スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

日差しが強い・ハッキリと จัด ชัด

แดดจัด jàt / 日差し(が強い)sunlight ; sun
②[to] arrange ; prepare ; adjust 
ผู้จัดการ / manager
ระบบจัดการ / management system

ชัด chát / [to be] clear ; sharp ; distinct
ハッキリしたか?ชัดเจนมั้ย?(แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า )
はっきり話す พูดชัดๆ
スポンサーサイト

相談する・世話をする ปรึกษา รักษา

ปรึกษา bprèuk-săa / 相談する [to] consult ; confer with ; take/seek advice
ปรึกษากันและกัน

รักษา rák-săa / 世話をする [to] treat ; take care (of) 【Very commonly used】

ดูแล doo lae / [to] look after ; take care ; tend 【Commonly used】

กันและกัน ปรึกษากันและกัน 話し合う、相談し合う

中心 / ゼロ ・見失う ศูนย์ สูญ

ศูนย์ sŏon / ①zero ②center ; heart ; core ③[to] disappear ; lose
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / Thailand Culture Center

สูญ sŏon / ①[to] lose ; vanish ; be lost ②[to be] empty ; blank ; vacant
สูญเสีย / 見失う[to] lose ; waste 2連続型

SOON / in a short time from now, or a short time after something else happens:
It will be dark soon.
David arrived sooner than I expected.
Paula became pregnant soon after they were married.

招待する・すっきり・照れるね เชิญ ชื่น เจื่อน

チューン เชิญ chern / [to] invite ; ask ; persuade ≒ เชิญชวน
- เฮ้ย จะดีหรือ?เขาไม่(ได้)เชิญผมส้กหน่อย
- เฮ้ย ไม่เป็นไร ฉันเชิญ! (กวน มึน โฮ)

チューン ชื่น chêun / [to be] happy ; pleased ; delighted
ชื่นใจ / ①[to be] refreshing ; cheering ②[to] rejoice ; be cheerful
ตื่นมารู้สึกสดชื่น (ぐっすり寝て、)起きてすっきりした
หลับในรถ รู้สึกสดชื่นมาก 車の中で爆睡しました。すっきり♪

チュアン เจื่อน jèuan / [to be] embarrassed ; ashamed
เจื่อนเนอะ (กวน มึน โฮ)

最近・誘う ช่วงนี้ เชิญชวน
HEART หัวใจคือว่า... ชื่นใจ  

サープ・セープ・サブー ทราบ สาบ ศัพท์ สับ แซบ แสบ สบู่

ทราบ sâap / [to] know ; understand ; realize
ถ้ามีอะไรไม่สะดวก ขอทราบด้วยนะครับ
不都合な点がございましたら、お申し付けください
ไม่ทราบว่าโทรมาจากไทนครับ?
失礼ですが(お尋ねしますが)、どちら様でしょうか?
ยังไงไม่ทราบ
何と無くですが ≒ อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรพิเศษ
เท่าทีผมทราบ / เท่าทีผมจำได้
私が知る限りにおいて / 私が覚えている限りでは
ผู้โดยสารโปรดทราบ (BTLS)
乗客の皆様へお伝え致します passenger, please understand.
สาบ sàap / ①cockroach②lake③[to be] musty ; unpleasant (เหม็นสาบ
แมลงสาบ / ゴキブリcockroach
สาป sàap / [to] bewitch ; spell ; 鬼女hex (ヨルムンガンド)
คำสาป / 呪い・呪縛curse ; malediction Zealのカムサープคำสาป 
ศัพท์ sàp / vocabulary ; word ; term โทรศัพท์ คำศัพท์
ไม่ได้ศัพท์ / 無意味meaningless ; senseless ; hasty
สับ sàp / [to] chop ; cut ; slit open
chop / ฟัน ; สับ ; ผ่า 殺す・暗殺するฆ่าฟัน 手術ผ่าตัด
cut / สับ ; ตัด
แซบ sàep / [to] be delicious ; be tasty ≒ อร่อย
แสบ sàep / 刺す[to] sting (of a pain) ≒ต่อย (แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า)
4)殴ってみなさい。ต่อย ตบ ชก หมัด
สบู่ sà-bòo / soap 石鹸の泡ฟองสบู่

「綺麗に決まってんじゃん」「そりゃそうだろ!」สวย ซวย ส่วย


A:สวยนะ!
B:สวยสิ!เอามั้ย?
A:เอาสิ!

A:ดอกไม้นี้สวยมาก
B:สวยค่ะ
A:แต่สู้คุณไม่ได้นะ! 
B:ไม่ได้สิ!เอามั้ย?(ปากหวานเก่ง!)
A:เอาสิ!

สวย / [to be] beautiful ; attractive ; pretty
ซวย / [to be] unlucky ; bad ; unfortunate
ส่วย / 原義は税levy ; tax ; duty 転じて「ワイロ」(≒ ค่าน้ำชา, เงินใต้โต๊ะ)

ไม่สวยเท่าเธอหรอก 君ほど美しくはないよ

幸せ・意識・金曜日・隠れる・熟した สุข สึก วันศุกร์ ซุก สุก

สุข sùk / 幸せ・嬉しい[to be] happy ; pleased
สึก sèuk / 意識awareness ; conciousness
ศุกร์ sùk / 金星Venus วันศุกร์ / 金曜日Friday
เฮ้ย... เหมียววันนี้วันอะไรวะ?- วันนี้ศุกร์ไง ทำไมหรือ?(กวน มึน โฮ)
ซุก súk / hide ; conceal

ขอให้มีความสุข
あなたに幸せがありますように
รู้สึกผิด
罪悪感を感じる[to] feel guilty ; feel wrong
ซุกผ้าห่มอุ่นๆ นอนดูหนังฮ่องกง
温かいベッドの中で、香港映画を見た。

มีสติ / 意識がある(する)
มีสติ รู้ทัน / 理性があれば考えが及ぶ
รู้ทัน / 見抜く
555 แม่รู้ทันผมอีกละ
ははは、ママに見抜かれちゃった。
Last scene เฮ้ย... เหมียววันนี้วันอะไรวะ?- วันนี้ศุกร์ไง ทำไมหรือ? 

สุก sùk / (of fruit) 熟する[to be] ripe ; mature ; ripened
(of meat, food) [to be] cooked ; done
ยังไม่สุก / まだ十分に火が通っていないよ
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=1064755&id=12616128

拭く・7 เช็ด เจ็ด

เช็ด / [to] wipe ; rub ; clean เช็ดถู / 磨く[to] rub ; scrub ; wipe 2連続型
(拭き取る・乾かす・拭う)ทำให้แห้ง ปัดเช็ดออก
เจ็ด / seven 7 ๗

ผ้าเช็ดปาก / table napkin ; napkin
กระดาษเช็ดปาก / paper napkin
ผ้าเช็ดตัว / towel ; bath towel
ผ้าเช็ดมือ / hand towel
เช็ดออก / wipe over
[to] sweep ; dust ; brush
กวาด gwàat / 拭く[to] sweep ; dust ; brush
เก็บกวาดห้อง ห้องโล่งขึ้นอีกเยอะมาก
部屋を片付けた。めちゃすっきりになりました。
ขวด kùat / bottle (ขวด is the classifier for bottles or anything that comes in a bottle.)

おまけ
แปด bpàet / eight 8 ๘ ※基本語の中で類似音は少ない
แบต bàet / battery ≒ แบตเตอรี่
แบตฯมันหมดน่ะ แม่ (BTLS)
My battery dided, Mom.
แบบ bàep / model ; style ; way こんな感じเป็นแบบนี้ 新しいタイプแบบใหม่ๆ
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

予約・穴・お茶を入れる จอง ช่อง ชง

จอง jong / [to] reserve ; book ; hold
ช่อง chông / hole (รู) ; cavity ; channel(television) 窓口window (e.g. at post office)
ชง chong / [to] brew ; make (tea or coffee)

หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง "Walls have ears."
ช่องว่าง / gap ช่องว่างระหว่างวัย / generation gap
ช่องอากาศ / 隙間air gap

เมียจ๋า ผัวชงกาแฟมาให้ (fail.in.th)

ていねい・コンディション・健康 สุภาพ สภาพ สุขภาพ

สุภาพ sù-pâap / polite คำสุภาพ / polite word
พูดจาไม่ค่อยสุภาพ
話し方がそれほど礼儀正しくない
ภาพ sà-pâap / 状態state ; condition จากสภาพปัจจุบัน / 現状からすると
สภาพร่างกายไม่ดี 
体調が悪い ≒ สุขภาพไม่ดี 不健康
จากสภาพปัจจุบัน การจะสอบผ่านคงเป็นไปไม่ได้
現状からすると、合格するのは無理だろう
สุขภาพ sùk-kà-pâap / health ; wellbeing ; good condition
สุขภาพไม่ดี 不健康
ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 健康でありますように
 
ていねい[to] be polite สุภาพ เรียบร้อย มารยาท

挨拶・幸福・福祉/ 福利厚生 สวัสดี สวัสดิ์ สวัสดิการ

สวัสดี sà-wàt-dee / bye ; goodbye ;hello ; hi ; good morning/afternoon หวัดดี
สวัสดิ์ sà-wàt / happiness ราตรีสวัสดิ์ / Goodnight
สวัสดิการ sà-wàt-dì-gaan / welfare ; fringe benefit


สวัสดิการสังคม / social welfare
คนไทยเชื่อว่างานราชการเป็นงานที่มีสวัสดิการดี

高い・感動する・that節 สูง ซึ้ง ซึ่ง

สูง sŏong / [to be] tall ; high สูงใหญ่ / gigantic ; huge ; massive 2連続型
ของสูง / 神聖なものsacred thing
ซึ้ง séung / [to] impress ; be effective ; be impressive
ซึ่ง sêung / which ; that ; where ; what

ซึ้งว่ะ (32ธันวา)
ซึ้งจังเลย (วริญญา)

ซึ่งกันและกัน / each other ; mutually
และคนๆหนึ่งซึ่งไม่สำคัญ ก็ยังเฝ้ารอสักวันของเรา
グッとくる โอ้โห เจ๋ง โดน ซึ้ง

注文する・建てる・夜明け/ おばけ

สั่ง sàng / [to] order
สร้าง sâang / [to] create ; produce ; build ≒ก่อสร้าง 2連続型
สาง săang / ①ghost ; spirit ≒ ผีสาง 2連続型 ②夜明け(る)[to] dawn

สั่งอะไรก็ได้
สั่งไปแล้วแต่ยังไม่มา

ก็สุขกับทุกข์ เขาสร้างมาคู่กัน
幸せと苦しみはセットで作られたんだ

夜明け[to] dawn ; daybreak ; 日の出sunrise
ฟ้าสาง (空・夜明け)
เช้ามืด (朝・暗い)/ dawn ; daybreak ; sunrise
ไก่โห่ (鶏・鳴く)/ dawn ; daybreak

สั้น / [to be] short ; brief สั้นๆ
สัน / ridge ; back 背骨backbone กระดูกสันหลัง

bus family
ว่าสิ่งที่ฉันทำลงไป เมียสั่งมา~

感じる・4分の1・淡い เซียว เสี้ยว เสียว

เซียว sieow / [to be]淡い pale ; 蒼白なgaunt ; 憔悴なhaggard
เสี้ยว sîeow / quarter ; one quarter わずかな
เสียว sĭeow / [to] feel a sharp pain ; feel a twinge of pain

จำแทบไม่ได้เซียว (BTLS)

เสี้ยวนาทีก็มีความหมาย
ほんの一瞬にも意味がある 
เปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ
地球のすべてを変えることができる (คุณhana) 

(รักไม่ต้องการเวลา)Ost. กวน มึน โฮ - coverd by หนูนา หนึ่งธิดา

อย่าเลือกนาน พนักงานเสียว
suiao.jpg
(f)3965 likes. Sign Up to see what your friends like.

図書館(ノート)・サムットプラーカーン県 สมุด สมุทรปราการ

178px-Thailand_Samut_Prakan_locator_map_svg.png สมุด / note ≒สมุดโน้ต ห้องสมุด 図書館library
สมุทร[สะ-หฺมุด] / 海oceanทะเล ≒ มหาสมุทร (Dora ดอร่า)
จังหวัดสมุทรปราการ
サムットプラーカーン県
県名のサムット・プラーカーンは(海辺の城壁)
という意味。
チャオプラヤー川がタイランド湾に流れ出る河口
に位置するため、県庁所在地付近をパークナム
(ปากน้ำ 、河口の意) と呼ぶことがある。
アジア最大となるスワンナプーム国際空港が
県内にある。

出来事・末・速い・芸術 สิ่ง สิ้น ซิ่ง ศิลป

สิ่ง / [general term for] a thing; item
สิ้น / to end; terminate; finish; conclude
ซิ่ง/ speeding ; fast ; quickly ≒ เร็ว
ศิลป์ [สิน] / 芸術art ; arts ≒ ศิลป sĭn-lá-bpà
เจ๊ง jéng / [to] fail ; go bankrupt ; go broke [ Verb, transliteration from Chinese ]

สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก

วันสิ้นปี 年末・大晦日 ⇔ 年頭 หัวปี
สิ้นเดือน 月末 กลางเดือน:中旬 ตอนปลายเดือน:下旬 

อาม่าแกบอกว่าซิ่งไปเลยน้อง! (BTLS)
นั่งมอเตอร์ไซค์ ซิ่งมาก モーターサイは速い

最後・最終の สุดท้าย ปลายทาง สิ้น

名前・信じる・手なずける・接続する ชื่อ เชื่อ เชื่อง เชื่อม

ชื่อ / name
เชื่อ chêua / [to] believe (in) ; have faith (in)
เชื่อง chêuang / [to be] tame ; domesticated
เชื่อม chêuam / [to] join ; connect ≒ เชื่อมต่อ
เสื่อม / 悪化・低下する[to] deteriorate ; decline ; lessen สมองเสื่อมอยู่
เชื่อมความรักไว้ดีกว่า 愛が繋がっていればいい(ท่าฉลอม ;Bird)
เชื้อ chéua / 細菌bacteria ; ウィルスvirus ; 病原体pathogen 感染するติดเชื้อ

ชื่อเล่น ชื่อจริง 本名
เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง 半信半疑
เพราะว่าฉันนะ ยังไม่ถูกทำให้เชื่อง 
キツネ)だって私はまだ馴らされてないから。(เพื่อนสนิท)
ทำให้เชื่อง / 制圧・征服する[to] subdue ; conquer ; overcome

คำเชื่อม: 接続詞
การเชื่อม / 組み合わせcombination การเชื่อมคำ / 言葉の組合せ
สถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร ※รถไฟฟ้ามหานคร :Bangkok Metro
駅は地下鉄と連結しています

RIMG0592.jpg

約束・電波・知識/ 知恵 สัญญา สัญญาณ ปัญญา ศัลยกรรม

สัญญา sanR yaaM / [to] promise ; vow/contract ; agreement ; promise
สัญญาณ sanR yaanM / a signal, a warning signal, an alert
ศัลยกรรม săn-yá-gam / def:[การรักษาโรคโดยวิธีผ่าตัด]
ปัญญา bpan-yaa / knowledge ; intellect ; wisdom

สัญญานะ! (เพื่อนสนิท)
สัญญาก่อนนอน 寝る前の約束ごと (หนู มิเตอร์)

สัญญาณไม่ดี 電波が悪い
สัญญาณมือถือไม่ดี 携帯の電波が悪い

ปัญญาอ่อน 知性・弱い→知恵遅れ→(転じて)低俗:映画の評価にて (คุณama​rin​)
ไปทำบุญเลี้ยงข้าวฟรีกับเด็กปัญญาอ่อนน่าสงสารไม่มีพ่อแม่ดูแล ได้บุญ (คุณ青E9)
知的障害児
ผู้มีปัญญา / 学者savant ; philosopher

คิดก่อนจอด จะอยู่รอดปลอดภัย
rot.jpg
ปลอดภัย / [to] be safe ; be out of danger ; be free from harm
安全第一 ปลอดภัยไว้ก่อน
ขวาง / [to] obstruct ; bar the way
อยู่รอด / [to] survive ; exist

続きを読む

皿・象・まったく/ 専門の・最近 จาน ช้าง ช่าง ช่วง ชวน

จาน jaan / 皿 plate ; dish 子音字表จ チョー・チャーン
ช้าง cháang / 象 elephant 子音字表ช チョー・チャーン
ช่าง ช่างไม่รู้เลย (Peacemaker)
ช่าง ②engineer; specialist / ช่างไม้ : carpenter
ช่วง / period of time ช่วงนี้ : recently, presently
ชวน / 誘うto persuade; 誘導するto induce เชิญชวน 招待するinvite

โลกช่างสดใสทั้งวัน 世界は(本当にช่าง)一日中輝いている (อยากร้องดังๆ)

ช้อน / spoon
ส้อม / fork
ตะเกียบ / chopsticks
แก้ว / glass ; cup ; crystal

象の慣用句①อ้อยเข้าปากช้าง
象の慣用句②เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง
象の慣用句③ขี่ช้างจับตั๊กแตน ride elephant, get a grasshopper

กูไม่ร็อก! (Rock)  แท็ก: foodshop, school, sign
fork.jpg
ใครหักช้อน ขอให้มือหัก
ความเห็น
นั่นมันส้อมนิ (ไม่ใช่ช้อน)

繰り返す・痛む/ 苦しむ・3 ซ้ำ ย้ำ ยำ ช้ำ สาม

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 歴史は繰り返す(そのまんま)
bprà-wàt sàat sám roi
history repeating itself ; deja vu
ซ้ำ sám / [to] repeat ≒ ซ้ำรอย
ย้ำ yám / [to] repeat
ยำ yam / [to] mix ; blend ; mingle (a type of Thai spicy salad)
ช้ำ chám / [to be] hurt ; bruised ; in pain ≒ เจ็บช้ำ
สาม săam / 3・three

 → ไม้ยมก máai yá-mók
("mai yamok" is ๆ, the repetition character in the Thai written language.)
อ็ → ไม้ไต่คู้ máai dtài kóo
("mai taikhu" is the vowel-shortening mark ็ in the Thai written language.)
 → การันต์ gaa-ran

刺青する・洗う・引く สัก ซัก ชัก

สัก①just; just about/ สักวัน in some day
สัก②[to] tattoo
ซัก①just ; about
ซัก②[to] wash ; clean ; launder
ล้าง / to clean; wash 顔を洗うล้างหน้า 頭を洗うสระผม

ชัก① to pull at; to discount
ชัก② gradually
ชัก③ ชักจะ ~しかけている...is getting cold

ชักว่าว 凧を引く
ชักแม่น้ำทั้ง๕ 5本の川をすべて引く ๐๑๒๓๔๖๗๘๙
ไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้า5 5本の川を引く必要なし
話しがくどい時に諭す慣用句

ชักดาบ 剣を抜く/ 意味:借金を踏み倒す

ชักหนาวแล้ว 寒くなってきた
ชัก(จะ)โมโหแล้วนะ 腹が立ってきた

KISS :Keep it simple, stupid!พูดสั้นๆหน่อย
川を5本とも引く

最近・誘う ช่วงนี้ เชิญชวน

ช่วง chûang ช่วงนี้ / presently ตะกี้ ในขณะนี้ ปัจจุบันนี้
ชวน chuan / [to] persuade ; induce

ช่วงนี้ ไม่ค่อยสบายค่ะ หยุดงานสองอาทิตย์แล้วค่ะ
วันนี้ก็ไปหาหมอมาค่ะ
ช่วงนี้ทำอาหารทุกวันจนได้ทำอาหารฝีมือดีขึ้น
ช่วงนี้ฉันมือขึ้น เล่นพนันอะไรก็ได้!
พนัน pá-nan / [to] bet ; gamble
มือขึ้น / [to] be in luck

ชักชวน / 働きかけるto influence; 説得するpersuade
เชิญชวน / 招待するinvite
เมื่อคืนเขาชวนฉันไปกินข้าวด้วยกัน
昨晩食事に誘われた(彼が私を誘う≒私は彼に誘われた
ขอบคุณที่ชวน (P101)

とても・月・私・階/ クラス จัง จันทร์ ฉัน ชั้น

จัง / จังเลย so much ; extremely ; greatly
จันทร์ / moon วันจันทร์Monday
ฉัน / I, me
ชั้น / ①floor ②grade ③layer

ชั้นไหน? 何階?
ที่ชั้นห้า มีโรงหนังค่ะ 5階に映画館があります
เสื้อชั้นใน 下着(服・内側の)

男性・ユーザー・助手

ผู้ชาย / man ; male ⇔ ผู้หญิง
ผู้ใช้ / user ※คนใช้ / 使用人servant ; maid
ผู้ช่วย / assistant ≒ คนช่วย

พี่น้อง
พี่ชาย ⇔ น้องชาย
พี่สาว ⇔ น้องสาว 


悲しい・土曜日・若い・ブランコ เศร้า เสาร์ สาว เสา

เศร้า / [to be] sad ; upset ; depressed เศร้าใจ 悲しい・落ち込む
เสา วันเสาร์ / Saturday
สาว / 若い(女性)girl ; young women (used for females only)
เสา / pillar ; post ; pole เสาชิงช้า「ブランコの柱」ワットスタットวัดสุทัศนเทพวราราม
ลูกเสา
ศุกร์ sùk / 金星Venus วันศุกร์ 金曜日Friday
ศึก sèuk / 戦いwar ; campaign ; fight
สุข sùk / [to be] happy ⇔ ทุกข์
รู้สึก róo sèuk / def:[เกิดอาการที่รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์、เกิดสังหรณ์ขึ้นในใจ
※สังหรณ์ săng-hŏn:予感・虫の知らせ

ก็สุขกับทุกข์ เขาสร้างมาคู่กัน 
幸せと苦しみはセットで作られたんだ  คือรัก แอน-ปั่น

続きを読む

入れる/ 着る・透明な・腸(内部)・左・遅れる/ ライン ใส่ ใส ไส้ ซ้าย สาย

ใส่ / ①[to] put on ; wear ②[to] put in ; add ; apply
ใส / [is] clear; transparent
ไส้ / 詰め物the stuffing ; filling ; 内部inside part

ซ้าย / left ขวา
สาย / ①[to be] late ②line

ใส่ผักเยอะ ๆ
ไม่ใส่หัวกุ้ง
ลองใส่ดูไต้ไหม?
ไม่ใส่เสื้อผ้า ⇔ ต้องถอดรองเท้ามั้ยคะ?

น้ำใสมาก!
หน้าตาไม่สดใสนะ 顔色がさえないよ
พักอยู่ใส?≒ พักอยู่ไหน
kai.jpgน้ำใสมาก!
หน้าตาไม่สดใสนะ 顔色がさえないよ
พักอยู่ใส?≒ พักอยู่ไหน
ลำไส้ / 腸
เรื่องผ่าตัดลำไส้กูอ่ะ 腸を手術する話
ไข่ยัดไส้ / 豚挽き肉入り玉子焼き
ทั้งซ้ายทั้งขวา 左も右も 
ทำไมมาสาย
ขอโทษที่มาสาย
สายไม่ว่าง ครับ/ค่ะ 話し中です
เอีา อยู่ๆก็วางสายไปเลยอ่ะ 途中で切れちゃった

送る・興味がある・似合う ส่ง สน สม

ส่ง (g)/ [to] send ; send something to someone
ส่งผ่าน 伝える・伝達 วิธีส่งข้อความผ่าน (Skype)
ส่งความสุข (ส.ค.ส.) 年賀状 :幸せを届ける
สน (n)/ [to be] interested
สนใจ
สม (m)/ [to] be suitable ; be well matched
เหมาะสม / เข้ากัน

สงสัย / [to] suspect ; be suspicious ; doubt
น่าสงสัย / [to be] suspicious ; doubtful ; questionable
สงสาร / [to] pity ; feel sorry for ; sympathize with
น่าสงสาร / [to be] poor ; pitiable ; unfortunate
疑う ・ かわいそう 可哀相

隠す・修理する・教える ซ่อน ซ่อม สอน

ซ่อ / hide ; conceal ; keep secretly
ซ่อ / [to] repair ; mend ; restore
สอน / [to] teach ; instruct ; educate

เสือซ่อนเล็บ :虎が爪を隠すA tiger covers the nail
ออกจากมุมที่ซ่อนอยู่ 見えないコーナーからの脱出 (POTATO)

มันซ่อมไม่ได้ (BTLS)
ซ่อมเสร็จแล้ว ไปซ่อง!(คุณOKAMURA)

อาจารย์สอนให้
ใครสอนให้คุณคะ?
รุ่นพี่สอนมา
先輩に教えてもらったの
แล้วเอากันใครสอนมา
へぇ、じゃあエッチは誰から教えてもらったの?
http://www.fuzoku-resort.com/thailanguage/t0015/
สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ 釈迦に説法

สอนเท่าไรก็ไม่จำ

น้ำแตก... แล้วเจอกัน งานซ่อมท่อประปา
ซ่อมท่อประปา / 水道管修理(tube ; pipe / water supply)
http://fail.in.th/2011/09/pipe-service/
so-n.jpg
ความเห็น
น้ำแตกแล้วสบาย..ตัวเบา / ไม่ใช่ละ?
อ้าววว....แตกนอกหรือแตกในล่ะ?

Catch a tiger with bare hands. เสือ, เสือก, เสื้อ

จับเสือมือเปล่า - get good result with no money, no effort
เสือนอนกิน tiger just sleeping and eating

ขี่ช้างจับตั๊กแตน : ride elephant, get a grasshopper
give big energy get gain a little
หนีเสือปะจระเข้ 前門拒虎後門狼
ปะ : 出会うพบปะ 2連続型
เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้ 
虎の子、ワニの子を育てる
→ 性悪な子どもを育てると、いずれは危害が身に及ぶ
เสือซ่อนเล็บ : A tiger covers the nail

เสือรู้ : a man who has intelligence and subtleties
知っているトラ
→ 機知に富み、危険を避ける方法を知っている人
เขียนเสือให้วัวกลัว ※วัว ≒ ควาย ,วัวควาย : cow ; cattle
เนื้อวัว : beef

เสือ ⇒ เสือก
พี่ ไม่ต้องเสือก ได้ป่ะ (32ธันวา )
อย่าเสือก ได้มั้ย?(32ธันวา )
พี่อย่ามาเสือก ได้ป่ะ (32ธันวา )

เสือ ⇒ เสื้อ เสื้อแขนสั้น : T-shirt
服เสื้อ シャツとパンツ 
เสื้อสายเดี่ยว เสื้อทับสายเดี่ยว
มือถือ
มีฝีมือ : [to] have skill ; be skilled ; be skillful
มือไม่ถึง : [to] be not skilled enough
ฝีมือดีขึ้น : [to] be skilled up
ฝีมือใครอ่ะ(ยะ)!? (สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก) 誰のしわざだ?

จับ/จีบ/จูบ/เจ็บ/จบ
จับเส้น (นวดแผนโบราณ)
ตำรวจจับนะ ≒ ได้ตัว
จับปลา : fisherman
หนาวจับใจ
สายลับจับบ้านเล็ก
จับนมเฉยๆ
จับดำ ถลำแดง : tà-lăm : [to] slip ; lose balance ; fall
จับดูได้มั้ย?
จับหวัด ≒ เป็นหวัด : catch(have) a cold
ตอนเด็กๆอะ ชอบจับเจี๊ยวเล่น (เพื่อนสนิท)
จับมือ : to shake hands

ถือ def:[เอาไว้ในมือ, จับยึดไว้][to] hold ; bear ; carry
มือถือ/ ขอเบอร์มือถือ
นับถือ : [to] respect
ถือโกรธ : [to] bear a grudge
ถือแก้วไปด้วยสิ!
พี่คะ ช่วยถือมั้ยคะ
เอางี้ ถ้าเราถามอะไร
แล้วเธอไม่ตอบ เราถือว่าใช่ (friendship)

ว่างเปล่า : [to be] empty ; vacant ; blank ≒ เปล่าๆ
ที่ว่างเปล่า : space ; unoccupied land
น้ำเปล่า
หรือเปล่า ⇒ รึป่าว ⇒ รึป่ะ ⇒ป่ะ? (ใช่ป่ะ, จริงป่ะ)
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。