大使館、おしり

สถานทูต sà-tăan tôot / 大使館Embassy

ตูด dtòot / おしりbottom


แบตทำท่าจะหมด
バッテリーが無くなりそう。
ฝนทาํท่าจะตกตั้งแต่เช้า
朝から雨が降りそうです。
ขโมยเห็นตาํรวจทาํท่าจะวิ่งหนี
泥棒は警察を見て,逃げ出しそうだった。

รถเมลก์บัรถไฟอย่างไหนเร็วกว่ากัน?
どちらが速いですか?
AกับBคนไหนพูดไทยเก่งกว่ากัน?
どちらが上手ですか?

มีคนรออยู่หน้าห้องน้ำตั้งเกือบ30คน
トイレの前にほぼ30人の人が待ってる。

อย่างนานก็10นาที 長くとも10分
อย่างมากก็ไม่เกิด10คน 多くても10人は超えない
อย่างดีก็ถึงที่นี้ 良くてもここまで

傘持って行きなさい เอาร่มติดไปดว้ยส
持っていくのが面倒くさい ขี้เกียจถือ

เจอเขาทีไร เขาสวยขึ้นทุกที
彼女は会うたびに,いつももっときれいになっている。
เครียดทีไร ผื่นขึ้นเต็มตัวทุกที
ストレスがたまると,いつも身体中に湿疹が出来る。

Marasi

小数点・定食 จุด ชุด

ชุด chút / set ; suit ; group (ชุด is the classifier for a set or group of something.)
เอาชุดนี้3
เวลางานสพผู้หญิงใสชุดดำ / 黒の礼服
จุด jùt / point ; mark ; spot จุดหมาย / goal จุดยืน / 観点standpoint จุดพัก / breakpoint
0.123 / ศูนย์จุดหนึ่งสองสาม

止める・メモする・終える จอด จด จบ โฉด จุด

タナー 銀行・会話・想像

ธนาคาร tá-naa-kaan / bank
สนทนา sŏn-tá-naa / [to] discuss ; talk ; converse
จินตนาการ jin-dtà-naa gaan / [to] imagine ; imagination ; fancy ; fantasy

想像・妄想
ศีล [ สีน ] sĕen 5 / religious rule แบงค์ bankから

肝臓(レバー)・重ねる

ตับ dtàp / liver มะเร็งตับ má-reng / 肝臓癌liver cancer
ทับ táp / ①[to] overlay ; put on the top ; place on top of วางทับ / 重ねる (tomita)②小屋
ก. วางข้างบน, ซ้อนข้างบน, อาการที่ของหนัก ๆ
โค่นหรือล้มลงพาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง เช่น ต้นไม้ล้มทับบ้าน 

ซ้อน són / [to] overlap ; overlay ; superimpose
ซ้อนกัน / overlap each other
ทับซ้อน / [to] overlap
ซ้อนทับ / [to] be superimposed ; be overlapped
วางซ้อน / [to] overlay

ถ้าเป็นตับล่ะพี่ยอมตาย กินตับ
隠す・修理する・教える ซ่อน ซ่อม สอน
繰り返す・痛む/ 苦しむ・3 ซ้ำ ย้ำ ยำ ช้ำ สาม ซ้ำแล้วซ้ำอีก / 重ね重ね (tomita)
DEATH NOTE ซ้อนกัน 感情移入: empathy การเอาใจใส่,การใส่อารมณ์,ความร่วมรู้สึก

emotion / ความรู้สึก ; อารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด / feeling ; emotion ; sentiment
นิ่งนอนใจ / [to] be at ease ; be relaxed ; have no emotion
อารมณ์สะเทือนใจ / emotion
การมีอารมณ์ดี / good emotion 

仕事する・寄付する・置き換える ทำงาน ทำทาน ทำแทน

ทำงาน tam ngaan / [to] work ใบอนุญาตทำงาน / work permit
ทำงานต่อ / [to] continue working ; go on working
ทำทาน tam taan / 施す[to] donate ; give alms ≒ ทำบุญ
คิดว่า ทำทานไปก็แล้วกัน
ทำแทน tam taen / [to] replace ; be instead
ทำแท้ง / [to] abort

only, single, just a miniute เดียว เดี่ยว เดี๋ยว

เดียว / only ; sole
บ้านนี้มีลูกสาวคนเดียว
この家でたった一人の娘だ
รักเดียวใจเดียว
ひとつの愛・ひとつの心
เดี่ยว / [to be] alone ; single ; sole
เตียงเดี่ยว / single bed
สระเดี่ยว / 短母音
เดี๋ยว / in just a minute ; in just a moment
เดี๋ยว ผมไปรับคุณที่บ้านละกัน
すぐ、家まで迎えに行くよ。
เดี๋ยว จะทำ
そのうちやります。

only.jpg
เออ ก็จริงของพี่เขา

する・モラル/ 公平性・低い・刺す/ 棒 ทำ ธรรม ตำ ต่ำ ตาม

ทำ tam /[to] do ; make ; ประกอบ ; กระทำ ; ทำการ ; จัดการ ; ปฏิบัติ
ธรรม [ทำ] tam / justice ; righteousness ; morality
เป็นธรรม / [to] be fair ; be just ; be equitable 
ความเป็นธรรม / 公平性fairness ; justification
ตำ dtam / ①[to] sting ; stab ; prick ②[to] pound ; 搗くpestle
โมจิมันต้องตำก่อนนวด
餅(もち)は揉む前に搗(つ)く
แต่เคยดูการ์ตูนญี่ปุ่น
でも見たことあるもん・日本のマンガで
ต่ำ dtàm / [to be] low
ชนชั้นต่ำ / low class
อักษรต่ำ / 低子音low class consonant
ต่ำกว่า18ห้ามเข้า / 18禁 ≒ ต่ำกว่า18ปีห้ามดู
タイ人は何歳から大人?
ตาม / [to] follow
ถาม / [to] question ; ask ⇔ ตอบ / [to] answer ; respond ; reply
なんでそんなこと聞くの? ถามทำไมวะ?/ เออ ตอบมาเถอะ!(BTLS)

แค่กดเข้าไปในนี้ กดเข้ามันจะขึ้น พอด้านนี้ขึ้น อีกด้านก็จะลง
この中に押して入る 押して入って上がる
この辺ด้านนี้で上がって あとこのくらいอีกด้านのところで落ちる
以上กระเดื่องตำข้าว説明の一部 หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 8  

賢い・油断する ฉลาด ชะล่า

ฉลาด chà-làat / [is] smart; intelligent; clever
ฉลาดสุดๆเลยพี่ (32ธันวา)

ชะล่า chá-lâa / [to] be complacent ; be careless ; be negligent
ชะล่าใจ / 油断する・気が緩む[to] be careless

過ちは好む所にありความผิดพลาดจะเกิดกับเรื่องที่ชอบ
เป็นคำสอนว่า ในการทำเรื่องที่ไม่ถนัดหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
มักจะใช้ความระมัดระวัง จึงมีโอกาสที่จะผิดพลาดน้อย
แต่ในการทำเรื่องที่ถนัดหรือเรื่องที่ชอบ
มักจะทำด้วยความชะล่าใจ จึงมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่าย
徒然草:第109段 高名の木登りといひし男

ทะลึ่ง กับ ตะลึง

ทะลึ่ง tá-lêung / [to be] naughty ; dirty (referring to something sexually suggestive)
ตะลึง dtà-leung / 気絶・呆然・驚愕[to be] stunned ; dumbfounded ≒ ตกตะลึง、ตกใจ
ตะลุง dtà-lung / shadow play ; shadow show

ตะลึง! เด็กไทย 50% เป็นโรคซึมเศร้า นิยมผอม สวยด้วยศัลยกรรม

タイ字新聞、タイ語の記事をとりあえず日本語にしてみる

stamp.jpg kagee1.jpg
เท่ง หนังตะลุง 

ゴールド・胃・例えば何?・あの時 ต้อง ทอง ท้อง ต้น ตอน

ต้อง / have to ; must
ทอง / gold 金色สีทอง 金魚ปลาทอง
ท้อง / ①stomach ท้องเสีย ปวดท้อง ②[to be] pregnant
ต้น / ①start ; beginning ; origin ②ต้นไม้ / tree ; plant
ตอน / part ; section (usually referring to a time period)

เป็นต้นว่าอะไร? For example, what? (第11課)
เป็นต้นว่าที่ไหนบ้างครับ? For example, where?
ตอนนี้ / now ; right now ; at this moment
ตอนนั้น / at that time ; then
ก็ตอนนั้นน่ะ เพื่อนๆเขาแซวกันว่าคุ้งชอบเรา
うん、あの時ね、クラスメイトがからかったのよ。クンは私が好きだって。
แต่ว่าตอนนั้น กูไม่ได้เป็นคนโทรจริงๆ นะโว้ย
でも、あの時は 本当に俺が電話したんじゃないからな。 Suck Seed
ไม่มีเธอวันนั้น ไม่มีฉันวันนี้
「あの日のあなた無しでは、今日のわたしはありません」 - เมีย -
รถไฟออกจากกรุงเทพฯ ตอนบ่ายสาม ถึงลพบุรีห้าโมงเย็น
"The train leaves Bangkok at 3 p.m. and arrives at Lopburi at 5."
แค่นั้น พอแล้ว 旅P85 เอาอีกมั้ย? ⇔ ยังไม่หมดอีกหรือ?
That's enough. そのくらいで結構(充分)です

追加する/ 注ぐ・満たす・踊る เติม เต็ม เต้น

เติม / to fill; pour; add to; to fill up เพิ่มเติม 追加する(2連続型)
เต็ม / [to be] full 
เต้น / [to] dance เต้นรำ(2連続型)ตื่นเต้น 興奮する[to] be excited ; be thrilled


結婚・代わりに・流産 แต่ง แทน แท้ง
歩く・以前と同様に・飲む・起きる เดิน เดิม ดื่ม ตื่น
Get up ! ลุก, ตื่น, ปลุก
ちょうど今(したところ)・加える/ 増える・ハチ เพิ่ง เพิ่ม ผึ้ง พรุ่งนี้

tem.jpg
จัดเต็ม! WIN

tem2.jpg
จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

おなら・くさい・おしり ตด ตืด ตูด

ตด dtòt / おなら・屁[ Noun ] fart[ Verb ] [to] fart แตด dtaaetL / clitoris
ตืด dtèut / くさい、べとつく、ケチな[to be] stingy ; miserly ขี้ตืด ≒ ขี้เหนียว
ตูด dtòot / お尻、肛門buttocks ; bottom ; anus
หมดตูด / [to] have nothing left ; have lost every thing
今、お金スッカラカン ตอนนี้ฉันหมดตูด 私も同じでスッカラカン ชั้นก็ถังแตก
「さらば!オナラ肩こり 原因はたった1つの癖」「ためしてガッテン」
噛み続け癖かんたん治療法
すべての症状の犯人は「噛み続け」
噛み続けていると全身の筋肉が疲労してボロボロ
噛み続けによって筋肉が神経を圧迫すると、「神経疲労」による
視力低下・耳鳴り・めまいがおこります。
おなかには、口から飲み込まれるガス、腸内で発生するガスの二種類のガスがありますが、
実は8割近くが口から飲み込まれるガス。噛み続け癖によって、飲み込む回数が多くなる
“治したい癖と両立しない新たな癖をつける”
フーと「息を吐く」(歯を離す)

ได้กลิ่นอะไรวะ รู้สึกป่ะ?
พี่ได้กลิ่นเหรอ?
หนูตดเองอ่ะพี่ (32ธันวา)

ได้กลิ่น [to] smell、catch the smell
เหม็น ⇔ หอม / หัวหอม :onion หัวหอมแดงเจียว フライド・オニオン(赤玉ねぎの)

何か臭う・・・

จากใจโชเฟอร์  โชเฟอร์ choh-fer / 運転手chauffeur
tot.jpg
ตดในรถคิดเพิ่ม150บาท

taxi3.jpg
แซงเลยพี่ อย่าจี้ตูดผม 
จี้ / ①[to] tickle ; 触れるtouch ②盗む・奪う[to] rob จี้ตูด / おかまをほる(触れる・尻)
แซง saeng / [追い越すto] overtake

道・広げる・異なる ทาง ถ่าง ทาน ต่าง

ทาง taang / way ; path ; route
ถ่าง tàang / [to] widen ; spread ; open wide
ทาน taan / [to] eat 召し上がるรับประทาน ráp bprà-taan(超丁寧語) 食うแดก
ต่าง dtàang / [to] be different ; be seperate ; differ ≒ แตกต่าง
⇔ เดียวกัน be on the same page(同じ考えである;共通の認識を持つ) 
ธนิยะกับสุขุมวิทมีบรรยากาศต่างกัน
タニヤとスクンビットって雰囲気が違うね
http://www.fuzoku-resort.com/thailanguage/t0018/

ทางเข้า 入口entrance ทางออก 出口exit
ทางขึ้น 上りのライン(ゴルフ用語) ทางลง 下りのライン(ゴルフ用語)
ขึ้นทางด่วน 「高速道路に上る(≒ 乗る)」
ทางนี้นะคะ こちらへどうぞ
ทางบริษัทบอกว่า 会社の意見では... (เวลาสมัครงาน 仕事に応募する時)
ทางบริษัทบอกว่าต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย1ปี
กินอาหารข้างทางบ่อยๆครับ
屋台で食べることが多いです。※わき道→屋台を指す

ถ่างตา / [to] keep the eyes open ; stay awake
ถ่างขาหน่อย ลึกกว่านี้ซิ ลุกขึ้นหน่อย
足を広げて。もっと奥まで。そして体を起こす。
ถีบขาให้ถ่าง ถีบ / (力をこめてぐいと)押す,突く; 押しやる[to] shove away (with foot)
ถีบรถで自転車をこぐ[to] pedal a bicycle รถถีบで自転車(จักรยาน) 
มานั่งถ่างขาให้คุณดู คุณจะรู้สึกอย่างไร
ลึก / [to be] deep ⇔ ตื้น dtêun; ตื้นๆ 浅い・表面的なshallow
ลุก / [to] get up ; rise ; stand up

ต่างประเทศ 外国 ต่างจังหวัด 他県
ต่างหาก / 別々にseparately
หน้าต่าง / window
セットする ・ 間に合う ・ 全部で ตั้ง ทัน ทั้ง
円形・月・高速・注意 ดวง เดือน ด่วน เตือน
Position - time and place - ข้างทาง : by the side of the road

円形・月・高速・注意 ดวง เดือน ด่วน เตือน

ดวง / ①円形disc ②運命fate ; destiny
เดือน / month
ด่วน / [to be] urgent ; express
เตือน / [to] remind ; warn ; advise

ดวงตะวัน / 太陽sun ตะวันออก east ตะวันตก west
ดวงอาทิตย์ / 太陽sun
ดวงจันทร์ / 月moon ; lunar
ดวงดาว / 星star

ดูดวง:占い พี่ดูอดีต จากการกอด

สิ้นเดือน / 月末
ทุกเดือน / 毎月 ≒ ประจำเดือน 
ครึ่งเดือน / 半月間

ทางด่วน 高速道路 ขึ้นทางด่วน 「高速道路に上る」と言う
ด่วนพิเศษ 特急列車

คำเตือน 警告(映画)warning ; caution ; notification
ตักเตือน / 注意、叱る、アドバイス ผมจะเรียกมาตักเตือน 呼び出して注意します

結婚・代わりに・流産、中絶 แต่ง แทน แท้ง

แต่ง / ①[to] decorate ②[to] compose ; write ③[to] prepare ; organize ; arrange
แทน taen / instead of
แท้ง / [to] have an abortion ≒ ทำแท้งแท้งลูก
ฉันเคยทำแท้งมาแล้วสองครั้ง (hello stranger)
แต่งงาน / [to] marry ; get married

ถ้าได้แต่งงาน กับเศรษฐีก็ดีสินะ
お金持ちと結婚できたらいいな。 (日本語P161)

เหนื่อยจังเลย จะมีใครมาช่วยทำแทนมั้ยนะ
疲れたな。誰か代わりにやってくれないかなぁ。 (日本語P161)
เค้ายังไม่กลับมาเลย ให้คุณนพไปแทนก็แล้วกัน
彼はまだ戻ってこないな。代わりにノップさんに行ってもらおう。

เศรษฐี sàyt-tĕe [เสด-ถี] / คนรวย millionaire ; rich man ; wealthy man คนรวย

準備・アレンジ・管理
He has gone... รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ
まだ心の準備が..... ตอนนั้นผมยังไม่พร้อม

lottery.jpg
ใครอยากเป็นเศรษฐี… ฉันน่ะสิ ฉันน่ะสิ http://fail.in.th/tag/lottery/

歩く・以前と同様に・飲む・起きる・損をする เดิน เดิน ดื่ม ตื่น ทุน

เิ「アかウ」に聞こえる9番目の母音ə
เดิน / [to] walk
เดิม / previous ; former ; primary

ดื่ม / [to] drink ดื่มน้ำ
ตื่น / [to] wake up ; be awake ; get up
ทุน / capital ; asset ; fund ลงทุน / [to] invest  ขาดทุน / [to] lose money

เดินมา / เดินไป
เดินเล่น / take a walk
เดินช้าๆ / walk slowly
เดินไม่ไหวแล้ว
เดินให้ระวังหน่อย  足元注意! ※ระวังเท้าとは言わないらしい
เดินทาง / to journey; to go on a trip; to travel
(นัก)ท่องเที่ยว / 観光・旅行者 tourism; tourist; tour

พรุ้งนี้เจอกันที่เดิม 明日 いつもの場所で
เอา)เหมือนเดิม 「いつものヤツ(をくれ)」

ปลุกหลายครั้งก็ไม่ตื่น
何度起こしても起きない
ตื่นได้แล้ว もう起きな
http://m.youtube.com/watch?v=mBtu_IXpVxc
(もう)ご飯ですよ กินข้าวได้แล้ว
http://dadamuka.blog46.fc2.com/blog-entry-122.html

警察・チェックする ตำรวจ ตรวจ

ตำรวจ dtam-rùat / police ; policeman ตร.[abbreviation for ตำรวจ]
สน. [สอ-นอ]sŏr-nor / police station (an abbreviation of สถานีตำรวจนครบาล)
ตรวจ dtrùat / [to] check เช็ค ; censor ; inspect
สำเร็จ săm-rèt / [to] succeed ; accomplish ; complete
สามารถตื่นตี5ในเช้าวันอาทิตย์ได้สำเร็จ 日曜日の朝に5時に起きられた。

ตำรวจจับ
สถานีตำรวจ / police station
สถานีตำรวจไปทางไหน?
(For the) police station, which way (do I) go?
ตำรวจท่องเที่ยว / Tourism Police

ถ้าไปโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ (P222)
ค่าตรวจฟรี
กำหนด / schedule ≒ ตาราง

หมอตรวจภายใน 心療内科医師
โปรดเก็บตั๋วนี้ไว้ให้ตรวจ
please keep this ticket for check
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
Immigration Bureau 入国管理局

センセーブ運河ボート券

โจรมือใหม่ โดนเตือนสะดุ้ง
police.jpg
ลัก ≒ ลักทรัพย์ / [to] steal ; pilfer ; thieve โจร / thief ; burglar

裂く/ 割れる・食べる แตก แดก

แตก / [to] split ; break ; separate
แดก / [to] eat ; devour ; drink ≒ กิน,ทาน,กินข้าว,ทานข้าว,รับประทาน


แตกหัก / 粉々にbroken into pieces
แตกร้าว ひび割れる เพชร ร้าว ヒビの入ったダイヤ
แตกต่างกัน / 異なる[is] different from each other
ขี้แตก (32ธันวา)
น้ำแตก

แดกฟรีทุกวันนะมึง! (แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า)
おまえ毎日タダで飯食ってるな!(金払ってないだろお前!)

กบ (แอฟ)

ความ FAIL ที่คุณดื่มได้
notice2.jpg

着く/ 至る/ ~まで・袋 ถึง ถุง

ถึง / ①[to] reach ; arrive ; get to
หมายถึงอะไรครับ?
ทำไมถึงร้องไห้ละ? なぜ泣くの?
ทำไมถึงต้องเป็นเรา!? なんで私なの?
ทำไมกรณีนี้ถึงใช้ไม่ได้ล่ะคะ? この場合どうしてだめなの? 
ทำไมถึงเป็นอย่างนี้? 何でそうなっちゃったの?
แล้วทำไมถึงเลิกล่ะครับ? (BTLS) กบの記者会見で

ถึงแล้วเหรอ?/ มาถึงXXแล้ว ออกจากทางไหน?
จากドンムアンถึงファランポーンตั๋วเท่าไร?

แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ
คิดไม่ถึง / นึกไม่ถึง
มือไม่ถึง / [to] be not skilled enough
ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก それほどじゃないわよ(おおげさだ)(เพื่อนสนิท)

ถุง / bag (ถุง is the classifier for bags.)
def:[เครื่องใช้สำหรับใส่ของ]
ถุงเท้า 靴下sock ※รองเท้า 靴shoes
ถุงยาง / condom
คลุมถุงชน / [to] hold an arranged marriage

ชน / ①[to] collide with ; hit 乾杯ชนแก้ว ②people ประชาชน
tyonn.jpg
ขับห่างๆ อย่างฮาๆ

切る・レバー ตัด ตับ ทับ

ตัด / [to] cut ; cut off ตัดผม [to] cut hair
ไปตัดผมมา
ตัดผม....และตัดใจ
สบายหัว...แต่ยังไม่สบายใจ
ตับ / liver
ทับ / スラッシュslash "/"

ตัดไม่ขาด 「切っても切れない」
ตัดใจ 諦める
ไม่ยอมตัดใจ 諦められない
ตัดสินใจ / [to] decide ; determine
เพชรบุรีตัดใหม่
ตัดถนน / to construct a road
ร้านตัดผม / barbershop
เรื่องผ่าตัดลำไส้กูอ่ะ 腸を手術する話 (32ธันวา)
เหล็กตัดฟัน ブレース(歯列矯正装置)「鉄」+「矯正する」+「歯」
ต้องตัดนิสัย! 性格直しな!

กินตับ กินตับร้องไม่เป็น (ริวจิ @หนูน้อยกู้อีจู้ part 1)

ข้างๆกับข้างหลังตัดสั้นๆหน่อย (P224)
พูดให้สั้นๆหน่อย

同じ・足・老人・カメ เท่า เท้า เฒ่า เต่า

เท่า / as much as ; equal to
เท้า / foot
เฒ่า / [to be] old ; aged ; elderly
เต่า / turtle ; tortoise

เมื่อเปรียบเทียบกับอายุเด็กเท่ากัน 同じ年齢の子と比較したときに
※อย่าเอาฉันไปเทียบกับใคร (เกตKate The Star)
私を誰かと比べないで
ทั้งหมดเท่าไร?
อายุเท่าไหร่
นานเท่าไร?どのくらい(の期間)?(P76)
กี่เท่า?สองเท่า 何倍ですか?2倍です
แค่เท่านั้น (การเปลี่ยนแปลง)

รองเท้า / shoe ; shoes
ต้องถอดรองเท้ามั้ยคะ?
ถุงเท้า / sock
ข้อเท้า / 足首 ankle
แฟนไม่ใช่รองเท้า แฟนแปลว่าเราต้องเข้าใจกัน...
http://tem2song.blog121.fc2.com/blog-entry-2253.html

ผู้เฒ่า / elder ; old person คนแก่ def:[มีอายุมาก

目・塗る・スタイル・挑戦する ตา ทา ท่า ท้า

ตา / ①eye ②順番turn
เขาตาโต 目が大きい
ตาของพวกเราแล้วเว้ย 俺たちの番だぜ
ทา / [to] paint ; coat
ยาทา 塗り薬
แป้งทาตัว bpâeng-taa-dtua / ボディパウダー
ท่า / ①looks (of the face) ②style; posture ③harbour ; port 
ขนมเค็กร้านนี้ท่าทางอร่อย この店のケーキはおいしいようです。
ท่าทางน้้นอะไรวะ(เนี่ย)その態度・何(様)?
ทำท่าไหนล่ะเนี่ย?(落ちた時)どんな格好だったの?(เพื่อนสนิท)
เธอสองคนไปทำกันอีท่าไหน?①どんな関係?②どんな態勢?(BTLS)
ท่านั้นท่านี้
その格好にこの格好→ ああだこうだと態度が煮えきらない
ท่าเรือ 港、船付き場harbour ; harbor ; sea port
ท้า / [to] defy ; challenge ; dare
มึงท้าใครพี่! オレにやってみろと(言うのか)!(แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า)

セットする ・ 間に合う ・ 全部で ตั้ง ทัน ทั้ง ตังค์ ถัง

ตั้ง / ①[to] set; establish ②since ; from ③~もas much as
ทัน / be on time
ทั้ง / all ; entire ; whole
ตังค์ / money
ถัง / bucket ; tank ถังขยะ / ゴミ箱trashcan ・ゴミバケツgarbage pail (ถังน้ำ)
ゴミ置き場:ถังขยะ , ถังเก็บ

ไม่ได้ตั้งใจ / わざとじゃなかった
ตั้งใจ / to intend (to)
ตั้งชื่อ / [to] name
自立する時間をください ขอเวลาตั้งตัว marsha
朝から ตั้งแต่เช้าท้องเสีย 
今後は気をつけます ตั้งแต่คราวหน้าต้องระวัง 
5台車を持っている เค้ามีรถตั้ง5คัน 
เพิ่งเห็นว่าเราได้สนู้ปปี้มาตั้ง๓ตัว
スヌーピーのぬいぐるみは3個もらったと、今日発見しました。

ไม่ทันแล้วล่ะ   もう遅いよ(間に合わない)32ธันวา
行き過ぎたが間に合った เลยไป(แล้ว)แต่มาทัน 
帰りの電車に間に合った วิ่งขึ้นรถไฟขากลับทัน 
間に合わないところだった เกือบ(จะ)ไม่ทัน 

全部でいくら?ทั้งหมดเท่าไร?
ทั้งวัน for all day ; for whole day
วันนี้อยู่บ้านทั้งวันเลย
ท่านทั้งหลาย!皆さん!"Ladies and gentlemen" — all of you
ทั้งคู่ couple ; pair
ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น Big Ass - อย่างน้อย
ทั้งนี้ทั้งนั้น  in any case どんな場合でも

間に合う、間に合わない ทัน, ไม่ทัน

議論不要。一つしかありません。 เถียง เตียง เที่ยง เทียน

พนง.:
ไม่ต้องเถียงกันครับ
เราเหลือแค่ห้องเดียวครับ

เถียง/ [to] dispute ; debate ; argue
เตียง/ bed เตียงคู่/ double bed ออกกำลังกายบนเตียง
เที่ยง/ 00:00 h; 12 a.m.; midnight ตอนเที่ยง/ 昼頃
เทียน / ろうそくcandle

พนง./ พนักงาน :staff ; employee พนักงานบริษัท
เจ้าพนักงาน / official ; government official ; officer

พ่อลี่:
อั๊วน่ะเกลียดจริงๆ ไอ้พวกขี้เมา
เจื่อน:
เปล่านะครับ ไม่ใช่ของผมฮะ
พ่อลี่:
ยังจะเถียงอีก! (BTLS)

เรื่องบนเตียง Peacemaker
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR