Show your mommy your muscles!'Full House' Twins

肩 / パニックな状態に陥る Freak out

【パニクる freak out】

Stop it! You are freaking me out.
やめて! 怖いよ!

Don’t freak out!
落ち着いて!

http://www.eigowithluke.com/2011/02/freak-out/肩が一日中痛い。

デイリー daily / รายวัน
月極め monthly / รายเดือน ≒ รายสัปดาห์
年間 yearly ; annual / รายปี raai bpee

場所の説明

空の下、地表の上 ใต้ฟ้า บนดิน
どこでもeverywhere ทุกที่
どこでも ที่ไหนก็ได้
木星 ดาวพฤหัส
地獄 นรก
聞かないで อย่าถาม
象の町 เมืองช้าง
家 ที่บ้าน
地球上 บนโลกใบนี้ละ
言わない ไม่บอก

文法、照れ


シェリー:
(日本人は)NHKが好き。画面に向かってだから。でも直接の対人となると
日本人はシャイで、、、
パックン:
日本語は英語学校で教えているときに覚えた。
相手の生徒は2500円授業料を払いながら。詐欺だよねこれ。


上に向かって失敗する failing upwards と言う言葉

上に向かって失敗する
http://ameblo.jp/harrysugiyama/entry-11500355539.html

Orange Is the New Black

Orange Is the New Black

VOA, NHK, Self Thai Study

VOA news.com
http://learningenglish.voanews.com/
NHK WORLD TV Live
NHK WORLD TV Live歌詞に出てくるフレーズは実用的ではないです。洋楽も日本語詩と同じでポエム調です。
「いつでも君のためにI wish」とか
「ハンパな夢のひとかけらがふいに誰かを傷つけていくんだよね」とか
言ってるひと会ったことないです。
以上、匠平さん 
英語慣れしたいなら洋楽よりNHK見るのをおすすめする3つの理由
http://yoitabio.com/dmm_voa/

Self Thai Study
VOA in Thai がソース 2014年の記事で止まっている
解説が詳細、タイ語の知らない単語がズラリ。
ニュースを聞いても理解不能な理由が分かったという意味では有益
http://selfstudythai.com/

http://www.voathai.com/ VOA in Thai

短い藁を引く draw the short straw ハズレを引く

Draw the short straw
短い藁を引く ≒ はずれを引く
【例文】
Wow, I have to finish this project alone?
I guess I drew the short straw, huh?
ええー!このプロジェクトを1人で終わらせないといけないの?
どうやら、貧乏くじを引いてしまったようだね

他に
losing ticketチケットを失う  ⇔ winninng ticket
I drew a blank白紙を引いた
文字通りであれば lose or win in a lottery
タイ語ではไม่ถูกรางวัล (ลอตเตอรี่)「当たらない」という言葉しか見当たらない

ついていない だと、
I've been unlucky all day today今日はついていない一日です の unlucky
I'm out of luck.
It's not my day. など
โชคไม่ดี、 โชคร้าย、ซวยๆ
http://ameblo.jp/meca-underdog/entry-11489973854.html
http://ameblo.jp/kennymcbeal/entry-12095072446.html

Give

時間をくれGive us a minute.
信じてほしいGive me some credit.(Believe me)

任命する、役職に就けるgive a post

役職に就ける、任命するgive a post

マーフィーの法則 กฎของเมอร์ฟี

If anything can go wrong, it will.
失敗する可能性のあるものは、失敗する。
ทุกสิ่งที่สามารถผิดพลาด จะผิดพลาด

ถ้าอะไรสามารถเกิดความผิดพลาดได้ละก็.... มันจะต้องเกิดขึ้นแน่

อะไรก็ตามที่มันมีโอกาสจะผิดพลาดได้ มันก็จะผิดพลาดจนได้

発展形
http://www.iammrmessenger.com/?p=504

忘れられない苦しさ

一つのセンテンスを覚えたら今度はそこから抜けられなくなる、
というリスクも意識しないといけない。


http://wailingual.jp/interview/第6回・同時通訳者%EF%BC%8F松本道弘.html/4

丸暗記の英語学習をした先に何があるか。
英語を身につけていく中では「覚えてしまう弊害」
というのが必ずある。


Opportunity Cost(機会費用)を見なければいけない。
何かを得た先には必ず失うものが出てくる。

「if」というオルタナティブプランを持つ事の大切さ。
そういう意味で「if」はぼんやりとした道をクリアにする大事な思考の一つ。

「固定は死」Don’t settle. 

覚え(learn)たら、忘れる(unlearn)のが学習のプロセス。
量から質が生まれる。
Unlearning(学びほぐし)

流暢さだけでは何も生まれない。
必死になって伝えようとする思い入れそのものが美しいんだよ。

The opposite of love is not hate, but indifference.

The opposite of love is not hate, it’s indifference.
The opposite of beauty is not ugliness, it’s indifference.
The opposite of faith is not heresy, it’s indifference.
And the opposite of life is not death,
but indifference between life and death.

愛の反対は憎しみではなく、無関心です。
美の反対は醜さではなく、無関心です。
信仰の反対は異端ではなく、無関心です。
そして、生の反対は死ではなく、生死に無頓着なことです。

ルーマニア出身のユダヤ人作家、エリ・ヴィーゼルの言葉
http://english-columns.weblio.jp/?p=2093


Be careful of your thoughts, your thoughts become your words.

Be careful of your thoughts, for your thoughts become your words;
Be careful of your words, for your words become your deeds;
Be careful of your deeds, for your deeds become your habits;
Be careful of your habits; for your habits become your character;
Be careful of your character, for your character becomes your destiny.

思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。
言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。
行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。
習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。
性格に気をつけなさい、それはいつか運命

http://iso-labo.com/labo/words_of_MotherTeresa.html

Sic transit gloria mundi อนิจจัง

Sic transit gloria mundi is a Latin phrase that means
"Thus passes the glory of the world."
It has been interpreted as "Worldly things are fleeting."
「世の栄華はかく移ろいゆく」
http://magica.sakura.ne.jp/partestrada/misc/etc/040201rinoa.htm

2012/8/20 のappleとfacebook 諸行無常

諸行無常(しょぎょうむじょう、sabbe-saMkhaaraa-aniccaa, सब्बे संखारा अफिच्चा)
仏教用語で、
この世の現実存在はすべて、
すがたも本質も常に流動変化するものであり、
一瞬といえども存在は同一性を保持することができないことをいう。
この場合、諸行とは一切のつくられたもの、有為法をいう。三法印、四法印のひとつ。
Wikipediaより

Everything on the earth changes continuously.
Nothing can remain the same.
この世にあるすべてのものは、
絶え間なく移り変わっていて不変なものはないということ。
http://www.linkage-club.co.jp/Material/Jukugo/jukugo1.htm

เป็นอนิจจัง a-nít jang / 非同一性 impermanent ; transient ; unstable
http://blogs.yahoo.co.jp/ciao3776/5774476.html

Keep your friends close, but your enemies closer

Keep your friends close,
but your enemies closer.


彼はあなたが思っているような人じゃない

He's not the person

He's not the person that you think he is ...

silence is sometimes the best answer.

201407282058165a7.jpg

silence is sometimes the best answer
บางครั้ง ความเงียบคือคำตอบที่ดีที่สุด
時に、沈黙は最良の答えである。

当たり前 a given

ブロードバンド回線はあって当たり前。
Having a broadband access at home is a given.

携帯電話は持っていて当たり前。(今時、携帯を持っていない人はいない。)
Mobile phone is a given.

http://d.hatena.ne.jp/Mickie_Grace/20100627

that’s a given 当たり前、当然

お前らのいいなりにはならねぇ!
I'm not gonna be your slave!

Thumbs-up サムズアップ

20140416130359813.jpg


http://azcaltech.com/survivalenglish/2384.html

世界人口約70億人のうち、25%の約17.5億人が英語人口
※実用レベルで英語を使っている人の数
17.5億人の英語人口のうち、ネイティブ・スピーカーはたった3.9億人!
昨今、英語は「国際共通語」と呼ばれるようになり、
ネイティブの英語に合わせるのではなく、
非英語圏の英語に合わせる時代が到来しています。

つまり、むしろネイティブが非英語圏の英語に歩み寄る努力をする時代です...
という考え方もある。
In other words, you should make an effort to compromise on
the English of non-English speaking.
Do not you think so?
http://blog.etn.co.jp/english-population/455.html

英語の本来の役割は、「世界共通言語としてスムーズに意思疎通を図ること」です。
アメリカ英語圏とイギリス英語圏の分布図

Yes・No クエスチョンへの回答( のコツ )

「私は基本、Yes・No で答えるタイプの質問をされた際には、
その質問の メインの動詞 だけをとりだして
それに対して Yes か No かを考えるようにしています。」

Don't you want a cookie?
want -> 欲しければ Yes!

Do you mind if I check my messages?
mind -> 気にしないよ、どうぞ、どうぞ、なら、No!

A: Would you like sugar in your tea?
B: No, thank you.

A: You don't need sugar, do you?
B: No. [ ここで Yes といいがちです!]

以上 やり直し英会話入門より
http://friends-esl.com/friends_grammar/friends_grammar4.php

オウム返し、繰り返し、反復は話法での基本だし、
無意識に使用しているテクニックだが、
言われてみれば、これも同じことで、その応用。
■ 【特集】人間関係をよくする「聞く技術」

「まあ、そんなところだよ」That's about it.

Give me a history what happen?
教えてくれよ、何が起きたんだい?

The first thing to do is figure out what went wrong. The last thing to do is ....
まずは何がいけなかったのかを突き止めないと。

That's about it. เป็นประมาณนี้
そんなところさ。
Something like that. เป็นแบบนี้
そんな感じ。
used to say that you have finished telling somebody about something
and there is nothing to add
[Oxford Advanced Learner's Dictionary]
http://eikaiwa-phrase.com/2063.html

It can’t be helped. ช่วยไม่ได้
どうしようもないよ、仕方がないよ、しょうがないよ
≒ I’ve got no choice. / There’s nothing I can do.

Don’t worry. It happens.「大丈夫だよ。よくあることさ」
ไม่เป็นไร เป็นบอยมาก
Don't worry. ไม่ต้องห่วง
心配しないで。

I’ll keep that in mind. ต้องจำนะ เก็บไว้ในใจ
覚えておくよ、心に留めておくよ
It’s slipped my mind. ลมไป จำไม่ได้
度忘れしちゃった、思い出せないな
That thought crossed my mind.
そんな考えがふと心に思い浮かんだ
http://eikaiwa-phrase.com/1840.htm

Separate checks, please.「会計は別々でお願いします」
It’s on me. 「おごるよ」ฉันเลี้ยง
I’ll treat you to lunch. 「昼食をおごるよ」

agree to disagree

image_20130829004746a44.jpg image_20130829004743b92.jpg

to calmly agree not to come to an agreement in a dispute.
to decide not to argue about something any more
เห็นพ้องกันบนความเห็นที่แตกต่าง

http://blogs.yahoo.co.jp/trehoff/36887467.html/
http://www.gabastyle.com/english/office/office124.html

Get in Ally

復職するget my job back
Chrissa: It's back. I got my job back. (2-6)
よりを戻すget back with
Renne: Ally wants to get back with Greg. (2-21)
おびき出すget (ための単なる茶番)
Renne: It's just a big old scam to get Greg. (2-21)
彼の頭をあなたの胸から離すget out of
Nelle: Get his head out of your breasts! (2-21)
電話があるget a call
Bonnie: Then I get a call from a friend of mine at around 9:30.
係わるget involved  
係わりたくなかったが、あまりにもひどかったので...
Bonnie: That she doesn't wanna get involved, but this was too much,
過去をふっ切るget past
Jhon: And it is time to get past that.
この辺でそろそろふっ切らないと...
Bonnie: I'm not going to get past it! I'll never get past it! (2-21)
動揺・うろたえる・取り乱すget upset  動揺に値しない
Bonnie: Like my feeling didn't warrant getting upset about.(2-21)
私の気持ちなんか取り乱すことのほどでもない(と軽んじていたんでしょ)
仕事にもどるget back
お茶をするget a cup of coffee
Greg: I've got to get back to my shift,
but how about we get a cup of coffee later? (2-21)
今から仕事に戻るんだけど、あとでお茶でもどう?
完了するget done
Ally: Got it done without us even having to fake a kiss, huh?
キスのまねごとする前に終わっちゃったね?

贈り物である「今」を大切に

You are too concerned with what was and what will be.
There's a saying.
Yesterday is history,
tomorrow is a mystery,
but today is a gift.
That's why it's called the present .

Your mind is like this water my friend,
when it gets agitated it becomes difficult to see.
But if you allow it to settle the answer becomes clear.

Kung Fu Panda 功夫熊猫 『日々是好日』

Twice 2回 2倍

①2 度,2 回 (two times) once or twice 1, 2度.
I called her twice 私は、二度彼女に電話をした
ฉันโทรไปหาเขาเป็นครั้งที่สอง

ATM I paid it 2 times.
ATMมันแจกเงิน2เท่า
แจก / [to] distribute ; give out ; hand out ≒ แจกจ่าย
ของแจก / premium ; bonus
②程度を2倍にすること(to double the degree)

他人の失敗から学べ、人生は長くない

Learn from the mistakes of others.
You can't live long enough to make them all yourself.

他人の失敗から学べ
全部を自分で体験できるほど長生きはできないのだから
Mark Twain, (1835 - 1910)
『トム・ソーヤーの冒険』の著者

『失敗から学ぶ』天才たちの名言集
学生のうちに読んでおきたい「闇金ウシジマくん」「ナニワ金融道」
愚者は経験に学ぶ。しかもたった1世代の。終身雇用なんてギャグ
愚者は経験から学び、賢者は歴史から学ぶ

Suppose 発言に疑念、否定が暗に含まれる表現

sup‧pose [transitive] いわゆる、非常に婉曲な表現indirectly
1.spoken / I suppose
a) used to say you think something is true, although
you are uncertain about it [= I guess] 
確信が持てない場合の返答 คง...มั้ง
'I suppose you're right.'
君が正しいんじゃない。(確信はないけど)
So things worked out for the best, 'I suppose.'
だから事はうまく進んでいるよ。"そうみたいだね"(確信はないけど)
b) used when agreeing to let someone do something, especially
when you do not really want to [= I guess]:
望まない状況で、同意を表す場合
'Can we come with you?' 'Oh,I suppose so.'
付いて行ってもいい?まあいいけど。(本当は来て欲しくないけど)
c) used when saying in an angry way that you expect
something is true [= I guess]
怒りをこめた、認めたくない状況での肯定表現
I suppose you thought you were being clever!
おまえは自分を賢いと思っていた、そうだろ。(認めたくないが、お前は賢い)
I suppose it's too late to apply for that job now.
遅すぎるんだ、この仕事に応募するには。(認めたくないけど)
e) used when guessing that something is true [= I guess]:
真実だろうと予想する場合
She looked about 50, I suppose.
彼女は見た目50歳ぐらいだ、おそらく。(と予想する)
2.spoken / I don't suppose (that)
a) used to ask a question in an indirect way, especially
if you think the answer will be 'no':
I don't suppose you have any idea where my address book is, do you?
思えないけど、君のアドレス帳に何かいいアイデアがあるとは。でしょ?
b) used to ask for something in a very polite way:
I don't suppose you'd give me a lift to the station?
(もしかして)駅まで送ってくれるんですか? give you a lift:車に乗せる
c) used to say that you think it is unlikely something will happen:
次に起こることを望まない場合
I don't suppose I'll ever see her again.
また彼女に出くわすとは思えないけど。(できれば会いたくない)
3.spoken / do you suppose (that) ...?
used to ask someone their opinion about something,
although you know that it is unlikely that
they have any more information about the situation than you do:
誰かの意見に尋ねる場合、そのときもっといい考えがあるのでは
という気持ちを含めて使う

Do you suppose this is the exact spot?
これが正確なスポットだと思うかい?(君ならもっといい他を知っていると思うが)
How do you suppose he got here?
彼はどうやってここに来ると思う?(君なら見当がついているだろ?)
4.spoken / what's that supposed to mean?
used when you are annoyed by what someone has just said:
誰かの発言を受けて、困惑した場合
'It sounds like things aren't going too well for you lately.'
最近、うまくいってないようだね。
'What's that supposed to mean?'
それどういう意味だよ?
5spoken / suppose/supposing (that)
used when talking about a possible condition or situation,
and then imagining the result:
可能性がある状況で、その結果を想像する場合。if(仮定)表現に近い
Look, suppose you lost your job tomorrow, what would you do?
ねえ、明日失業したらきみどうするの?
Supposing it really is a fire!
本当の火(火事)みたいだ!/ まじでクビかも!
6 / be supposed to do/be something
a) used to say what someone should or should not do,
especially because of rules or what someone in authority has said:
自分の意に反して行動すべき場合、特にルールや権限を持つ誰かに起因するケース
We're supposed to check out of the hotel by 11 o'clock.
11時でホテルをチェックアウトしなきゃ。(時間・ルールによる強制)
I'm not supposed to tell anyone.
誰にも言うつもりはないよ。(仲間内による暗黙のルール)
What time are you supposed to be there?
何時だ、そこにいればいいのは?(留まることを強制されている場合)
b) used to say what was or is expected or intended to happen,
especially when it did not happen:
予想、意図。特にそうならなかった場合
No one was supposed to know about it.
それについては誰も知らなかったはずだ。
The meeting was supposed to take place on Tuesday,
but we've had to postpone it.
会議は明日行われるはずだったが、延期された。
The new laws are supposed to prevent crime.
新立法は犯罪を防止するはずだった。期待された。(でも効果がなかった)
c) used to say that something is believed to be true by many people,
although it might not be true or you might disagree:
真実でもなく、賛同も得られてはいない事。
しかしそれを真実と広く信じられている場合

The castle is supposed to be haunted.
その城にはお化けが出そうだ。
'Dirty Harry' is supposed to be one of Eastwood's best films.
ダーティハリーはイーストウッドの傑作のひとつです。(統計的事実はないが)
Mrs Carver is supposed to have a lot of money.
ミセスカーバーは金持ちにちがいない。
7 [not in progressive]to think that something is probably true,
based on what you know [= presume]:
自分の考えに基づいた予想
There were many more deaths than was first supposed.
当初の予想以上にたくさんの死体がある。
What makes you suppose we're going to sell the house?
我々が家を売ると、なぜそう思ったんだい?
There's no reason to suppose (=it is unlikely that)he's lying.

8 [not in progressive]formal 文語表現
to expect that something will happen or be true,
and to base your plans on it:
The company's plan supposes a steady increase in orders
suppose (that)

suppose, guess in spoken phrases,
I suppose and I guess are used in the same way, but
suppose is more usual in British English and guess in American English
I suppose と I guess は同じ意味で使われる。
supposeはイギリスで、guessはアメリカでよく用いられる。


• I suppose that's his mum.
• I guess you're right.
• I suppose you can come if you want to.
• I guess I'll go home now.
• 'Should we sit here?' 'I suppose so.'
• 'Isn't he coming?' 'I guess not.'
http://www.ldoceonline.com/dictionary/suppose 

Not flexible 柔軟性に劣るとは I'm not flexible.

Not flexible.
It means no good tolerance for change and diversity.

変化と多様性に対する許容性が低いという事

in‧flex‧i‧ble
1. unwilling to make even the slightest change
in your attitudes, plans etc
inflexible attitudes towards change  変化に対する頑なな態度
2. inflexible rules, arrangements etc are impossible to change
This approach is too inflexible and too costly. 
この方法は多様性がなく、かつ割高(変化の対応に乏しい、硬直的 ≒ 柔軟性がない)
3. inflexible material is stiff and will not bend [≠ flexible]
Longman Dictionary of Contemporary English

inflexible not flexible;
1. incapable of or resistant to being bent; rigid:
an inflexible steel rod.
2.of a rigid or unyielding temper, purpose, will, etc.; immovable:
an inflexible determination.
3. not permitting change or variation; unalterable:
inflexible rules.
dictionary.com

tol‧e‧rance
1. willingness to allow people to do, say,
or believe what they want without criticizing or punishing them
tolerance towards religious minorities 宗教的少数派への寛容性
2. the degree to which someone can suffer pain, difficulty etc
without being harmed or damaged
Many old people have a very limited tolerance to cold.
高齢者の大多数は寒さに弱い。(寒さへの許容性が限られている)
Longman Dictionary of Contemporary English

What is the difference between " allow" and " permit"?
・フレキシブルflexible
・チェンジchange
・バリエーションvariation
・インポッシブルimpossible to change
 

女性の性格がわかるのは... ローザ・ルクセンブルグ

It is not at the start but at the finish in love
when women show their personalities.
Rosa Luxembourg    

Men always want to be a woman's first love - women like to be a man's last romance.
男は愛する女の最初の男になることを願い、女は愛する男の最後の女になることを願う
by Oscar Wilde

people who have no experience are happy?

It is misery enough to have once been happy.
Proverty does not hurt him who has not been rich before.
No man is a good physician who has never been sick.
No man can be a good ruler, unless he has first been ruled.
He who has never seen a castle will admire a pigsty.
The frog who has never seen the sea thinks
the well a fine strech of water.
Many have suffered for talking; none ever suffered for keeping silence.

「16の基本的な欲求」・ゲームにすればうまくいく

スティーブン・リース(Steven Reiss)「16の基本的な欲求」
•Acceptance, the need for approval
•Curiosity, the need to learn
•Eating, the need for food
•Family, the need to raise children
•Honor, the need to be loyal to
  the traditional values of one's clan/ethnic group
•Idealism, the need for social justice
•Independence, the need for individuality
•Order, the need for organized, stable, predictable environments
•Physical activity, the need for exercise
•Power, the need for influence of will
•Romance, the need for sex
•Saving, the need to collect
•Social contact, the need for friends (peer relationships)
•Status, the need for social standing/importance
•Tranquility, the need to be safe
•Vengeance, the need to strike back/to win
承認 : 賛同や好感を欲すること
好奇心 : 学びたい、という学習欲
: 食欲、食べ物を欲すること
•家族 : 子供を育てたいという欲求 (心理・社会) 
名誉 : 一族や民族の伝統的価値観を大事にすること
•理想 : 社会的正義を欲すること
•独立 : 個性や人格を大事にすること
秩序 : 整理されていて安定的で予測可能であること
活動 : 身体を動かすこと
権力 : 影響力をもつこと
•恋愛 : 性的な欲求 (心理・生理)
収集 : 物を集めたい欲求
交流 : 友達との交流を求めること
地位 : 権威や有名さを求めること
安静 : 安全を求めること
•勝負 : 勝利を求めること (心理・社会)

経済的充足(物理的充足)
社会的地位の充足
心理的充足(心地よさ)
生理的充足

独立の法則:
子どもは幸せになるためには、親の基本的欲求ではなく
自分の基本的欲求を満たす方法を覚えなければならない。

寵児(ちょうじ)の法則:
親は自分の基本的欲求をいちばん満たす子どもをかわいがる傾向にある。
「本当に欲しいものを知りなさい」より

ゲームにすればうまくいく―<ゲーミフィケーション>9つのフレームワーク
LEVEL0
なんのためにゲームにするのか?(目的、意義)
LEVEL1
なぜ「計るだけダイエット」でやせるのか?(自覚させる)
LEVEL2
なぜ高機能な電子レンジは使いにくいのか?
LEVEL3
なぜハーレーは縮小する市場で新車販売台数を増やし続けられるのか?
LEVEL4
なぜセブン-イレブンは真冬の2月に冷やし中華を売るのか? 
LEVEL5
なぜAKB48のじゃんけん大会はただの「じゃんけん」なのに盛り上がるのか?
FINAL
ゲーミフィケーションは「おもてなし」を表現するテクノロジーになる
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR