Fail as perfect

halfhalf
น้ำในแก้วข้างหน้าเรานี่มันคือน้ำอะไร? 
Is the glass half full or empty? 
คำตอบของฉัน: 欠けている、そしてまだある。

言葉を知り、そしてその限界を知るために、よさげなフレーズを収集してます。

calendar-2019-715x400
5月พฤษภาคม / préut-sà-paa kom (พฺรึด-สะ-พา คม)
11月พฤศจิกายน / préut-sà-jì-gaa-yon (พฺรึด-สะ-จิ-กา-ยน)
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๑๐
※過去に書換え・入替えした記事がありますが、総entry数を把握するために、削除をせず上書きをしています。

続きを読む

เป็นต่อ 登場人物

ペントー本人

ペントー本人2
ペントー เป็นต่อ เหรียญทอง / ชาคริต แย้มนาม (ชื่อเล่น คริต)
主人公、男性、バンコク・ライフ・マガジンBKL (Bangkok Life) magazine記者

ポーチャイとカンテープ
ポーチャイ พอใจ เหรียญทอง
主人公の妹

カンテープ / スア(虎) ขั้นเทพ (เสือ) ※神レベルのイケメン หล่อขั้นเทพ
ポーチャイの彼氏

ティップ本人1

ティップ本人3
メーチャー / ティップ แม่ชีทิพย์
ペントーの元カノ
本名มยุริญ ผ่องผุดพันธ์、チューレンはกิ๊ก、チュラ大・タマサート大卒
https://www.youtube.com/watch?v=s-GaStdg_q8ヨム本人
3バカトリオ
 
ヨム ยม
is working as the art director at BKLศักรินทร์ サッカリン
本人の説明だと、นิยม / 流行 の略らしい 2018. EP. 42 より

ウオック 本人
ウォック วอก
is a young proofreader at BKL, the youngest of the BKL quartet.

ウッド 本人
ウッド) อู๊ด บุญโคตร
is the columnist at BKL and the oldest of the boys.
He is into alternative music and lifestyle.
妻有り、木材のwood から由来の名前


ジュリアJulia จูเลีย
ブラジル人とのハーフ、BKLの新しいオンラインセールス・スタッフ。
ペントーと同じアパートに住んでいる。


ooオオ
オオ ออ メガネの事務員、ウオックの事が好き
他に、ケーキเค้ก (かわいい子)、ポムป้อม (年配の子) 、ヌンนุ่น (差が高い子)


ゴルフ 本人
ゴルフ กอล์ฟ / オカマちゃん
is a servant at Pentor and Porjai's apartment.

モーン 本人
モーン หมอน
出版社BKL オフィスのボス、若い彼氏(ジョー โจ )がいる

ミント 本人
https://www.thairath.co.th/entertain/news/1291649
ミント เจ๊มิ้นท์
バー(&レストラン)のママ?、目が覚めたら、ヨムがベットの横にいた!

ライ ไหล
ミニマートの雇われ店長

物語はメインストーリーเรื่องหลัก とサブストーリーเรื่องรอง で構成されています。

เป็นต่อ (ปี พ.ศ. 2547 - 2555) / 5シーズンに分かれて全部で376話 (2004- 2012
เป็นต่อ ขั้นเทพ (ปี พ.ศ. 2555 - 2556) / 26話 (2012- 2013
เป็นต่อ New Season (ปี 2557 - 2559) / 105話 (2014- 2016
เป็นต่อ 2017 (ปี พ.ศ. 2560) / 47話 
เป็นต่อ 2018 (ปี พ.ศ. 2561) / 49話
เป็นต่อ 2019 (ปี พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน) 継続中
รายชื่อตอนในเป็นต่อ
頻出表現
2004年の第1話より

続きを読む

じゅう 十 の話 / 輸入直後は【ジフ、ジッ】だった、、、

この記事はブロとも、もしくはパスワードを知っている方のみ閲覧できます
パスワード入力
ブロとも申請

次のバスはいつですか?

次のバスはいつですか
次のバスはいつですか?

ソンテウは今出たばかり
バス(ソンテウ)は今出たばかり

クロントゥーイ行きのバスは一時間に一本です
クロントゥーイ行きのバスは一時間に一本です 

梅干を食べ過ぎると塩分で腎臓を壊すよ

いい塩加減だ
เค็ม เค็มใช้ได้ 字幕は、いい塩加減だ
เค็ม / 塩辛い、しょっぱい

梅干を食べ過ぎると塩分で腎臓を壊すよ
字幕は、梅干を食べ過ぎると塩分で腎臓を壊すよ
直は、そんな風に梅をかじって食べてると、、、
注意しなさい、腎臓が壊れますよ
เฮย เดาะบ๊วยกินแบบนี้
ระวังเถอะ ไตมันจะพังเอานะ

เดาะ dòr / いくつか意味があるが、ここでは梅を「かじる」だろう
ไต / 腎臓じんぞうkidney
เอา / ここでは(腎臓病を)招く、という意味か、、、

9/9、小室さんと猫の話をして、病気の大半が塩分過多の原因による
腎臓病だ、という話を聞いた(彼女は35年以上猫を多頭飼っている)

よそ見してんじゃねえよ ไม่ดูตาม้าตาเรือ

運転中よそ見してんじゃねえよ
転倒して積んでいた卵を割ってしまう若造
運転中よそ見してんじゃねえよ ※字幕は完全スルー
ไม่ดูตาม้าตาเรือ で、イディオムらしい ※直:見ない、馬の目、船の目
ดินไม่ดูตาม้าตาเรือเตะถังใส่น้ำ
よそ見をして歩いていたところ、水の入ったバケツにつまづく(蹴ってしまう)
→ 狭くて、セマクテ、เซมากูเตะ

あなたがバイクを止めてパクソイをそんな風に遮っていた
あなたがバイクを止めてパクソイをそんな風に遮っていた
パクソイ → 路地の入口
ขวาง / 遮る、遮断する ขวางหน้า / 道を遮る

それで若造の自転車が転倒した
それで若造の自転車が転倒した
ทำ ○○ は、英語のdo、日本語の「する」とほとんど同じ使い方をする
→ 柔道をする do Judo ทำยูโด

若造はきちんと運転してた
若造はきちんと自転車を運転してた 

若造が全部卵を割ってしまった どうする
若造が全部卵を割ってしまった どうするのよ?

お巡りさん ここに悪い人がいます
お巡りさん ここに悪い人がいます!

พอใจหรือยัง
พอใจหรือยัง これで満足か!(弁償の代金を投げ捨てながら)
หรือ はほとんど発音していない ポーチャイヤン!

ซวยจริงๆเลยกู
ซวยจริงๆเลยกู ツイてないぜ、、、オレ

มรึง と กรู

丁寧な表現グルー

字だけを見ると、何だろうこれ、と思っていたが、、

มึง → มรึง
กู → กรู

の書換えと思われる

字幕に書くには適さないという事か?
それほど、ネイティブにとっては、下品な言い方なのか???

LR比較

この記事はブロとも、もしくはパスワードを知っている方のみ閲覧できます
パスワード入力
ブロとも申請

21話、บ้านแตกแน่ 家庭崩壊

家のみんなに話すべきかな
เอาเรื่องนี้ ไปบอกผู้ใหญ่ที่บ้าน
訳は、家のみんなに話すべきかな?
→ この場合、家の人とは、年長者を指すのでผู้ใหญ่ を使ったのか??
→ บอก ≒ 相談するปรึกษา だろう
→ บอก は意味が広く、ถึงแล้วบอกให้นะ ≒ 知らせる แจ้ง (ให้ทราบ)

絶対にダメ 大騒ぎするだけだし彼女が一生小言を言われる
訳は、絶対にダメ
→ 直は、もし話したら、บ้านแตกแน่だ! 

小言2 พูดถูก
字幕は、大騒ぎするだけだし、彼女が一生小言を言われる
→ 男性が、พูดถูกそうだな、と同意している
→ เล่นงาน / 攻撃する、暴言を吐く[to] attack; assault という意味があり、
→ ชุด は、①制服uniform;suit の意味ではなくて、②グループset;suit;group の方
→ ชุดใหญ่ で、大勢で、寄ってたかって の意味になり
→ โดนเล่นงานชุดใหญ่ 寄ってたかって言葉の暴力を浴びる ≒ 小言を言われる↑
→ เล่น は、単純な意味だと【遊ぶ】play だが、多少悪意が込められている気が、、
→ เพื่อนเล่น という、かなり悪い意味の言葉もある、、、
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-55.html

続きを読む

ゴールドライン、2020年10月より運行開始

この記事はブロとも、もしくはパスワードを知っている方のみ閲覧できます
パスワード入力
ブロとも申請

つかむ คว้า、กำ、จับ、ถือ

🖊2015-01-27 ♻️ 2020-08-31
最近、【つかむ】という単語によく出くわすような、、、
คว้า kwáa / [to] seize ; grab ; grasp ≒ไขว่คว้า
ความรักคือการคว้ามา 愛とは、つかみ取るモノ
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-204.html

กำ gam / ①handful; fistful、②[to] grasp;hold
→ (กำ is the classifier for a handful of something.)
คุณกำอะไรไว้ในมือ What is that in your hand ?
あなたの握りコブシの中にあるものは、何? / 何を握っている?

つかむ ・ より(比較)・右 คว้า กว่า ขวา

จับ / [to] catch; seize; hold
→ จับมือ 握手する มือจับ ハンドル ≒ ที่ถือ 
→ จับปลา 釣りをする
→ จับผิด 批難をする、あら捜しをする [to] find fault with 
→ ถูกตำรวจจับ 警察に捕まる、 ตำรวจจับ 警察が捕まえる

ถือ / 手に持つ[to] hold;bear;carry
→ มือถือ 携帯電話(手に持つ電話)
→ วิธีถือแก้ว グラスの持ち方


【余談】
ชูมือขึ้นยกมือขึ้น
→ いずれも文字通りでは、「手を挙げる」、画像検索もほぼ同じ
→ ยกมือ には、[to] agree; accept の意味がある
→ ชู / [to] raise; lift、ชูใจ 元気づける、励ます、 ชูสองนิ้ว Vサイン
→ เป็นชู้กัน 不倫関係 http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-2297.html

続きを読む

Giveと Get に代替するもの、、、

この記事はブロとも、もしくはパスワードを知っている方のみ閲覧できます
パスワード入力
ブロとも申請

เอาเป็นว่า、、、 ~と結論付ける

この記事はブロとも、もしくはパスワードを知っている方のみ閲覧できます
パスワード入力
ブロとも申請

เดี่ยว 12 ผู้หญิงไม่มีอะไรจะใส่

この記事はブロとも、もしくはパスワードを知っている方のみ閲覧できます
パスワード入力
ブロとも申請

Time schedule for dating

🖊2011-12-21 ♻️ 2020-08-30
ลุง:
เอ้า ตื่นแล้วเหรอ?
あぁ、起きた?
ผมอ่านตารางทัวร์ของคุณแล้วนะ
君のタイムスケジュール見たよ。
เหลือที่ยังทำได้แค่..
残りの時間で可能なのはこれだけ...
นั่งรถเล่นชมวิวกรุงเทพ ชม:[to] see ; watch ; look
車に乗ってバンコクの景色を眺める
ร้างยามค่ำคืน
人気のない真夜中に
คุณเขียนเองเหรอ สนุกดีเนอะ
君が書いたの?おもしろいね!
ผมโทรเรียกแท็กซี่แล้วด้วย
タクシー電話で呼んでおいたよ。
เหมยลี่:
คุณหิวมั้ย?
おなか減ってない?
ลุง:
คุณหิวเหรอ?
おなかすいたの?
เดี๋ยวผมต้มมาม่าให้ทาน
それじゃぁ、お湯を沸かすからママーを食べれば?
สงสัยแท็กซี่จะมาแล้ว
たぶん、タクシーが来たかも。

文中にあるทัวร์ ツアーは、複数の場所を巡る団体旅行を指すが、、、
最近のネットスラング語、
ทัวร์ลง
普通の意味だと、
レストランや観光地とかに観光客がたくさん来ると言うことですけど、

ネットやSNSの場合で使うと、
多くの人に「叩かれる」と言う意味に。
行動やコメントにめっちゃ否定されるということです。 

น้าย のタイ語 2020.08.30 Twitter より

ทัวร์ลงอีกแล้ว “ซันนี่” 日本語風に言うと、「サニー、また炎上!!」

続きを読む

振り向く・離れる・逆らう หัน、ห่าง、ฝืน、

🖊2012-07-01 ♻️ 2020-08-28
ห่าง ハーン / 離れる[to be] far away ; distant ≒ ออกจาก

ห้าง hâang ハーン / store; shop; firm 
→ とあるが、具体的には大きな百貨店、モールを指す
→ ห้างโรบินสัน ロビンソンデパート 

หัน / 振り向く[to] turn around ; face about ※กระทันหัน 突然、予期せぬ
ハン

ฝืน / 逆らう[to] act against ; go against ; be in opposition to (something)
フン

ไม่มีเลยสักคน จะหันมามองและเข้าใจ
誰一人いない 振り向いてくれる人も分かってくれる人も เหงา - Peace Maker
ว่าทุกเวลา ที่เราห่างกันแสนไกล   
ยังมีอีกคำในหัวใจ       
ที่จะบอกเธอ ให้เธอได้รู้และเข้าใจ   
ว่าคิดถึงเธอ เมื่อเราห่างกันแสนไกล  
มีคำหนึ่งคำจะพูดไปให้เธอได้รู้    
จะแทนความหมายความห่วงใย   คิดถึง : peacemaker
เราอยู่ห่างๆอย่างห่างๆกันเลยดีกว่า (32ธันวา)
ตอนแรกก็จะไม่คิด แต่มันฝืนไม่ได้จริงๆ (BTLS)

car, traffic, transport
ขอบคุณที่บอก จะได้ตามห่างๆ  สุภาพ / [to be] polite ; courteous ; well-mannered 

5声調、判別の手順詳細

この記事はブロとも、もしくはパスワードを知っている方のみ閲覧できます
パスワード入力
ブロとも申請

入れる/ 着る・透明な・腸(内部)・左・遅れる/ ライン ใส่ ใส ไส้ ซ้าย สาย

🖊2012-03-15 ♻️ 2020-08-26
ใส่ / ①[to] put on ; wear ②[to] put in ; add ; apply
ใส / [is] clear; transparent
ไส้ / 詰め物the stuffing ; filling ; 内部inside part

ซ้าย / left ขวา
สาย / ①[to be] late ②line

ใส่ผักเยอะ ๆ
ไม่ใส่หัวกุ้ง
ลองใส่ดูไต้ไหม?
ไม่ใส่เสื้อผ้า ⇔ ต้องถอดรองเท้ามั้ยคะ?
น้ำใสมาก!
หน้าตาไม่สดใสนะ 顔色がさえないよ
พักอยู่ใส?≒ พักอยู่ไหน
kai.jpgน้ำใสมาก!

พักอยู่ใส?≒ พักอยู่ไหน
ลำไส้ / 腸
เรื่องผ่าตัดลำไส้กูอ่ะ 腸を手術する話
ไข่ยัดไส้ / 豚挽き肉入り玉子焼き
ทั้งซ้ายทั้งขวา 左も右も 
ทำไมมาสาย
ขอโทษที่มาสาย
สายไม่ว่าง ครับ/ค่ะ 話し中です
เอีา อยู่ๆก็วางสายไปเลยอ่ะ 途中で切れちゃった

ดูไม่สดใสเลยนะ
ดูไม่สดใสเลยนะ あなた)顔色悪いよ パソコンで妹と会話中 退いて・削除 หลบ ลบ

🖊2013-01-22 ♻️ 2020-08-26
หลบ lòp / [to] avoid ; evade ; duck
หลบสิ เกะกะ (กวน มึน โฮ)
(どいて、ジャマ!)

ลบ lóp / [to] remove ; delete ; take away
ข้างบนลบนะครับ ได้มั้ย? 
(上の方、消しますね、大丈夫?)

ギフト先生一回目の授業
手で書いて足で消す เขียนด้วยมือลบด้วยตีน

หลบไป どきなさい
หลบไป そこをどきなさい!
ここでは私の通り道に立たないで頂戴、という意味

タイ、南の、死ぬ ไทย、ใต้、ตาย

🖊2013-01-01 ♻️ 2020-08-24
ไทย tai / タイ Thai
→ 実は変則的な綴り
→ ภาษาไทย タイ語

ใต้ dtâi / ①南の、②下
→ ภาษาใต้ 南タイ語(方言)
→ กินน้ำใต้ศอก 肘の下の水を飲む ※อโศก アソーク
→ ตกเป็นรอง, อยู่ในภาวะจำยอม, มักใช้แก่หญิงที่ยอมเป็นเมียน้อย
→ 2番手に甘んじる、隷属状態で、概して愛人の座を受け入れた老女に使う

ตาย dtaai / 死ぬ

肘の下
アマリンさんの別の説明

【備考】
ภาษา paa-săa / 言語 language

ภาษี paa-sĕe / 税
→ หนีภาษี 脱税する
→ ภาษีเงินได้ 所得税

続きを読む

ไม้ を用いたことわざ

🖊2012-12-11 ♻️ 2020-08-24
คนละไม้คนละมือ 
1人につき1つの木、1人につき1つの手
→ それぞれが助けあってやる ต่างคนต่างช่วยกันทํา 

พบไม้งานเมื่อขวานบิ่น 
時すでに遅し(美しい木に会ったときが、斧が刃こぼれをしたとき)

ไม้ล้มเงาหาย
木が倒れて陰がなくなる
→ 権力がなくなると取り巻きも去っていく
 
ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
若木は曲げやすい、老木は曲げにくい
→ 子どもの躾は簡単だが大人の躾は難しい、鉄は熱いうちに打て
ดัด ダット) dàt / 折る[to] bend、切る、はตัด タット) dtàt

ไม้งามกระรอกเจาะ
美しい木はリスが孔をあける
→ とかく美人は男がつきやすく処女でない
เจาะ jòr / 穴をあける、突き通す[to] pierce
 
ไม้ร่มนกจับ
陰のある木には鳥が止まる
→ 成功者には多くの人が頼ってくる
ร่ม / ①傘umbrella、②影、光を遮る[to] shade ; protect、[to] be shady
→ ร่มเงา で2連続型

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
果実は落ちても木の遠くに行かない
→ 子どもの性格は親に近いもの、カエルの子はカエル
หล่น lòn / [to] fall ; drop、
トックロン ตกหล่น / 除外、省略だが (2連続型)
トックロン ตกลง / ①[to] fall down、②OK ; okay then ; sure 結局はตกลงว่า、、、、、

停車する、メモする จอด、จด

🖊2012-04-11 ♻️ 2020-08-24 ※上書きの再上書き
จอด / [of a vehicle] to park ; stop ※หยุด 止める
จด / [to] write ; take note จดหมาย 手紙、メモする

จอดที่นี่! ここで止めて!
จะเห็นตึกขาวสูงๆ ซ้ายมือ จอดตรงนั้นแหละ 
左手に白くて高い建物が見える その辺で止めて!
จอดสะพานลอยข้างหน้านะ 
前方の歩道橋で停めてね。
ไม่ต้องกลับรถ จอดซ้ายมือก็ได้ (P141)

คิดได้ไง?อย่างงี้ต้องจด
どうやって思い付いたの? それはメモしなくちゃ!
จดว่าไง? メモを取る・何を? (32ธันวา)
ยังไม่ได้จดทะเบียน まだ登録していない
≒ ลงทะเบียน http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-2274.html


抱擁するกอด、押すกด
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-257.html

鳥 นก 外 นอก
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-1980.html

続きを読む

ンガン・ンギー・ングー・ンゲー・ンゴン งั้น งี้ งู แง่ งอน

🖊2012-12-14 ♻️ 2020-08-24
งั้น ngán / like that
พร้อมแล้วหรือเปล่า ถ้างั้นก็…. โยนเลย!準備ができたら・・・投げちゃえ!(Hello Stranger)
ถ้างั้นก็แปลว่า ผมพูดอะไรกับคุณก็ได้ แล้วคุณก็ไม่โกรธด้วย (Hello Stranger)
เอาพันห้า ไม่งั้นก็ไม่ไป
งั้น ไปหาที่เงียบๆคุยกันเลยได้มั้ย? それじゃあ... (32ธันวา)

งี้ ngée / like this
ร้อนร้อนงี้ このような暑さ
งี้≒ ยังงี้ ≒ อย่างนี้
อย่างงี้ต้องจด! / それはメモしなくちゃ!(32ธันวา)
ต้องยังงี้ซิ!/ その調子だよ!
ทำยังงี้ไง !こうすればいいじゃん!
เอางี้ ถ้าเราถามอะไร / それじゃあ、質問するけど... ≒ เอาล่ะ
งู ngoo / snake เฒ่าหัวงู
แง่ ngâe / angle ; viewpoint ; point of view
การมองโลกในแง่ดี / 楽観主義 Optimism
อีกแง่หนึ่ง / in other words
แง่งอน / 策略・罠 artifice ; stratagem ; trick
งอน ngon / 不機嫌・すねる[to] sulk ; pout
ไม่สวยแล้วยังจะงอนใช่มั้ย
ความจริง...ของผู้หญิงเอาแต่ใจ - ปาน(Parn) -

โง่ ngôh / [to] be foolish ; be stupid ; be silly
バカ? บ้า โง่ ปัญญานิ่ม
NN - ん -

เงา ngao / 影
ไม้ล้มเงาหาย 木が倒れて陰がなくなる
→ 権力がなくなると取り巻きも去っていく
⇔ ไม้ร่มนกจับ 
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-935.html

เงิน ŋən / お金

พอ

🖊2011-12-18 ♻️ 2020-08-24
พอ について整理したい

พอพอแล้ว
もういい、結構だ、十分です
→ 大概、それ以上は不要です、という否定的な使い方が多いような、、、

พอ には、大きく二つの意味がある
ちょうと、ぴったり (時間的、条件的両方の意味で) just
十分な [to be] enough; sufficient; appropriate

→ ไม่พอ で、不十分な という意味になる

このHP上、何度か คนที่ดีพอ & คนที่พอดี 論争(笑)があったが、
整理をすると、、、

คนที่พอดี / 条件・性格的に相互に合う、เข้ากัน(ดี)
คนที่ดีพอ / 選ぶ・要求する側にとっては必要十分な条件を備えた人
→ ただし、選ばれる側からすると、
→ 相手に対して十分に要件を満たしているとは言えない可能性がある
→ 相互的な意味で、เข้ากันได้ が成立していない

またはもう少し緩い条件で、
คนที่พอดี / เข้ากันได้ดี ぴったり
คนที่ดีพอ / พอเข้ากันได้ だいたいは合ってる
という説明(ネイティブの学生)もあった
→ พอดี と比べ、ดีพอ は比較的新しい言葉、と説明してくれた方もいる
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-77.html
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-425.html

※พอดีとดีพอは男女の関係に関してだけしかない使わない、という意見も
マノー先生?


その状況は条件として満たされているか?という意味で
以下の質問の仕方がある

พอกินได้มั้ย? 味はどうですか?(直:食べれますか?)
พออยู่ได้มั้ย? 居心地はいかがですか?(直:居れますか?)
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-1268.html


文脈で使う
พอให้มันเลิกเลว มันก็ไม่เลิก
ちょうど別れようとする頃には、別れられなくなってる
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-104.html 32ธันวา
พอถึงก็จะโทรมาหาทันทีนะ
着いたらすぐに電話してね
กำลังนอนหลับสนิทอยู่พอดีเกิดแผ่นดินไหว
ぐっすり寝ているところに地震が来た
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-1130.html


だいたい、、、
พอจำได้ だいたい、何とか覚えている
พอใช้ได้ なんとか使える
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-1702.html
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-1268.html

他に
พอๆกัน 似ている、似たり寄ったり、だいたい同じ


類語 ちょうど、だいたい

ちょうど の類語
กำลังดี ตรง เป๊ะ เพิ่ง 詳細は以下で
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-1071.html
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-245.html

おおよそ、だいたい
เป็นประมาณนี้ เป็นแบบนี้ ราวๆ คร่าวๆ เกือบ
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-1213.html

続きを読む

とても暑くてキレちゃう

🖊2015-07-23 ♻️ 2020-08-24
อากาศร้อนแบบนี้ こんなに暑いとキレちゃう
แล้วคุณก็ปี๊ดแตก, ใจเย็นๆ อย่าเพิ่งปี๊ดแตก, ทนหน่อย
※警察などの笛の音ピィー(ปี๊ด) から
※ネットだと、ปี๊ดแตก でも出るが、ปรี๊ดแตก の方が多いようだ、、、

ร้อนตับแตก レバーが破裂するほど 暑い
ร้อนตับแลบ レバーが出るほど 暑い
แลบ / stick out
stick out で「突き出す」という意味です体の部分が外につきでる というときに使います.
She stuck her tongue out. 彼女は、べえってした 舌をだして、やりますね。
あっかんべのべえですこれも stick out.
http://ameblo.jp/thechugakueigo/entry-10624705644.html

ฟ้าแลบ 晴れ間が出る
ฟ้าร้อง カミナリ

เปิดเหมือนไม่ได้เปิดเลย
スイッチつけたけど、つけてないのも同じ (エアコンの温度設定28度での話)
กินเหมือนไม่ได้กินเลย
食べたけど、食べてないも同じ( ぐらい量が少なかった:場合に使う)
นอนเหมือนไม่ได้นอนเลย
寝たけど寝てないも同じさ
ดูเหมือนไม่ได้ดูเลย
見たけど、見てないも同じ ( ぐらい一瞬だった)

ปุ๊บปั๊บ
เปิดปุ๊บเย็นปั๊บ つけるとすぐ冷える(エアコン)
เปิดปุ๊บติดปั๊บ つけるとすぐ付く(エアコン)

ฟ้าผ่า
ฟ้าร้อง 雷鳴、雷が鳴る 直:空が叫ぶ
ฟ้าผ่า ①落雷、雷が落ちる 直:空が割れる ②突然、唐突に
→ ผ่าตัด 手術する 直:割る、切る

とても、かなり、相当、たくさん、本当に

🖊2014-09-21 ♻️ 2020-08-24
อย่าง ≒ มาก という使い方

คนนั้นอย่างสวยอะ
あのひと、すごい美人
วันนั้นอย่างเมาอะ จำอะไรไม่ได้เลย
あの日、とても酔ってて、何も覚えていない
เสื้อตัวนั้นอย่างแพง ใครจะซื้อ
その服なんて高いの!誰が買うんだろう、、、

มาก、จริงๆ
他に、
ร้อนจะตาย 死ぬほど暑い、など、、、
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-361.html
ร้อนตับแตก レバーが破裂するほど 暑い
ร้อนตับแลบ レバーが出るほど 暑い
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-1522.html

ชีวิตนี้สั้นจะตาย Endorphine 人生はとても短い
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-315.html

続きを読む

アオ・コレクション2 持っていく、持ってくる など

🖊2014-01-15 ♻️ 2020-08-23
เอาที่สบายใจ
เอาที่สบายใจ
字幕は、好きにしてくれ、頑張れよ(投げやり気味) 正義の天使(2話)


เอาใจ 機嫌を取る、こびる?
→ 相手に喜んでもらおうとすること。
→ 本心の場合でも、ゴマをする場合でも使える。 (ごったい)
เอาใจคนอื่นไม่เป็น ทำไงดีค่ะ
他人を喜ばせようとしたがダメだった、どうすればいい? (ネット)

เอาข้างเข้าถู ごり押しする
ถู tŏo / こする[to] scrub

คนไม่เอาไหน 使えない人

ไม่เอาน่า マイアオナー(ミアオナー) 勘弁してよ

เอาล่ะ アオラ!≒เอางี้ OK!、それじゃあ

เอาลี่ไปเป็นเมียเหอะ
リーをお嫁さんにしなさい
→ เอา○○ไป ○○を持ってゆく

เอาสิบเจ็ดปีของฉันคืนมา
私の17年間よ、戻って来て!
→ เอา○○มา ○○を持ってくる

ป๊า、จะเอาไปซ่อมให้หนูเหรอ
壊れた車を)持って行って修理してくれるの?

เอากุญแจรถมา
車のカギを持ってこい (返せ、という意味)

เอานี่ขึ้นเครื่องได้มั้ย
これを機内に持ち込めますか? (わがまま旅行会話P218)
→ เอา○○ขึ้น ○○を持ち込む

เอาไว้ก่อนนะ 後でね (32タンワー)

เอาไงต่อดีอ่ะ 
後(その続きを)なんて言えばいいだろう (32タンワー) 

เอาไงดีล่ะ どうしょう(どう話を持って行くのがいい)? BTLS

เอาใจเค้ามาใส่ใจเรา / สำนวนพูด
→ 直:彼の心を手元に置き私の心を入れる
→ 相手の立場に立って物事を考える ≒ 思いやり の意味
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-1476.html

เอาแต่นอน 寝てばかり เอาแต่ ≒ ได้แต่
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-427.html

続きを読む

20話、理由を解明する

彼らを油断させるためだ
ชะล่าใจ / [to] be careless;be complacent;be overconfident 
彼らを油断させるためだ

奴らがしていることを知ることができるだろう
奴らを油断させることで)奴らがしていることを知ることができるだろう 

ビジネス上の理由なのか
ビジネス上の理由なのか 

個人的な理由なのかを
個人的な理由なのかを


妹と二人きりにしてくれる
ฉันขอคุยกับพี่แทมี่ 姉のテンミーと話したいの、
เป็นการส่วนตัวได้ไหม 訳は、姉と二人きりにしてくれる?
直は、個人的なことなのよ ส่วนตัว / プライベート、個人的な

完了(過去)を表現する方法

🖊2013-07-04 ♻️ 2020-08-22
タイ語で完了形を表したい時には、
動詞の後に「レーオแล้ว」を付けます、、、という説明が決まり文句だ
 

もちろん間違いではないが、
この説明の印象が強すぎて、別の表現方法が
あることを、ないがしろにしてませんか??


1)แล้ว を使う表現

2)มา を使う表現
ไปไหนมา どこに行って来たの?/ どこに行ったの?
→ このมา はgo and back にも取れるが、そもそもは「行った」行為の完了表現
ไม่รู้เป็นมาอะไร 何が起きたのか分からない 
→ このมา も、すでに「起きた」ことの完了表現


3)ได้ を使う表現
ได้เป็นนางเอก 女優になった
ไม่ได้อยากเจอเท่าไหร่หรอกนะ 会いたくなかったもん


4)อื่น その単語そのものに「完了」の意味が含まれている場合
ที่นั่งเต็ม มันเต็ม 席は満席です、いっぱいです
→ แล้ว、มา、ได้ を使わないパターン
→ เต็ม という単語に「完了の状況」の意味をすでに含んでいると考えられる

ได้ + 後につく言葉

นี่มึงไปไหนมาเนี่ย หา
おい、お前どこ行ってたんだよ、あ? นี่มึงไปไหนมาเนี่ย หา

5)ขึ้นลง
สวยขึ้น キレイになる
น้ำหนักลดลง 体重が減る
いずれも状態の変化を表すが、完了表現の一種とも解釈できるのでは、、、

手柄、手柄を取ってくる เอาหน้า

🖊2014-06-01 ♻️ 2020-08-22
ไปแล้วจ๊ ไปเอาหน้า
ไปแล้วนะจ๊ ไปเอาหน้า
尾行に1人で)行ってくるね、手柄を取ってくる!

มึงกะเอาหน้าคนเดียวหรือไง
มึงกะเอาหน้าคนเดียวเลยหรือไง
お前、手柄を独り占めしようとしてるのかよ!
กะ / 計算する、見積もる、たくらむ[to] estimate;calculate

หน้า / เอาหน้า 手柄・功績をとる / multiple meanings 

続きを読む

検索フォーム
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

リンク
QRコード
QR