด 地図แผนที่

จังหวัด
東北部(20県)
1アムナートチャルーン県อำนาจเจริญ
2ブリーラム県บุรีรัมย์
3ブンカーン県บึงกาฬ 2011年3月23日に誕生したタイ77番目の県。ラオスと国境を有する
4チャイヤプーム県ชัยภูมิ
5カーラシン県(カラシン県)กาฬสินธุ์
6コーンケン県ขอนแก่น
7ルーイ県เลย ラオスとの国境を有する
8マハーサーラカーム県มหาสารคาม
9ムックダーハーン県มุกดาหาร ラオスと国境を接し、メコン川対岸はサワンナケートである
10ナコーンパノム県นครพนม ラオスとの国境を有する
11ナコーンラーチャシーマー県นครราชสีมา(コーラートโคราช)
12ノーンブワラムプー県หนองบัวลำภู 1993年に県としてウドーンターニー県から独立
13ノーンカーイ県หนองคาย ラオスと接する ブンカーン県บึงกาฬが2011年に独立
14ローイエット県ร้อยเอ็ด
15サコンナコーン県สกลนคร
16シーサケート県ศรีสะเกษ カンボジアとの国境を有する
17スリン県สุรินทร์ カンボジアとの国境を有する
18ウボンラーチャターニー県อุบลราชธานี ラオス、カンボジアとの国境を有する
19ウドーンターニー県อุดรธานี
20ヤソートーン県ยโสธร

東部(6県)
チャチューンサオ県ฉะเชิงเทรา
チャンタブリー県จันทบุรี
チョンブリー県ชลบุรี[ชน บุ-รี] パッタヤー (พัทยา)特別市 パタヤ
プラーチーンブリー県ปราจีนบุรี
ラヨーン県ระยอง 県南部ではタイランド湾とも接する
サケーオ県สระแก้ว カンボジアとの国境を有する
トラート県ตราด カンボジアとの国境も有する

北部(17県)
チエンマイ県เชียงใหม่
チエンラーイ県เชียงราย
カムペーンペット県กำแพงเพชร カムペーンペット歴史公園(世界遺産)
ラムパーン県ลำปาง
ラムプーン県ลำพูน
メーホンソーン県แม่ฮ่องสอน ミャンマーとの国境を有する
ナコーンサワン県นครสวรรค์ ここでチャオプラヤー河を形成する
ナーン県น่าน ラオスと国境を接する
パヤオ県พะเยา ラオスと国境を接する
ペッチャブーン県เพชรบูรณ์
ピチット県พิจิตร
ピッサヌローク県พิษณุโลก
プレー県แพร่
スコータイ県สุโขทัย スコータイ歴史公園・シーサッチャナーライ歴史公園(世界遺産)
ターク県ตาก ミャンマーとの国境線がある プーミポン・ダム(アジア2番目の大きさ)
ウタイターニー県อุทัยธานี
ウッタラディット県อุตรดิตถ์ ラオスとの国境を有する

中部(17県)
アーントーン県อ่างทอง
アユタヤ県พระนครศรีอยุธยา 正式名称をプラ・ナコーン・シー・アユッタヤー県という
バンコクกรุงเทพมหานคร
チャイナート県ชัยนาทกาญจนบุรี
カーンチャナブリー県กาญจนบุรี 『戦場にかける橋』
ロッブリー県ลพบุรี
ナコーンナーヨック県นครนายก
ナコーンパトム県นครปฐม
ノンタブリー県นนทบุรี
パトゥムターニー県ปทุมธานี タマサート大学(ランシット・キャンパス)ナワナコーン工業団地
ペッチャブリー県เพชรบุรี
プラチュワップキーリーカン県ประจวบคีรีขันธ์ フワヒン郡อำเภอหัวหิน
ラーチャブリー県ราชบุรี
サムットプラーカーン県สมุทรปราการ スワンナプーム国際空港ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
サムットサーコーン県สมุทรสาคร
サムットソンクラーム県สมุทรสงคราม
サラブリー県สระบุรี
シンブリー県สิงห์บุรี
スパンブリー県สุพรรณบุรี

Thailand-map-CIA-thai.png


タイの県(チャンワット)の名前の由来・語源・意味
タイ県区分地図
タイの地図
タイの県名地図

見かけに惑わされるな

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง
襤褸布で黄金を包む
คนมั่งมีแต่แต่งตัวซอมซ่อ ※คนมั่งมี≒ คนรวย,ร่ำรวย
金持ちが貧乏人の振りをする
you can't judge a book by its cover

16)雑巾じゃないよね・・・
Wear a mask. ใส่หน้ากาก

9)[นุ่น]ヌンの本音

นุ่น:
พี่โน้ต...พี่โน้ตรู้มั้ยว่าตอนแรกอ่ะ
พี่โน้ตบอกว่าพี่โน้ต
จะไปหาอั้มที่เชียงใหม่
นุ่นอ่ะโกรธพี่โน้ตมากเลยนะ

แต่ว่าตอนเนี่ย
นุ่นว่ามันก็ดีแล้วแหละ
ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เพราะว่าการที่สุดท้ายแล้ว
พี่โน้ตกลับมาหานุ่น

นั่นก็แปลว่า
เรื่องอั้มที่คิดในนุ่นมาดั้งนาน
มันก็คงจะจบซักทีเนอะ

พี่โน้ตรู้มั้ยว่าผู้หญิงอ่ะ
ノートさん知ってる?
เค้าไม่อยากเป็นคนแรกกันหรอก
女性はね 最初の人にはなりたくない
ใครๆก็อยากเป็นสุดท้ายทั้งนั้นแหละ
誰しも皆(好きな人の)最後のひとになりたいの
ขอบคุณมากนะที่กลับมา
ありがとう 戻ってきてくれて

(โน้ตกำลังนอนอยู่)
นี่พี่!
พี่จะเอาแบบนี้จริงๆใช่มะ!?
พาฉันมาที่นี่แล้วมาหลับเนี่ยนะ

ใช่สิ ฉันมันไม่เซ็กซี่ (sexy)
ไม่เอ็กซ์ไม่อึ๋มเหมือนนังอั้มใช่มั้ย?(x)

พี่ไม่ต้องมาละเมอใส่ฉันเลยนะ

ฉันจะบอกอะไรไว้เลยว่าฉันนะ
言わせてもらいますけど...私ねぇ
ก็ไม่ได้อยากทำตัวเรียบร้อยนักหรอก
ฉันน่ะ ก็อยากซ่า อยากแรด
ドキドキしたいし、いちゃいちゃしたい
อยากโวยวาย อยากหัวเราะเสียงดังๆ
ワイワイしたいし、ゲラゲラ笑いたい
ไม่ได้มานั่งทำตัวเรียบร้อย
真面目なふりしてじっと座ってる
ไร้เดียงสาแบบนี้หรอก
そんな風に無垢なふりもうたくさん!
เฮ้ย!หัวเราะทำส้นตีนอะไรวะ!?
ちょっと!へらへら何笑ってるの(寝ながら)!
โน้ต:
เฮ้ย!เมื้อกี้นุ่นพูดอะไรนะ?
นุ่น:
ทีวี...เสียงทีวีแน่เลย
โน้ต:
ทีวีปิดอยู่
นุ่น:
จริง
โน้ต:
คือนุ่น พี่ขอโทษนะ
เมื้อกี้พี่เผลอหลับไปเลยใช่มั้ย?

เหตุการณ์ / event ; incident ; episode
อึ๋ม / [to] be plump ; be slightly fat
ละเมอ / [to] talk in one's sleep ; have a nightmare
เรียบร้อย / ①[to] be polite ; be well-mannered ②[to] be ready
อยากซ่า ドキドキしたい
อยากแรด いちゃいちゃしたい
ไร้เดียงสา / 清純・無邪気・あどけない[to be] innocent ; naive ; gullible
เผลอ / 不注意で・ぼんやりと・無意識に[to be] careless
ส้นตีน sôn dteen / 卑劣漢heel

隠れる・可愛く振る舞う・狭い

9)デートの打ち合わせ

นุ่น:
มีอะไรว่ามา?
โน้ต:
เอ่อ...เราไปเดทกันมั้ยนุ่น?
นุ่น:
ไม่ไปอ่ะ...เดทอ่ะคืออะไรอ่ะ?
โน้ต:
ก็ไปกินข้าว ดูหนัง ฟังเพลง ไรเงี้ยเนี่ย
หรือไม่ก็ไปหาที่เงียบๆคุยกันอ่ะ
นุ่น:
ไม่เอาอ่ะ
โน้ต:
อือ...นุ่นไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะ
นุ่น:
ไปกินอะไร ดูหนังอะไร ฟังเพลงที่ไหน?
โน้ต:
เอาเป็นว่าจะไปด้วยกันก่อนรึเปล่าดีกว่า
นุ่น:
งั้นไปหาที่เงียบๆคุยกันเลยได้มั้ย?
(เสียงหัวเราะเบาๆ)

目次 สารบัญ săa-rá-ban / table of contents

1.自己紹介
2.病院にて 診察 [โน้ต]ノートと[โจ]ジョウ
3.[โน้ต]ノートの美容室にて(2階)[บอย]ボーイが来る
3.婚約式の打ち合わせ コンサルタントとの会話
4.占い館にて
5.チェンマイに向かう。[อั้ม]アムに会いに行く
6.[ต๊อด]トートとアムの喧嘩
7.アムの部屋にて 慰めるノート
8.スーツ仕立て屋にて 試着室から出て来る[หนุม]ヌムと[เมย์]メイ
9.ノートの部屋にて 作曲中の[โน้ต]ノート 部屋に入ってくる[โจ]ジョウ
9.デートの打ち合わせ
10.美容室にて 時々腹痛になる[โจ]ジョウ 薬を塗ってあげる[โน้ต]ノート 
10.[โจ]ジョウの家でスパ
11.[โน้ต]ノートの部屋にて 婚約式に出掛ける直前 [เมย์]メイのメモ・ポストイット 
12.屋外川沿いにて [หนุม]ヌムと[นุ่น]ヌンに告白する[โน้ต]ノート
13.自宅へ向かうノート リンチーとの会話
14.エンディング [โน้ต]ノート [เมย์]メイへ告白する
15.手術へ向かう[โจ]ジョウ・プロローグ
ผู้ชายหลั่นล้า FAIL
32.jpg
http://fail.in.th/2010/01/32-december-fail/

目次

1.おまえのオヤジじゃないから分からない
2.サニッのクイッティアオ店ร้านก๋วยเตี๋ยว
3.個性が弱い・虎の刺青สักเสือ
4.眼科に行くไปหาหมอตา スワイの父に会う・殴ってみなさい
5.応援歌
6.幽霊屋敷で肝試し
7.試合:ステップ戦法・シンは2RKO!
8.食事とカラオケ
9.花のプレゼントと2匹のウサギ
10.ケンカは外でやれ・プラクルアン店ร้านพระเครื่อง
11.試合:玉は蹴られる前に蹴ってしまえ
12.世界が滅びたら・・・シン/スワイ/サニッ
13.試合:目隠しボクシングの戦法
14.金行(シンの母親)・セープとプロモーター・スワイのスパーリング
15.ソーンのタンブン
16.スワイの病気を知る
17.告白・ファイトマネー交渉
18.対決
19.7年後・インタビュー
20.エンドロール

17)ファイトマネー交渉

แสบ:
สนิท!โอกาสของมึงยังมี
サニット! まだチャンスはある!

Promoter1:
"หลับเสนียด เสืยดหามโลง" 
(หลับสนิท ศิษย์หามลง)
นักมวยที่ซกแพ้มาตลอดชีวิต
Promoter2:
อึ้งเลย ถึงกับอึ้งเลยเหรอ?
เอาไง?
สนิท:
แล้วถ้าผมขึ้นซก ผมจะได้เงินเท่าไห่ร?
Promoter1:
ฮั่นแน่!
ยังไม่ทันดังเลย
ลื้อก็เรียกด่าตัวซะแล้ว เอาอย่างนี้
ถ้าลื้อขึ้นซก
ไม่ว่าจะหามโลงยกไหน
อั๊วให้ลื้อเลย3หมื่นบาท(30,000B)
สนิท:
แล้วถ้าผมชนะล่ะ?
もし、僕が勝ったら?
Promoter1:
(กำลังหัวเราะอยู่ด้วย)เอางี้ ถ้าลื้อชนะ
もし、お前が勝ったら
เอาไปเลย5แสน (500,000B)!

ยัง ≒ ในที่สุด ; สุดท้าย ?
หาม / [to] carry ; take

17)告白 คำสารภาพ

สวย:
เป็นอะไร?
มาหาเขา แล้วทำเป็นนั่นงนิ่งอยู่ได้ 
สนิท:
สวยแหละ เป็นไรหรือเปล่า?
สวย:
สวยก็เป็นแฟนสนิทไง
สนิท:
นี่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะ
พ่อสวยเล่าให้เขาฟังหมดแล้ว
สวย:
เล่าอะไร?สวยไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย
สนิท:
สวย?
สวย:
สวยไม่ยอมแพ้หรอก
ถ้าเกิดสวยเป็นอะไรไปยะ
ใครจะอยู่ทะเลาะกับพ่อล่ะ
และที่สำคัญนะ
ถ้าสวยตาบอดไป สวยก็ไม่ได้เห็น
หน้าตลกๆของสนิทแล้วล่ะดิ
ใครจะไปยอม

อย่ามาทำเป็นเศร้านะ
เดี๋ยวยันโครมเลย เดี๋ยวสวยมานะ

(พ่อสวยเข้ามา)
สวย:
พ่ออยู่ด้วยก็ดีแล้ว
สนิท เขารักตัวเองนะ
พ่อ หนูก็รักพ่อด้วยนะ

เดี๋ยวหนูมานะ

ยัน / 支える[to] prop up ; shore up ; sustain

屈しない
チョットお前に話がある。

12)世界一おいしいよ

สวย:
พ่อ ลองชิมดู 父さん、食べてみて。
อร่อยที่สุดในโลก 世界一おいしいんだから。
พ่อสวย:
พ่อว่าจะไปกู้เงินเขามาผ่าตัดเอ็ง
สวย:
ใครเขาจะมาให้เรากู้
เรามีอะไรไปค้ำประกันเขา
พ่อสวย:
เอ็งอย่ามาขัดขวาง
ความสุขของพ่อได้เปล่าวะ
สวย:
พ่อ รสชาติเป็นไง? 父さん、味どう?
พ่อสวย:
คราวหน้าเอามา2ถุงเลย 次は2袋買ってきなさい(1つじゃ決められん)。

กู้เงิน / [to] borrow money เงินกู้ / ローンloan ; 借入money lent
ค้ำ / [to] サポートupport ; hold ; 下支えするprop up
ค้ำประกัน / [to] guarantee ; ensure ; assure
ขัดขวาง / [to] obstruct ; stop ; impede

「暑くて(ほとんどalmost)死にそう」

almost ほとんど~するところ・まもなく~する
แทบ / almost ; nearly ; just about
เกือบ / almost; nearly; close to
จะแล้ว まもなく~が起こる
จะตาย ①so much ; to death ②will die ※จะの省略 臭くて死にそうเหม็นตาย
จำแทบไม่ได้เซียว ほとんど覚えてなかった
แทบไม่มีคนเลยละ (バンコクには)人がほとんどいなくなるわよ。
แทบขาดใจ 心がちぎれそう

เกือบ(จะ)ไม่ทัน 間に合わないところだった
เกือบ(จะ)ลืม 忘れるところだった
เกือบ(จะ)ตกรถไฟ 乗り遅れる所だった・電車に
เกือบ(จะ)หมดแล้ว もう少しでなくなりそうだ
เกือบ(จะ)ถึงบ้าน もう家に着くよ

จะถึงแล้ว まもなく着く
อีก3วัน วีซ่าจะหมดอายุแล้วค่ะ あと3日でビザが切れてしまいます。

ยุ่งจะตาย 「忙しくて死にそう」
หิวจะตาย 「腹が減って死にそう」
ร้อนจะตาย 「暑くて死にそう」(คุณHiro)
ชีวิตนี้สั้นจะตาย
จะตายก็ได้ รักเธอ แค่เท่านั้น 死んでも構わない
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม no matter ; whatever 何が起ころうともついて行きます
※ก็ตาม でもno matter ; whatever

ให้ตายก็ไม่ 「死んでも嫌だ!」
ให้กินแมลงสาบเนี่ยนะ ให้ตายก็ไม่เอา!
ゴキブリを食べろって!? 死んでも嫌だ!(いらない) 
maren.jpg

我が家が一番 There is no place like home

There is no place like home
ไม่มีที่ไหนสุขใจเหมือนบ้าน

แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ

娘を思う父の気持ち

ที่ป๊าไม่ให้แกขับรถน่ะ 
父が・お前に車の運転をさせないのは 
เพราะป๊าเป็นห่วงแก 
おまえを心配しているから
ป๊ามีลูกสาวคนเดียว 
父の娘はおまえひとりだけ
ถ้าแกเป็นอะไรไป แล้วป๊าจะทำยังไง (พ่อลี่:BTLS) 
おまえにもしものことがあったら 父(わたし)はどうすれば
よい(のか分からないほど心配だ)

The reason I won't let you drive is because
I worry about you.
I only have one daughter.
What would I do if something happened to you?

目から遠ざかるものは心からも遠ざかる พอไกลตาก็เปลี่ยนใจ

Far from eye, far from heart
พอไกลตาก็เปลี่ยนใจ
去る者は日々に疎し

4)他人に頼るな

แสบ:
สนิทเอ๋ย อย่าไปพึ่งคนอื่นเลย
พึ่งคนอื่นไม่ได้เรื่องหรอก
โดยเฉพาะ ไอ้2ตัวเนี่ย
หมาไม่แดก
พี่สิทธิ์:
ไอ้เป๋!
มึงเที่ยวสอนคนอื่นเขา
ตัวมึงยังเอาไม่รอดเลย
ขามึงยังใส่เหล็กอยู่เลย
สอง:
หงอย หงอย หงอยแดก
แสบ:
ไม่ได้หงอย
แต่มันสะเทือนใจ
สอง:
สะเทือนใจ
พี่สิทธิ์:
ชีวิตมันมีสะเทือนใจด้วย!

พึ่ง / ①[to] depend on ②just now ; just
โดยเฉพาะ / especially ; particularly
รอด / [to] survive ; escape from death ; save
หงอย / 落ち込む・しょげるin low spirits หงอยเหงา / lonely
เขาหมดเนื้อหมดตัวในการแข่งขันเมื่อวานนี้ ไม่แปลกเลยที่เขาดูหงอย 『日タイ口語辞典』 
あいつは昨日のレースで全部すっちゃったんだ。しょげるのも無理ないし
สะเทือนใจ / [to be] moving ; touching
น่าสะเทือนใจ / 残念regrettable ; 痛恨apologetic
ความสะเทือนใจ / depression ; 憂鬱melancholy
ความรู้สึกสะเทือนใจ / 同情sympathy ; 不憫compassion ; 哀悼condolence

有名(ゆうめい) มีชื่อเสียง ใครๆก็รู้

มีชื่อเสียง / [to] be famous ; be well-known
ดังๆ / ชื่อดัง ①[to be] famous ; celebrated ; well-known ②be loud ; noisy
ใครๆก็รู้ / everyone knows

ผู้มีชื่อเสียง / 有名人celebrity ; famous person ; notable
คนที่มีชื่อเสียง / star

เรื่องแค่นั้นไม่รู้หรอก ใครๆก็รู้กันนะ
そんなことも知らないのか。常識だぜ。(日本語P185)

ใครๆก็ว่าปลาทอง "ความจำ สั้น"
金魚の記憶力はとても短いと言われている
แล้วรักของเราจะ "ยาว"กว่ามั๊ย
私たちの愛はそれよりも長いのだろうか。(ความจำสั้น แต่รักฉันยาว:Best in Time)

弱肉強食 ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
The weakest goes to the wall
弱いものは壁際に追いやられる

歳月人を待たず

人生無根蔕 人生 根蔕なく
飄如陌上塵 飄として陌上の塵の如し盛年不重來 盛年 重ねては來たらず
一日難再晨 一日 再びは晨なりがたし
及時當勉勵 時に及んで當に勉勵すべし
歳月不待人 歳月 人を待たず

盛りの年は二度とはない、
今日という日は再びは来ない、
時に及んでまさに行楽を楽しもう、
歳月は人を待ってはくれないのだ

陶淵明(雜詩其一)

Time and tide stay for no man
เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร

基本、若いときにはやるべきことを努力してやれの意で使うが
本来の意味は上記の通り行楽(山野に出たりして、遊び楽しむこと)
つまりしっかり遊びなさい、時を逃しますよの意味。

十分にしてほしければ.... If you want a thing well done do it yourself

If you want a thing well done do it yourself.
if you want something done, do it yourself
成果は人を頼まず
物事をうまくやり遂げたいと思うなら・・・・ 自分でやれ!
ถ้าอยากงานดี ต้องทำตัวเอง

Napoléon Bonaparte (1769-1821)
皇帝ナポレオン1世(在位1804-1814、1815)

絶対に・間違いなく แน่นอน แหงๆ ได้เลย ว่าแล้วเชียว 

แน่นอน / certainly ; surely ; definitely
ทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ที่ดี ไม่มีวันที่จะลืมแน่นอน
ถ้ามีโอกาสอีกครั้ง ต้องมาอีกให้ได้
全部、本当にいい経験だから、絶対に(ぜったいに)忘れません。
もう一回機会があったら、またぜひ来るんだ。
http://winkung.exteen.com/20080729/entry-1
แหงๆ ngăe / definitely ; for sure แหงเลย! 図星! 
ได้เลย / sure ; definitely
ยังไงๆ yang ngai ngai [ยัง ไง ไง]/ absolutely
ว่าแล้วเชียว やっぱり!≒ นึกแล้ว
อย่างนี้นี่เอง なるほど!
ใครกันนี่เล่นแกล้งยังงี?
こんないたずらしたの誰だよ?
ซาโต้แหงๆ
佐藤に決まってるだろ。(日本語P142)

ยังไงๆ แกก็ผิดน่ะ
どう見ても おまえが悪いぜ。(日本語P185)

บางที อาจจะไม่มีพ่อดีที่สุด
おそらく完璧な父親はいない maybe there are no perfect farthers

มันต้องการความสมบูรณ์แบบที่จอดรถ ... แต่ในน้ำ!
完璧な駐車をしたい...水場で!(ボートをうまく停泊するゲームの説明書き)

อย่าง like ~ように(な) อย่างที่คิดไว้
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR