同じく ด้วยกัน เหมือนกัน เดียวกัน เท่ากัน

with:ด้วยกัน
一緒に(同じく)行く ไปด้วยกัน

too:เหมือนกัน
私も同様に知らない ไม่รู้เหมือนกัน

same:เดียวกัน
同郷(同じ故郷の)仲間 คนบ้านเดียวกัน
こちらこそ(同じく)宜しく。เช่นเดียวกัน

equal:เท่ากัน (数量・規模的に等しい)
年齢が同じ อายุเท่ากัน

Mix

รวม / [to] combine ; add up ; include
ミックス野菜炒め ผัดผักรวมมิตร
ลี่:แล้วคุณมีแฟนมาแล้วกี่คน
ลุง:สอง
ลี่:สอง..สองเองเหรอ รวมฉันหรือยังเนี่ย?
Two.Just two? Including me? 二人って、私を含めて?

20140507111532d27.jpg

ผสม / [to] mix ; blend ; mingle
半分揚げたのを組み合わせて(カオマンガイの注文で) ผสมทอดครึ่ง
ปน / [to] mix ; adulterate ; mingle
ปนกัน bpon gan / [to] add together ; join in
ปะปน bpà-bpon / [to] mix up ; mingle ; combine
ใช่ บางครั้งที่ดีๆเนี่ย
อาจจะมีคนเลวปะปนอยู่บ้าง


mix / ผสม ; ควบ ; ปน ; ยำ ; ปรุง ; ผสมผสาน
ของขวัญ① ปนกัน(シングリッシュは英語と中国語がごちゃまぜ
ปะปน / [to be] mixed up ; mingled

悪いのは 電波それとも本性? สัญญาณ สันดาน

個性 สันดาน / nature ; character ; personality
本性(を表す) ลายออก / [to] reveal (someone's) bad behaviour


สัญญาณ(ดาน)ไม่ดี - กางเกง
สัญญาณไม่ดี 電波が悪い さんやーん
สันดานไม่ดีด้วย 性格も悪い さんだーん

http://blogs.yahoo.co.jp/amarinnitibhon/51521572.html
約束・電波・知識/ 知恵 สัญญา สัญญาณ ปัญญา ศัลยกรรม
show one's true colors(本性を現す、本音を言う)

「時間」の表現 เมื่อ / ตอน / เวลา

~になったら
เมื่อหนูโตขึ้น หนูจะเป็นอะไร? 大きくなったら、何になるの?(表現P68)
~の頃
เขาไปเรียนนอก เมื่อผมยังเป็นเด็ก まだ子供の頃

ตอนเที่ยง/ 正午
~ときは(時間)
ตอนที่มีเวลา อยากจะให้อยู่ด้วยกัน 時間があるときは
คุณไปเยาวราชตอนไหนล่ะ? ตอนดึกๆ 
เครื่องบินออกตอนเย็น 夕方
คุณจะมีธุระช่วงไหน? ช่วงบ่าย 午後 (ตอน ≒ ช่วง)ช่วงนี้ / 最近

ทันเวลา/ 間に合う
หมดเวลาแล้ว タイムアップ!
ยิ่งเวลาผ่านไป ก็จะยิ่งเก่งขึ้นเอง
時が経過すれば、自ずと上手になるだろう
~するときは(機会)
葬式の時は เวลาไปงานศพ ผู้หญิงใส่ชุดดำ
登山に行く時は เวลาไปเที่ยวภูเขา เอากล้องถ่ายรูปไป
お腹を壊した時は เวลาท้องเสีย ไม่อยากทำอะไร

ちょうど just ; exactly

กำลังดี / just right ; just perfect ; exact
พอดี / ①exactly ; just enough ; just right ②at the right moment ; just then ; just now
เป๊ะ bpé / [to be] accurate ; exact ; correct
http://www.thai2english.com/dictionary/1372556.html
OK、サームトゥム ペッペ ナ! (OK、21時丁度やね!)

アーク・レーダーローの”ぺเป๊ะ”のミュージックビデオ

刺す・搗く เสียบ ตำ เจาะ แทง สอด

เสียบ sìap / [to] stab ; insert ; prick
ไก่ย่างถูกเผาเจ้าละจะโดนไม้เสียบ เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวา
ตำ dtam / [to] sting ; stab ; prick ส้มตำ (ส้มを搗く/ 搗いたส้ม)
เจาะ jòr / [to] pierce ; puncture เจาะใจ / 掘り下げる・突っ込んで聞く[to] dig into 
ไม้งามกระรอกเจาะ
แทง taeng / [to] stab ; pierce ; knife แทงมาเลย! (แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า)
สอด sòt / [to] insert ; place ; slip ≒ สอดใส่ sòt sài 2連続型
※สดใส sòt săi / 表情が明るい[to be] cheerful ; happy ; delighted 
สอดลำบากจัง (p136)

乳棒somtam.jpg

乳棒ตำ / pestle
語源は、食物をこれですりつぶして乳代わりに乳児に与えたことによる。
สาก sàak / pestle(すり棒)
ครก krók / mortar(すり鉢・臼)
えぐる【抉る/刳る】 pierce / แทง ; เสียบ ; ตำ ; ทิ่ม ; ทะลวง ; เจาะ
Cracked Diamond ไม่ใช่บริษัท เพชร ร้าว / ไม้งามกระรอกเจาะ
10)刺してみなさい แทงมาเลย!
する・モラル/ 公平性・低い・刺す/ 棒 ทำ ธรรม ตำ ต่ำ ตาม
http://yuta.namjai.cc/e58117.html

別れる(異なる・壊れる)ต่าง แยก แตก เลิก

ต่าง ต่างกัน / [to] be different ; be seperate ; differ
แยก / [to] divide ; separate ; part
แตก / [to] split ; break ; separate
เลิก / [to] stop ; cease ; cancel
เลิกกัน / [to] split up ; break up (a relationship)
เลิกลา / break up
ลา / [to] leave ; say goodbye ; bid farewell
แยกกัน / [to] separate ; part ; split
แยกจาก / [to] separate from ; differentiate from
แตกต่าง / [to] be different ; be unlike ; be dissimilar
人それぞれ・異なる/ 別の เเต่ละคน
裂く/ 割れる・食べる แตก แดก

Full / Crowded

เต็ม / เต็มแล้ว ≒ ที่นั่งเต็ม 座席いっぱい・満席
ไม่ว่าง / 空き無し[to] be full
อิ่ม / อิ่มแล้ว 満腹[to be] full ; full up (in the context of food and eating)
แน่น nâen / [to be] crowded ; tightly packed
อานิสงส์ฤกษ์ดี 5-5-55 (お日柄もよく:ホテル・式場は大混雑
ดันยอดคนจองห้องพักโรงแรมและ
สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงานแน่น
อานิสง aa-ní-sŏng アーニソン / result of merit ; virtue
ส์ฤกษ์ดี rêrk dee[เริก ดี]/ 縁起のいい・幸先の良い・愛でたいauspicious time
http://www.dailynews.co.th/businesss/113040 
http://blogs.yahoo.co.jp/kettototo/35759471.html 吉日、縁起の良い日 วันที่ฤกษ์ดี

笑顔・いっぱい ยิ้ม อิ่ม
下に置く・空いてる・昨日・甘い・望み วาง ว่าง วาน หวาน หวัง ห่วง
追加する/ 注ぐ・満たす・踊る เติม เต็ม เต้น 

Just / Only くどい表現

จะมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้น
มีแค่คุณก็พอ

แค่ / just ; only
เดียว / only ; sole คนเดียว / alone ; by oneself
เท่านั้น / only ; merely ; simply

only
เพียง ; แค่ ; แต่ ; เท่านั้น ; สัก ; เพียงแค่ ; เพียงแต่ ; แต่เพียง
just
แค่ ; แต่ ; เท่านั้น ; สัก ; เพียงแค่ ; เพียงแต่

มีกันตลอดไป Be with you forever

ที่ไม่มีใครเคยก้าวล้ำข้ามผ่านพันไป
誰も超えたことがない天へと
「場所 ない 誰も かつて 歩く 超えた 渡った 経過した」って・・
どんだけ 通過すればいいんじゃ?!( ̄Д ̄;;って感じ。
P' BIRDBIRD เพียงแค่ใจเรารักกัน

受け容れる accept / compromise ทำใจ ยินยอม

ทำใจ / [to] come to terms (with) ; accept
受け入れる・観念する・折り合いをつける
จงฟังและควรทำใจ 聞きなさい・そして受け容れなさい (จากคนอื่นคนไกล)
ยินยอม / [to] consent ; agree ; assent
受け入れる・同意・合意・承認
ชีวิตคู่ คือการยอมรับความเฮงซวย ของฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด.
結婚生活とは互いの劣っている部分を受け入れること・最大限に
เฮงซวย / inferior
เฮง / [to be] fortunate ; lucky

เกิดมาก็เป็นคนหนึ่ง เมื่อก่อนก็เคยเป็นหนึ่ง
ซึ่งไม่เคยสนใจใครอยากจะว่าไร
ไม่รู้ไม่ดูไม่แคร์..
อย่างเธอก็เป็นคนหนึ่ง ซึ่งมีหัวใจแน่วแน่
ตั้งแต่เราคบกัน ก็เปลี่ยนผันแปร
มันคล้ายมีความอ่อนแอในใจ

อ่อนแอเพราะรักเธอมากกว่า กว่าใครจะเข้าใจ
หวาดกลัวซักครั้งที่เธอขัดใจจะมาหนีไป
※※
ก็เลยต้องยอมทุกอย่าง ก็คงเห็นใจกันบ้าง
ก็ไม่อยากให้เราต้องจืดต้องจาง 直:陳腐化する・色あせる
จะพร้อมทำตามด้วยความยินยอม
だからすべてを受け入れなくちゃ 君もわかってくれるよね
僕たちふたりの心を離れさせたくないんだ
だからすべてを受け入れるだけの準備はできている

※※
ก็ไม่อยากให้เราต้องจืดต้องจาง
จะพร้อมทำตามด้วยความยินยอม
だからすべてを受け入れるだけの準備はできている
http://hereiam.blog.so-net.ne.jp/2012-06-30#moreประนีประนอม / [to] compromise ; come to terms with ; reconcile ≒ ยอม

数 number

合計 จำนวน jam-nuan / amount ; quantity ; sum ※สำนวน / idiom ; phrase
นร.ในคลาส(class)ลดไปครึ่ง แต่เรากำลังคิดว่ามันเป็นจำนวนที่พอดี
クラスの人数は半分になったが、ちょうど良い人数だと思っています
นร. / student ; learner (an abbreviation of นักเรียน)
偶数 จำนวนคู่ / even number
奇数 จำนวนคี่ / odd number
ริมาณ bpà-rí-maan / quantity ; amount ; number
เลข lâyk / number ≒ เลขจำนวน หมายเลข
ตัวเลข / 数字number ; figure ; digit
เลขคี่ / odd number
เลขคู่ / even number
เลขท้าย / end number
เลขไทย / Thai numerals ; Thai numbers
เลขหน้า / page number
番号 เบอร์ / number
เบอร์โทร / telephone number
หวยเบอร์ / lottery

回転する・循環する・軌道に乗る ปั่น หมุน เวียน

ปั่น / [to] spin
น้ำแตงโมปั่น / スイカジュース(シェイク)世古さんの定番at Shangri-La in 2009.12月
เอาสำลี มาปั่น ก็ไม่หาย
綿棒で擦っても治まらない
หมุน mŭn / [to] evolve ; revolve ; circulate
หมุนเวียน / [to] circulate ; change hands
การหมุน / 回転・自転rotation (バスが)発車する ล้อหมุน ろーむん
หมุนเงิน / [to] make money ≒ ได้เงิน หาเงิน ทำเงิน
เวียน wian / [to] circle ; revolve ; go around
ไหลเวียน / [to] circulate ; flow ≒ หมุน ; หมุนเวียน ; ลือ
ความเวียน / circulation
ลมหมุนเวียน / 換気circulating air
ไหลเวียนเลือด / 血液循環blood circulation
เวียนหัว / めまいがする(回転・あたま)[to] feel dizzy ; feel giddy

การไหลเวียนของเลือด (ระบบหมุนเวียนของเลือดในคน)
ระบบไหลเวียน / circulatory system
heart_20120914200231.jpg

洗う ซัก ล้าง สระ

ซัก / ①[to] wash ; clean ; launder เครื่องซักผ้า / washing machine ②just
ล้าง / [to] clean; wash ล้างหน้า / wash face ล้างไปก่อน! (ฝิ่น)
สระ / [to] wash ; shampoo ; rinse คุณสระผมไหม?

刺青する・洗う・引く สัก ซัก
後ろ・流れる・洗う・はげ หลัง หลั่ง ล้าง ล้าน

ตูยอมสกปรก  ตู / I ; me
rawan_20120817043811.jpg
ระวังไฟฟ้าแรงสูง อันตราย ต่อชีวิต / อ่างล้างมือ : sink ; washbasin
ไฟฟ้าแรงสูง / 高電圧high voltage
ความเห็น:
อยากสะอาดปิดซ้าย อยากตายปิดขวา
เดี๋ยวไฟช๊อตตตตตต (short)
ล้างเลย เดี๋ยวเค้ามาเก็บศพให้เอง... -.-

ていねい[to] be polite สุภาพ เรียบร้อย มารยาท

สุภาพ / [to be] polite ; courteous ; well-mannered
สารภาพ สุขภาพ คุณภาพ 告白(こくはく)と健康(けんこう)、品質 
เรียบร้อย / [to] be polite ; be well-mannered สะอาดเรียบร้อย :きちんと
มายาท maa-rá-yâat / manners ; ethics มีมารยาทดี good maner

สุภาพเรียบร้อย / polite ; courteous ; genteel
คำสุภาพ / polite word
คำหยาบ kam yàap / 下品な言葉vulgar language (เหี้ย - วิกิพีเดีย)
คำแสลง / 俗語slang sà-lăeng / 不健全unwholesome ; unhealthy
ภาษาสุภาพ / written language
อย่างสุภาพ ; สุภาพ / politely
อย่างไม่สุภาพ / impolitely
พูด อย่างสุภาพ / 控え目に言うとto put it mildly
สุภาพสตรี sàt-dtree / lady ≒ สตรี [สัด-ตฺรี]
ระวังให้ดี โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะครับ~ 恋に落ちてตกหลุมรัก

มันสุภาพเรียบร้อยมากไป
その(表現は)丁寧過ぎますね
แค่บอกว่า ありがとうございました ก็พอค่ะ
「ありがとうございました」で十分です

พูดจาไม่ค่อยสุภาพ
話し方がそれほど礼儀正しくない

ลาก่อนนะ → กบขอตัวก่อนนะคะ (BTLS)
คุณชื่ออะไรครับ
警察官などが職務質問しているように聞こえるそうです
→ไม่ทราบว่าผมคุยกับใครอยู่ครับ 
→ไม่ทราบว่าเรียนสายใครอยู่ครับ

อย่ามาสาย → ตรงต่อเวลาหน่อย うっかり使っている非難表現

พูดตามมารยาทก็คือมันมีค่ามาก
แต่พูดตามตรงก็คือเราคิดมากกับสิ่งที่ติ และบ้าเห่อกับสิ่งที่ชม
ていねい・コンディション สุภาพ สภาพ

business ธุรกิจ ; การค้า ; พาณิชย์ ; การงาน

ธุรกิจ tú-rá gìt / business ; trade ; commerce
การค้า gaan káa / business ; trade ; commerce
พาณิชย์ paa-nít / commerce ; trade ; business
การงาน gaan ngaan / work ; job ; duty

ธุรกิจตัวแทน / 代理店agency

สินค้า / goods ; merchandise ; commodity
ลูกค้า / customer ; client
ร้านค้า / store ; shop
ผู้ค้า ≒ นักค้า / dealer ; trader

โรงเรียนพาณิชย์ / 商業高校 ※โรงเรียนช่างกล / 工業高校
ช่างกล châang gon / engineer ; mechanic

Fight ทะเลาะกัน ตีกัน ยิงกัน

ทะเลาะกัน / [to] break ; split ; break off relations
ตีกัน 殴り合いfight
ตี / ①[to] hit ; beat ; strike ตีหม้อ ②a.m.(from 1am to 5am.)
ตีกันข้างบ้าน
ยิงกัน 撃ち合い・銃撃の応酬exchange of fire ยิง / [to] shoot ; fire
ยิงกันตายคาร้านเกม
น่ากลัวมาก คั๊บ ..ยิงกันตายในร้านเกม !

ยกคำพูด

自分勝手selfish・強欲greedy เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจ ใจแคบ มักได้

เห็นแก่ตัว / [to be] selfish ; 貪欲greedy
แก่ตัว / [to] be old ; be aged ; get old
แก้ตัว / 言い訳する[to] make an excuse อย่าแก้ตัวนะ
แก แก่ แก้
เอาแต่ใจ / [to be] self-centered ; selfish ≒ เอาแต่ใจตัวเอง
เอาแต่ / [to] only be interested in
ความจริง...ของผู้หญิงเอาแต่ใจ
ใจแคบ / [to be] narrow-minded ; selfish
มักได้ / [ Noun ] greedy ; selfish
มักจะ / likely to ; inclined to often ; frequently ≒ ย่อม
ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ 雨上がりの空はいつも晴れ渡り清々しい 
ตัวใครตัวมัน トゥア クライ トゥア マン!!
誰かの体はそいつの体→ それぞれが自分のことしか考えていない
足るを知らない ความไม่รู้จักพอ / ความสุขของคนเราอยู่ที่ไหน อยู่ที่ความพอใจยังไงล่ะ?
ตามใจ / ご自由にdo as one feels like
ตามใจ ถ้าคิดจะไปก็ตามใจดีกว่า (あなたのご勝手にตามใจเธอ ;Bird)
好きにしてくれ もしも去って行こうと思うのなら 好きにするのがいい

greed.jpg
グリード:「強欲」の名を持つホムンクルス。3番目に造られ、左手の甲に
ウロボロスの紋章を持つ。
鋼の錬金術師

悪い เลว ; ร้าย ; ชั่ว ; ไม่ดี

BAD
เลวร้าย / [to] be bad ; be evil ; be immoral という2連続型の言葉があるが、単独で見ると
เลว はいわゆる「悪い」[to be] bad ; evil ; wickedで、悪人คนเลว / bad man 程度だが
ร้าย は意味が強く、犯罪者ผู้ร้าย / criminal となり、ผีร้าย / マーラ(魔羅)・サタン(魔王)

bad.jpg
จะดีจะชั่ว ก็เป็นผัวคุณ
「ワル」と「いいひと」 ทำไมผู้หญิงชอบผู้ชายเลวๆ?
ラオ・ラーオ เลว เล่า เหล้า เหลา เรว เรา เร้า ร้าว ลาว

封じ込める・閉じ込める [to] confine 繋げる จำ มัด ผูก พัน

จำ /
①(a prefix showing a sense of being forced or compelled)
จำเป็น / have to ; must ; need to ≒ จำต้อง 必需品ของจำเป็น
จำใจ ≒ จำยอม / しぶしぶ・意に反してbe unwilling ; be reluctant
②[to] remember ,keep in mind(封じ込められた記憶)
จำได้ / [to] remember ≒ จำไว้
③[to] confine ; put away
ถูกจำ / 投獄[to] imprison ; be confined ; be jailed (封じ込められた人)
มัดจำ / deposit (封じ込められた金)
มัด / 縛る[to] bind ; tie ; fasten
ผูก / 繋げる[to] attach ; bind ; tie
พัน / ①thousand;1000 ②[to] bind

มัดจำ / deposit 2連続型 保証金が戻るคืนเงินมัดจำ
ผูกพัน / [to] have one's heart 心に決める?
เขาที่เธอผูกพัน กับฉันที่เธอหมดใจ ทำยังไงก็คงไม่เหมือนเก่า (ส่วนเกิน)
ผูกมัด / [to] bind ; tie 2連続型
ติดพัน / [to] be infatuated with ,be crazy about ; fall in love with 2連続型
殴ってみなさい。 ต่อย ตบ ชก หมัด / 拳・こぶしfist

[to] inform ; announce ประกาศ แจ้ง บอกกล่าว

ประกาศ / [to] announce ; notify(ป้าย); declare
แจ้ง / [to] inform ; tell ; advise
บอกกล่าว / [to] notify ; apprise ; inform 2連続型([to] say ; tell)

ที่ประกาศ[ที่ ปฺระ-กาด] / 掲示板・ビルボードnotice board ; billboard ; signboard
ผู้ประกาศ / announcer
ป่าวประกาศ / [to] announce ; 公表publicize ; broadcast 2連続型
แจ้งข่าว / [to] send word ; send a message ; go and tell 2連続型
แจ้งตำรวจ / 警察に通報する[to] inform the police ; notify the police
ใบแจ้งหนี้ / 請求書invoice(紙・知らせる・債務)/ใบเสร็จ:領収書
แจ้งที่ญี่ปุ่นได้มั้ยครับ?
แจ้งให้ทราบ / [to] inform ; announce ≒ บอกให้ทราบ
機会/ チャンス ・ 天気อากาศ ・ 症状 ・ 先生・ビル
緩和/ 解放する・似ている・~になる
การประกาศ 2012-11-25
ad, house
ของแถม WIN

kindness น้ำใจ ความใจดี เมตตา พระคุณ บุญคุณ

น้ำใจ ; ความใจดี
เมตตา ; ความเมตตา ; ความอารี
พระคุณ ; บุญคุณ [บุนคุน] ; กรุณาคุณ

bus.jpg
เห็นใจผมหน่อย ลูกเมียคอยอยู่ WIN

[to] apologize ; ask for forgiveness ขออภัย ขอโทษ โทษที

ขออภัย!เครื่องจักรกำลังทำเงิน
จักร / wheel ; disc จักรยาน / bicycle
slogan taxi
เครื่องนี้มีไว้ไม่จน http://fail.in.th/2010/06/taxi-win-4/
ขออภัย / [to] apologize ; ask for forgiveness
ขอโทษ / ①[to] apologize ; say sorry ②sorry ! ; excuse me !
โทษที / sorry ; excuse me
ทั้งรักทั้งเกลียด
turian.jpg
ตอนแรกคิดว่าลืมอะไรไว้ พอดูใกล้ๆ ฮาครับท่าน “ทุเรียน!!! (ขออภัย มือใหม่ค่ะ)

ขออภัย จ่ายเป็นเงินสดละกันนะ การ์ด / card
gs_20121101043903.jpg

保証する ยืนยัน ประกัน รับรอง

ยืนยัน / [to] assure ; affirm ; reaffirm
ประกัน / [to] guarantee ; insure ; assure
รับรอง / ①[to] guarantee ; certify ②[to] welcome ; receive ; entertain
ขอเอกสารรับรองของหาย
盗難証明書を作ってください(P202)

20140507230008e9e.jpg 20140507230009838.jpg

KING・王 พระเจ้าอยู่หัว ราชา ในหลวง

พระเจ้าอยู่หัว พระเจ้า / God ; Saviour 頭上に存在する救世主
ราชา ①king ②[to be] royal
ในหลวง หลวง 高貴な[to be] great ; superior ; royalโคราช コラート Khorat (colloquial name for นครราชสีมา)
ถนนราชดำเนินกลาง ラチャダムヌンクラン通り(カオサンの南の大通り)
ถนนราชปรารภ ラ(チャ)プラロップ通り
ถนนราชวิถี ラチャウィティ通り

สวนหลวง ラマ9世公園 สวน / park สวนลุมพินี ルンピニー公園
สนามหลวง 王宮前広場 สนาม / field; park; lawn; playground
ทางหลวง highway ≒ ทางด่วน
ลมพัดหลวง モンスーンmonsoon 風・吹く・巨大なgreat(別意:高貴な)
เมียหลวง 本妻(妻・高貴な)⇔ เมียน้อย

通り ถนน (wikiより)
The isolation of King's position
รูปที่มีทุกบ้าน(全ての家にある写真;Bird)
http://ameblo.jp/daisybird/entry-10558191955.html
http://www.youtube.com/watch?v=taWoXgMAMDw

帰る途中 กำลังกลับบ้าน ระหว่างทางกลับบ้าน ตรงกลางกลับบ้าน

กำลังกลับบ้าน
ระหว่างทางกลับบ้าน
ตรงกลางกลับบ้าน

ระหว่างทาง / on the way
ตรงกลาง / in the middle of

ระวัง / [to] be careful ; watch out for ; be cautious
ป้ายระวังผิวทางร่วน
ร่วน / loosely
เครื่องหมายจราจร-ป้ายเตือน 未舗装路面注意?
หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 2 A.ป้ายระวังผิวทางร่วน

rawang.jpg

ขับช้าๆ นะเฮีย ระวังเฮีย  เฮีย、จิ้งจก、ตุ๊กแก / ヤモリgecko
hia2.jpg hia1.jpg

yyyyyyyyyyy
ด..เดี๋ยวนะ ให้ระวังอะไรนะพี่ FAIL (左右確認して下の船に注意しろという変な標識)
http://fail.in.th/2010/08/beware-of-boats/
※ความเห็น :ระวังเรือริมทางข้ามถนนยังไงละ? ทำเป็นไม่รู้ แหมๆ
ruwai.jpg
รวยแล้วเลิก お金持ちになったのでお別れ!

信用する / 預ける場所を間違える วางใจ ไว้ใจ เชื่อใจ ตายใจ

ผงเข้าตาตัวเอง
粉末が自分の目に入る
→ 他人の問題は解決できるが自分の問題を解決するのは難しい


信用する
ฝากเนื้อไว้กับเสือ
虎に肉を預ける
→ 信用すべきでない人を信用する
ฝากปลาไว้กับแมว
猫に魚を預ける
→ 信用すべきでない人を信用する
วางใจ / [to] trust ; believe in ; confide
ไว้ใจ / [to] believe in ; have faith in ; rely
เชื่อใจ / [to] trust ; believe in ; confide
ตายใจ / [to] trust completely ; firmly believe เชื่ออย่างไม่สงสัย

meew.jpg

グッとくる โอ้โห

เจ๋ง jĕng / [to] be great; cool(เท่; แน่; เก๋า; แจ๋ว); smart(เก่ง) ※"30กำลังแจ๋ว" 
โดน dohn / [to] hit ; strike ; collide against
ซึ้ง séung / ①[to] impress ; be effective ; be impressive ②deeply ลึกซึ้ง 2連続型
โอ้โห ôh hŏh (interjection showing surprise, admiration or amazement at something)

เฮ้ยหยุด!
โดนว่ะเฮ้ย!
ใช่ บางครั้งที่ดีเนี่ย
อาจจะมีคนเลวปะปนอยู่บ้าง
แต่บางครั้งที่เลวๆเนี่ย
มันอาจจะมีคนดีปะปนอยู่ด้วย
โอ้ เจ๋งเว้ย! (32ธันวา) 

เมย์จะขอว่าอะไร
ไม่ใช่ เมย์จะขอให้พี่
ไม่ต้องเข้าไปผ่าตัดสมอง
ซึ้งว่ะ! (32ธันวา) 

ปะปน / [to be] mixed up ; mingled
高い・感動する・that節 สูง ซึ้ง ซึ่ง
http://blogs.yahoo.co.jp/puukau_naa/43254496.html

特別な/ เฉพาะ・โดยเฉพาะ พิเศษ・ เป็นพิเศษ

เฉพาะ・โดยเฉพาะ / [is] specific; particular
พิเศษ・ เป็นพิเศษ / [to be] special

เฉพาะสมาชิก / 会員限定member only
ที่นี่ใช้ได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ここは女性専用です。
เฉพาะวันเสาร์ 土曜日のみ
โดยเฉพาะเพลงญี่ปุ่น 特に日本の歌

คนพิเศษ 特別な人
อาจารย์พิเศษ 特別講師 special instructor
สามารถพิเศษ 能力・特別な
ราคาพิเศษเพื่อคนไทย タイ人のための特別価格
สำคัญ:เป็นพิเศษกว่าธรรมดา:NECTEC's Lexitron Dictionaryより
มีอะไรอยากกินเป็นพิเศษไหม?
何か特に食べたいのある?

door.jpg
แล้วสรุปผมเข้าได้ไหมครับ?

[to] keep (something) ; store (something) / FULL

เก็บ / ①[to] keep ; store ; maintain ②[to] collect ; gather
เก็บ(...)ไว้ / [to] keep (something) ; store (something)
เก็บปากเธอ เอาไว้กินข้าวดีกว่า
オマエのそのクチ、メシを喰うのに取っておけよ。(เก็บปากไว้กินข้าว/ แสน นากา)
http://blogs.yahoo.co.jp/amarinnitibhon/46774717.html 
รักษา / ①[to] maintain ; protect ; keep (something in its current state)
②[to] treat ; take care (of) ผู้รักษา / doctor ; medical practitioner ≒ หมอ
ไว้ / [to] keep ; save ; store ไว้ใจ [to] believe in (心を保つ)
keep ≒ รักษา ; ไว้ ; เก็บ ; เอาไว้ ; สงวน ; รักษาไว้ 2連続型
ฝากรักไว้ในเพลง (歌に愛を託して;Bird)

※store の意味①店 ②保存する≒「店」は「保存するところ」 ร้าน ; ห้าง ; ร้านค้า
※restore 復元・復職・修復させる(元の状態に戻し保つこと)ซ่อม ;คืน ; กลับคืน
※日本語は語数が多いため、各単語の意味が極端に限定されている(印象を受ける)。
※その国の語数が少ない場合、その単語の意味する範囲が想像を超えて広い可能性がある。
※それは一つの単語が他の品詞(名詞・動詞・形容詞)を同時に兼ねているかもしれない。
※それは日本語で細分化された幾つかの単語の意味を1つで表すことができるのかもしれない。

なんでこんなことを書いているのかというと、①店②保存する③修復 というバラバラの印象を
受ける単語(文字どうり字面上は異なる字)が、英単語では「store」という一つ単語からくる
1)意味の広がり、発想(「店」は「保存するところ」) と
2)字の組み合わせ re+store であるということ。
字を見れば一目で分かるが、そのことを今更ながら本日これを書いている時に気付かされたので。
そして呆気にとられたから。(ストア、リストアは馴染みのある外来語でしょ。)

当然、逆のパターンも日本語⇔外国語 についは多々あると思うが、上記の意識があるのと
ないのとでは外国語習得に関して影響が大きいのではないか。それは特別なことではなく、
何にでもあてはまる「考えて見ればよくある」日常風景のひとつと同じであることのように・・・
ภาษาไทยก็เหมือนกัน
เก็บ มีความหมาย ฆ่า
ภาษาญี่ปุ่น 「片づける」≒「殺す(始末する)」は両国とも同じ発想から来た表現でしょう。

「店」の字源 wiktionaryより   ※単語の成り立ち・発想が違うようだ。 
→会意形声文字。广(屋根のある建物)+音符「占」。「占」はうらないをして、決めること、
その場所を占めること、決まった土地で商売をすることから。

続きを読む

頼むね・任せたよ entry - 400

ฝากด้วยนะ ※ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ宜しくお願いします(挨拶)
ฝากไว้ด้วยล่ะ 日本語P185
รบกวนหน่อยนะ
รบกวนด้วยนะครับ
お願いします
ช่วยจัดการให้ด้วยนะ P41
宜しく頼むね
ขอให้ควบคุมเรื่องนี้ด้วยนะ (19)P167 ※ช่วย~ด้วย より改まった表現
その件、しっかり管理してね

ช่วยทำรายงานมาผมอีกทีนะ P133
また報告してください
แล้วรายงานให้ทราบครับ
報告します

ได้ครับ ผมจะจัดการให้ครับ P99
はい、任せてください
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR