参加するร่วม 含む・加えるรวม 

ร่วม rûam / [to] share ; join in ; participate 【Very commonly used】
ร่วมกัน / 共にする; 共通する; 加入する; 協力し合う; 一緒にする; 一緒に暮らす
ร่วมกัน

รวม ruam / [to] combine ; add up ; include 【Very commonly used】
ソムチャイ

店・フィールド ร้าน ลาน

ร้าน ráan / shop ; store ; booth
ลาน laan / field ; pitch
スキー場 ลานสกี
滑走路 ลานบิน

店の前の広場 ลานหน้าร้าน

報告する รายงาน リスト・メニュー รายการ

報告する รายงาน raai ngaan / [to] report
報告します แล้วรายงานให้หราบครับ
生産管理報告รายงานผลการผลิต
色々 หลายอย่าง lăai yàang / varied ; numerous ; many
色々あります มีหลายอย่างครับ

リスト・メニュー รายการ raai gaan / catalogue ; list ; list of items

รายการอาหาร

変わる・初めての・破滅的な แลก แหลก แรก

แลก lâek / [to] exchange ; change ; swap ≒ แลกเปลี่ยน 2連続型
แหลก / [to] be crushed ; break into pieces
แรก râek / first ; initial ; original
一目惚れ รักแรกพบ
なんで最初に言ってくれないの!ทำไมไม่บอกแต่แรก! (กวน มึน โฮ)

ยอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้า
今日初めて会ったばかりなのにって分かってるけど
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทร
電話番号と引き換えに あなたの心は預かった

愛する・盗む・主に・粉々になる รัก ลัก หลัก แหลก
本日現在、1億7百万回over ขอใจเธอแลกเบอร์โทร - หญิงลี ศรีจุมพล

歌を歌う・糊 / でんぷん ร้องเพลง ลงแป้ง

ร้องเพลง róng playng / [to] sing ; sing a song
ลงแป้ง long-bpâeng / ①でんぷん ②糊をつける[to] starch

※ヤマト糊はでんぷん糊です。
※コーンスターチ / トウモロコシから取れた澱粉
http://ja.wikipedia.org/wiki/デンプン

退いて・削除 หลบ ลบ

หลบ lòp / [to] avoid ; evade ; duck
どいて、ジャマ! หลบสิ เกะกะ (กวน มึน โฮ)

ลบ lóp / [to] remove ; delete ; take away
ข้างบนลบนะครับ ได้มั้ย? (上の方、消しますね、大丈夫?)
ギフト先生一回目の授業

手で書いて足で消す เขียนด้วยมือลบด้วยตีน

恋に落ちてตกหลุมรัก [to] fall in love หลุม เริ่ม ลืม

หลุม lŭm / hole (รู) ; pit ; hollow
หลุมดำ / black hole
ตกหลุมรัก / [to] fall in love
หลุมศพ / 墓・墓穴grave
หลุมพราง / trap พราง / [to] disguise ; conceal ; hide
หลุมอากาศ / air hole
หลุมธารน้ำแข็ง / ケトルkettle (穴・捕虜・氷)
เริ่ม rêrm / [to] start ; begin
ลืม leum / [to] forget

down.jpg
ระวังให้ดี โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะครับ~
สุภาพสตรี / lady ていねい[to] be polite สุภาพ เรียบร้อย มารยาท 
注意・途中 ระวัง ระหว่าง
知る・穴あな รู้ รู โพรง 
忘れる・始まる・世代・おじさん・滑る ลืม เริ่ม รุ่น ลุง ลื่น

家・延期・万物・話・高貴な เรือน เลื่อน ล้วน เรื่อง หลวง

เรือน reuan / house ; building
มีเรือน / [to] get married
ออกเรือน / [to] marry
เลื่อน lêuan /
①[to] postphone ; delay syn:{ずらすขยับ、เขยิบ
ถ้าเลื่อนการเดินทาง / 旅行をずらす場合は
เลื่อนเวลา:def:[ย้ายหรือเปลี่ยนเวลาให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นกว่าเวลาเดิม]
②[to] promote ; upgrade
เลื่อนตำแหน่ง / 昇進(ずれる・地位)[to] get a promotion ; be promoted ; 昇格elevate
ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งไปสู่หน้าที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิม
เลื่อนยศ lêuan yót / ずれる・ランク(ยศ)[to] move to a higher rank ; be promoted
ล้วน / all ; solely ; entirely 万物は流転(無常)ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง
เรื่อง / matter ; affair ; thing พูดไทยรู้เรื่อง / [to] understand ; see ; know
หลวง lŭang / [to be] great ; superior ; royal

สนามหลวง
เมียหลวง ⇔ เมียน้อย
ทางหลวง / 高速道路highway

注意・途中 ระวัง ระหว่าง

ระวัง raH wangM / [is] careful; cautious
ระหว่าง rá-wàang / between ; among ; in the midst of

ระวังๆหน่อยนะ ! (เพื่อนสนิท)
พี่ระวังเข่าหนู ! (BTLS)
เดินให้ระวังหน่อย! (โอ๋)
ระวังนะ เดี๋ยวจะอ้วน!
「気をつけて」http://blogs.yahoo.co.jp/kettototo/34014663.html

ระหว่างประเทศ / international ≒ ระหว่างชาติ
ในระหว่าง / between ; during 2連続型
ระหว่างทาง / 道中on the way ; along the way
ช่องว่างระหว่างวัย / generation gap
ผู้โดยสารบางคนกล่าวว่ารู้สึกโชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างทาง
ある乗客は途中で事故が起こらず運が良かったと述べた。(คุณKodek)

down.jpg

後ろ・流れる・洗う・はげ หลัง หลั่ง ล้าง ล้าน

หลัง lăng / ①back ; behind ; rear ②following ; next ; later
หลั่ง làng / [to] run ; flow (of liquid) ไหลหลั่ง / [to] pour ; stream ; flow incessantly
ล้าง láang / [to] wash clothes ; launder ; clean
ล้าน láan / ①one million ; 1,000,000 ②[to be] bald ; hairless

สาเหตุที่ผู้หญิงไม่ถึงจุดสุดยอด
เกิดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่
1. เล้าโลมไม่เพียงพอ หรือไม่ตรงจุดสำคัญ ทำให้อารมณ์เพศเกิดขึ้นไม่เต็มที่
2. ร่วมเพศไม่นานพอ หรือพูดง่ายๆ ว่า ผู้ชายหลั่งเร็วไปนั่นเอง
3. ฝ่ายหญิงมีสภาพจิตใจไม่ปกติ ตกอยู่ในช่วงวิตกกังวล หรือมีความหวาดกลัว
4. สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
5. ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นโรคหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
- ฝ่ายชายเป็นโรคหลั่งเร็ว
- ฝ่ายหญิงเป็นโรคกามตายด้าน
การหลั่งเร็ว / premature ejaculation
กามตายด้าน / sexual impotence
ยกคำพูด :narak.com

ล่าง / lower ข้างล่าง / under
be under
ขนาดนั้น ของใหม่โปะหน้าของเก่า อยู่ล่างจะขายได้มั้ย?
โปะ bpò / 重ねる[to] heap ; add ; fill

เฮ้ย! ปาดหน้าเหรอ… อ้าว อุ๊บส์ อาห์
tyaideee.jpg
ดีใจจังคันหลังใจดี

ショートカット・抱擁/ きつく ลัด รัด

ลัด lát / [to] cut across ; take a short cut ทางลัด / shortcut
รัด rát / [to be] tight ; tight-fitting ; [to] bind
กอดรัด / [to] embrace ; hug ; hold in one's arms

ป้าย FAIL หรือคน FAIL?
grass.jpg
ห้ามเดินลัดสนาม / 芝生に入るべからず [to] keep off the grass

人通りに草生えず
ถนนคนเดิน หญ้าไม่ขึ้น
繁盛して人通りの激しい所には、草の生える暇がないこと。
何時も使っている道具は錆びないし、流れている水は腐らない。また、
老年になっても仕事を持っている人は呆けることがなく、若々しいということ。
ทางที่มีคนเดินผ่านจำนวนมาก หญ้าจะไม่งอกงาม

ลด รถ รส

ลด lót / [to] lower ; reduce ; decrease
รถ rót / car ; vehicle
รส rót / flavor ; taste รสชาติ / taste ; flavour ; savour

โอเค ชั้นยอมไม่สวย WIN
clothes shop
สำหรับคนสวยลด5% คนไม่สวยลด10%

rot_20120806043937.jpg
นั่งรถผมเลยยาย ข้างท้ายเปิดประทุน

起きる・深い ลุก ลึก รุก

ลุก / [to] get up ; rise ; stand up
ลึก / [to be] deep , profoundly ; deeply ≒ ลึกๆ・ลึกซึ้ง
ลุกขึ้นซิ ! หมดเวลาแล้ว!
รุก / ฝ่ายรุก,ฝ่ายรับ 攻撃面と防衛面 side of attack and defense 
รึก / このスペルはない

ถ่างขาหน่อย ลึกกว่านี้ซิ ลุกขึ้นหน่อย
足を広げて。もっと奥まで。そして体を起こす。
เจ็บปวดทรมานลึกลงข้างในใจ
痛みは傷つける・深く・心の奥まで เหงา - Peace Maker

Get up ! ลุก, ตื่น, ปลุก
道・広げる・異なる

愛する・盗む・主に・粉々になる รัก ลัก หลัก แหลก

รัก / [to] love
ลัก / [to] steal (ขโมย)
หลัก / foundation ; main idea ; core
แหลก làek / 粉々に・破滅的にruinously / [to] be crushed ; break into pieces ≒ แตกหัก

ลักหลับ 夜這い(寝ている・盗む)

หลักการ / 原則principle
เป็นหลัก / ①原則・ガイドライン[to] be a principle ; be a guideline
เป็นหลัก / ②主に・重要なのはmainly ; essentially ; importantly
งานหลัก / 日常業務routine ; routine work
คำหลัก / キーワードkeyword ; major term
จุดหลัก / main point ; important point จุด / point ; mark ; spot
ตั้งหลัก / ①[to] establish oneself ; build up one's status
ตั้งหลัก / ②just a moment, wait! ≒เดี๋ยว 直訳:足をふんばる (วริญญา)
ตามหลัก / 伝統的にtraditionally ; customarily ≒ ตามเนื้อผ้า
หลักฐาน làk tăan / 証拠evidence ; proof
เมื่อมีคดีเกิดขึ้น รูปคุณจะถูกนำมาใช้เป็นหลักฐาน
แม้ว่าเราจะยืนยันแล้วว่านั่นมันโปรไฟล์ปลอม ตัวปลอม …
อย่าประมาทคนไทยนะ เชื่อง่ายและแชร์เร็ว


知る・穴あな รู้ รู โพรง

รู้สึก / รู้ด้วยการสัมผัส, เข้าใจ, เกิดสังหรณ์ขึ้นในใจ.
[to] feel ; touch
สังหรณ์ [สัง-หอน] / [to] 預言forebode ; 予兆presage ; 予感have a premonition
รู้ทัน / รู้ถึงเหตุการณ์หรือความคิดของบุคคลได้ทัน
[to] know what someone is up to ≒ รู้เท่า
เช่น รู้ทันว่าน้ำจะท่วมจึงขนของหนีเสียก่อน
รู้ตัว / รู้ทัน, รู้เรื่องของตัว.
[to] be aware of ; be conscious of
understand / รู้ ; ทราบ ; รู้เรื่อง ; รู้ดี
รู / hole
หนูน้อยกู้อีจู้ - ×ที่คั้นน้ำส้ม ○ที่กดขนมจีน มันเป็นรูๆเยอะๆ
ทำรู / คำทะลึ่งหรือ? 怪しい言葉

โพรง prohng / hole ; cavity
ข้างนอกก็ดูสดใส แต่ข้างในนั้นเป็นโพรง
外見は輝いて見えるけど、中身は空っぽ ♪ナム・ニン・ライ・ルック

ラオ・ラーオ เลว เล่า เหล้า เหลา เรว เรา เร้า ร้าว ลาว

เลว / [to be] bad ; evil ; wicked. ลูกเลว!
เล่า / to tell; to narrate ⇒ล่ะ
เหล้า / 酒 เมาเหล้า
เหลา / restaurant syn:{ภัตตาคาร}
เรว / 約about จองที่ได้กี่โมง?รอนานเท่าไร? 約30分ぐらいです。คงจะราวๆครึ่งชัวโมง
เรา / ①私たちwe us ②I
เร้า/ 刺激する
เร้าใจ ドキドキさせる ไม่หล่อแต่เร้าใจ
ราว ①約 ②手すり・竿 ราวกับ ようだlike ; as ; as if
สวยราวกับนางฟ้า 天女のように美しい

ร้าว / [to] crack
เพชร ร้าว ヒビが入ったダイヤモンド
→ 玉に傷、可憐だがすでに処女でない女性
ลาว ラオス
カンボジア(เขมร;カメーン)
ミャンマー(พม่า;パマー)

「ワル」と「いいひと」

お金持ち・まあまあです รวยๆ เรื่อยๆ

รวย ruay / [to be] rich ; wealthy คนรวย the rich เศรษฐี /คนจน
รวยๆ / [to be] rich ; wealthy
เรื่อยๆ / continuously ; slowly ; unhurriedly まあまあ
เรื่อย rêuay / 続けて・そのまま

ขอให้รวยรวย
บ้านมารวย 「富が来る家」

ตรงไปเรื่อยๆ そのまままっすぐ行って (P130)
หาเรื่อยๆ ก็ได้ ぼちぼちと探せばいいよ / そのうち見つかるよ。
มีเรื่อยๆ ค่ะ มีบ้าง ไม่มีบ้าง ぼちぼち あったりなかったり
เอาวะ มีอะไรทำไปเรื่อยๆ まぁ、やることないよりは良いな。

ขายดีมั้ย?- งั้นๆครับ まあまあ(ややマイナスのニュアンス)(9)
凝る・疲れる・まあまあ・ノコを引く- อย เมื่อย เหนื่อย เรื่อย เลื่อย
huwai.jpg


เรื่อยๆไปจนแก่-ซันนี่ 歳をとるまでずっと

世話をする/ おごる・勉強する・コピーする เลี้ยง เรียน เลียน

เลี้ยง / ①おごる②世話をする
"เลี้ยง"ภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงนะครับ?
ภาษาญี่ปุ่นพูดว่า“おごる”
เลี้ยงคุณ あなたにおごる
เลี้ยงแมว 猫を飼う(育てる)
เรียน / [to] learn ; study
เรียนอยู่ 学んでいるところです
เรียนน้อย 学がない
เรียนผูกต้องเรียนแก้
結び方を勉強したのなら、ほどき方も勉強しなくてはならない
→ 策略はすべて知っておくべき
นักเรียนตั้งใจเรียนดี ไม่ค่อยคุยกันมากเท่าที่ห่วง โล่งใจๆ
まじめな学生が多くて安心しました。私語は心配したほどではありませんでした。
เลียน / コピーする[to] imitate ; copy
เลียนแบบฉันไม่ได้หรอก เธอมันมือคนละชั้น (คุณyoko) 真似る
เลี่ยน / 脂っこい[to be] oily (มัน); greasy ; rich

โอเลี้ยง / black iced coffee (very sweet, no milk)

受け入れる・秘密・寝る รับ ลับ หลับ

รับ / [to] receive ; get ; accept
ลับ / secret
หลับ / [to] sleep

รับรอง / [to] guarantee
ยอมรับ / [to] agree ; accept (usually against one's wishes)
ยอมรับว่าเรื่องจริง
รับอะไรดีคะ?

สายลับ / spy 
ความลับที่ฉันซ่อนไว้ ไม่เคยบอกใคร
เก็บเป็นความลับ 秘密にしてください
อย่าบอกความลับนะ 秘密を言わないで

นอนไม่หลับ
หลับตา / [to] close one's eyes
หลับสนิท ぐっすり眠る
หลับในรถ รู้สึกสดชื่นมาก 車の中で爆睡しました。すっきり♪

ราตรีสวัสดิ์ raaM dtreeM saL watL / "Good Night"
ฝันดีๆนะ / good dream ; sweet dreams
ฟัน ①歯tooth ; teeth ②やる・やった:スラング

忘れる・始まる・世代・おじさん・滑る ลืม เริ่ม รุ่น ลุง ลื่น

ลืม / [to] forget
เริ่ม / [to] start ; begin
รุ่น / age ; generation ; period
ลุง / uncle คุณลุง (BTLS)
ลื่น / [to] slip ; slide 滑る ลื่นไหล / 流れる[to] flow

อย่าลืม!
ลืมถามว่า...
เออ..ลืมบอกไป (เพื่อนสนิท)
อ้าว ลืมของเหรอ? 忘れ物?
ไม่อยากให้ลืมฉัน!

เริ่มรำกี่โมงคะ?
เริ่มอุ่นขึ้นเสียที やっと温かくなり始めた

วัยรุ่นเกินไป
รุ่นเก่า:past generation ; old generation

ร้านอยู่ไหนจะถ่อไปกิน (อร่อยลืมเมีย)หมูกะละ
http://fail.in.th/2011/08/best-yummy-ever/#disqus_thread | 55 ความเห็น
miya.jpg
ความเห็น
แต่เงินอยู่ที่เมีย......

世界 ・ 病気 ・ 騙す ・ 強い否定 โลก โรค หลอก หรอก

/ world ; earth
/ disease; sickness
อก / [to] deceive ; trick ; cheat
อก / (particle used in the negative when making a contradiction)

โลกมันกลม 世界は狭い(直:地球は丸い)
มรดกของโลก 世界遺産World Heritage Sit
โลกที่แท้จริง The real world 現実世界 โลกแห่งความเป็นจริง
โลกแห่งจินตนาการ Virtual World 仮想世界
ความจริงเสมือน (VR : Virtual Reality) 仮想現実 เสมือน sà-mĕuan / likewise
仮想現実:コンピュータグラフィックスや音響効果を組み合わせて、
人工的に現実感を作り出す技術。
拡張現実(かくちょうげんじつ):とは、人が知覚する現実環境をコンピュータにより
拡張する技術、およびコンピュータにより拡張された現実環境そのものを指す言葉。
もともとの英語「augment」という語感でいえば「意図して何かを増やす」
という感覚が近いでしょうか
เทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR คือ เทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง
เข้ากับโลกเสมือนโดนผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ อย่างกล้องถ่ายภาพ 
โลกร้อน global warming 地球温暖化 

เป็นโรค
ตรวจโรค 診察する
อโรคา / (病がない)「อ」は「無い」という意味
อโรคยา / アロカヤ
P' BIRDBIRD
※โศก / [to be] sad ; unhappy ; depressed に「อ」がついてอโศกアソーク 

ถูกหลอก (โดนหลอก)
หน้าไหว้หลังหลอก
ไม่เชื่อหรอก
อย่ามาหลอกผมเลย! ไม่เอาน่ะ ผมไม่ขาย

減らす・熱い・試す・歌う・下がる・解放・迷う・質屋

รอน / to cut; cut down; reduce
ร้อน / [to be] hot ; warm
ลอง / [to] try
รอง / [to] carry ; bear ; support [the weight] รองเท้า / shoe ; shoes
ร้อง / ①[to] sing②[to] cry③お腹が鳴る
ลง / fall(ตก)drop(ลด)write down(จด)get down 他
โรง / โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล โรงรับจำนำ / 質屋pawnshop
โล่ง / [of feelings] relieved
หลง / ①[to] be lost ; get lost ;confused; forgotte ②[is] infatuated with
夢中になる หลงตัวเอง / 自惚れる[to be] big-headed ; 思い上がるconceited

งั้นการ์ตูนจะรอนนะคะ 断つ⇒諦めるね?(32ธันวา)
ร้องเพลง
กูร้องไห้ทำไมวะเนี่ย?(32ธันวา)
ท้องไม่ร้องตอนทำงาน 仕事中お腹がなっていなかった。(คุณเกด)
เลวลง 悪化する
โล่งใจ ≒ เบาใจ ≒ สบายใจ relieved; freed from worry
ไปตัดผม รู้สึกโล่งๆดี 髪を切って、さっぱりした。
หลงทาง 道に迷う・迷子[to] get lost ; be lost
Gold never know heat ( He feels nothing )

ราชการไทย..สิ้นหวังแล้ว! (โหวต 205 ครั้ง)
โดย #ผู้ชมทางบ้าน เมื่อ 19/05/2010 เวลา 15:15 น. แท็ก: government, sign | 24 ความเห็น
government, sign
地方国道局 (กรมทางหลงชนบท) http://fail.in.th/2010/05/department-of-rural-lost/
gas station
จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน WIN (โปรดระวังรถหลง)

転ぶ ・ 風 ・ 傘・始まる ล้ม ลม ร่ม เริ่ม

ร่ม rôm / 傘umbrella
เริ่ม rêrm / [to] start ; begin
踊りは何時に始まりますか? เริ่มรำกี่โมงคะ?
ล้ม lóm / 【Commonly used】
①落ちる、転ぶ[to] fall down ; fall ; drop ②失敗する ③死ぬ[to] die ; pass away 
昨晩モタサイに乗って転んだ เมื่อคืนนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วล้ม (P132)
失敗した人を責めてはいけない คนล้มอย่าข้าม (สุภาษิตไทย) 

木が倒れて陰がなくなる ไม้ล้มเงาหาย 
→ 権力がなくなると取り巻きも去っていく

ลม lom / wind ; air
シーロム สีลม / Silom (a large road in Bangkok)/ 風車windmill
冷たい風 ลมหนาว / cold wind ; cold air
心地よく吹く風 ลมพัดเย็นสบาย / blow wind
扇風機 พัดลม / electrical fan
ลมพัดหลวง / モンスーンmonsoon 風・吹く・巨大なgreat(別意:高貴な)

ไม่เป็นไร

ไรrai : something ; anything
ไร่ râi : ①1600㎡(a traditional unit of land measurement in Thailand) ②畑farm ; field นา
ไร้ rái : [to] lack ※ไร้ค่า : [to] be useless ; be worthless 不(ふ) ไม่ ผิด ไร้
คำถามซึ่งไร้คนตอบ / 答えてくれる人のない疑問
ไหล lăi : [to] flow
ไหล่ lài : shoulder

ถ้าไม่ทำความดี มีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไร้ค่า
เผ็ดจนน้ำหูน้ำตาไหล 「耳水目水が出るほど辛い」
น้ำร้อนไม่ไหล

ร้าย : [to be] bad ; evil syn:{เลว, ชั่ว } ant:{ดี}
ลาย : design ; pattern ; mark
หลาย : many ; several

ใจร้าย
เข้าร้าย : [to] be in trouble
ข่าวร้าย : bad news
วันร้าย : bad day
ดีร้าย : anyhow ; in any case ; good and bad

ทำลาย : [to] destroy ทำลายหมั้นเมย์ (32ธันวา)
ลายออก : [to] reveal (someone's) bad behaviour

มีหลายอย่างค่ะ
มีหลายสาขาด้วยเหรอ?
หลายครั้ง ※ไม่ต้องย้ำหรอก ant:{ครั้งเดียว}{ทีเดียว}

ไม่จำกัด : [to] do not limit ; do not restrict
ไม่เห็น : [to] not see ; not catch sight of
ไม่เห็นด้วย ⇔ เห็นด้วย [to] disagree
ไม่มี
ไม่เหมือนกัน
ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่เคย
ไม่ดี
ไม่ยอม : refuse ; deny
ไม่พอ : [to be] insufficient ; lacking
ไม่ไหว : unable ; cannot
ไม่กล้า : [to] be not brave enough
ไม่ผิด : [to] be not guilty ; not do wrong
ไม่งั้น : otherwise
ไม่เข้าใจ
ไม่สน : [to] be uninterested (in)
ไม่เกี่ยว : [to be] unrelated ; unconnected ; irrelevant
ไม่รู้จัก
ไม่สบาย
ไม่ลืม : [to] not forget ; not neglect
ไม่ชัด : unclearly ; indistinctly ※พูดภาษาไทย
ไม่ธรรมดา : uncommon ; strange ; unusual
ไม่ว่าง : [to] be full
ไม่ ; ไม่ใช่ ; ไม่ใช่หรือ; เปล่า
ทำโอที(ot)มั้ย? / ไม่ทำเลย! ot: over time
เพิ่งมาจากบ้านไม่ใช่หรือ?
ไม่เล่นกอล์ฟหรือ?タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR